Eiropas Komisija ierosina mērķtiecīgi pārskatīt kopējo lauksaimniecības politiku, lai atbalstītu ES lauksaimniekus

P034732000902-151652

Pildot savu apņemšanos mazināt administratīvo slogu ES lauksaimniekiem, Eiropas Komisija ierosināja pārskatīt dažus kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) noteikumus, lai panāktu vienkāršošanu, vienlaikus saglabājot spēcīgu, ilgtspējīgu un konkurētspējīgu ES lauksaimniecības un pārtikas politiku.

Šo priekšlikumu, kas saistīti ar nosacījumu sistēmu un KLP stratēģiskajiem plāniem, mērķis ir samazināt slogu, kas saistīts ar kontrolēm ES lauksaimniekiem, un nodrošināt viņiem lielāku elastību konkrētu vidisko nosacījumu izpildē. Valstu pārvaldes iestādes arī gūs labumu no lielākas elastības konkrētu standartu piemērošanā. Priekšlikumā ir panākts pareizais līdzsvars starp nepieciešamību saglabāt KLP lomu, atbalstot Eiropas lauksaimniecības pāreju uz ilgtspējīgāku lauksaimniecību, lauksaimnieku un dalībvalstu cerības un mērķi panākt ātru vienošanos starp Eiropas Parlamentu un Padomi. Priekšlikumi, kas izstrādāti ciešā sadarbībā ar lauksaimniekiem, galvenajām ieinteresētajām personām, ES dalībvalstīm un EP deputātiem, piedāvā mērķtiecīgas elastības iespējas, lai palīdzētu lauksaimniekiem veikt viņu vitāli svarīgo darbu ar lielāku pārliecību un noteiktību. 

Vairāk informācijas https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/IP_24_1493

 

   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook