INTERNETA RESURSI PAR EIROPAS SAVIENĪBU

EUROPA - Eiropas Savienības portāls. Dažāda veida informācija par Eiropas Savienību – aktualitātes, institūcijas, dokumenti, diskusijas u.tml. Saskarne arī latviešu valodā

EUROPE DIRECT – Interneta tīkls, kurā var iegūt tiešas atbildes uz vispārīgiem jautājumiem par Eiropas Savienību, tās darbu, institūcijām un politikām. Saskarne arī latviešu valodā

EURES – Eiropas darba mobilitātes portāls. Nodrošina informācijas iegūšanas iespējas par darbu un mācībām Eiropā. Pieejami dati par aktuālām tendencēm Eiropas darba tirgū atkarībā no valsts, apgabala un darbības nozares. Saskarne arī latviešu valodā.

EUR-LEX Newsletter – Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem un ES Oficiālais Vēstnesis

TAVA EIROPA – Portāls “Tava Eiropa” sniedz praktisku informāciju par personu un organizāciju tiesībām un iespējām ES. Saskarne arī latviešu valodā
 
EUROSTAT – Eiropas Savienības dalībvalstu statistikas rādītāji
 
ES MĀJA – Šeit Jūs varat uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām. Nāciet, jautājiet un izsakiet savu viedokli! Uzzini, debatē, iesaisties!
 
EIROPAS ĢEOGRĀFIJA – Pārbaudi sevi, cik labi pārzini Eiropas ģeogrāfiju
 
EIROPAS SAVIENĪBAS INSTITŪCIJAS UN AĢENTŪRAS

EIROPAS KOMISIJA – Saskarne ES oficiālajās valodās

EIROPAS KOMISIJAS PĀRSTĀVNIECĪBA LATVIJĀ – Aktualitātes, publikācijas, pētījumi, dokumenti. Saskarne latviešu valodā

EIROPAS PARLAMENTS – Saskarne ES oficiālajās valodās

EIROPAS PARLAMENTA INFORMĀCIJAS BIROJS LATVIJĀ – Aktualitātes, notikumi, publikācijas, pētījumi, dokumenti. Saskarne latviešu valodā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME – Saskarne ES oficiālajās valodās

EIROPAS KOPIENU TIESA – Saskarne ES oficiālajās valodās

EIROPAS CENTRĀLĀ BANKA – Saskarne angļu valodā

CITAS SAITES

Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) – LAPAS apvieno organizācijas, kas darbojas vai plāno to uzsākt attīstības sadarbības un attīstības izglītībās jomā.

 Centrālā finanšu un līgumu aģentūra - Nodrošina ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu, kā arī citu ārvalstu finanšu instrumentu piešķirto līdzekļu administrēšanu.