EK pastiprina rīcību, lai apkarotu dezinformāciju un veicinātu digitālo līdzekļu lietošanas prasmes jauniešu vidū

Eiropas Komisija nākusi klajā ar pamatnostādnēm pamatskolu un vidusskolu skolotājiem un pedagogiem par to, kā savās klasēs vērsties pret dezinformāciju un veicināt digitālo pratību.
Pamatnostādnes sniedz praktisku atbalstu skolotājiem un pedagogiem un ietver tehnisko jēdzienu definīcijas, klases mācības un to, kā veicināt veselīgus tiešsaistes ieradumus. Šis rīkkopa aptver trīs galvenos tematus: digitālās pratības veidošana, dezinformācijas apkarošana un digitālo prasmju pārbaudes un vērtēšana.
Pašlaik Eiropā vienam no trim 13 gadus veciem skolēniem trūka digitālo pamatprasmju tiešās testēšanas laikā, un saskaņā ar ESAO datiem tikai nedaudz vairāk nekā puse no 15 gadus veciem jauniešiem ES ziņoja, ka tiem ir mācīts, kā noteikt, vai informācija ir subjektīva vai neobjektīva. Tāpēc skaidri redzams, ka jāstiprina izglītības un apmācības nozīme dezinformācijas apkarošanā un digitālās pratības un medijpratības veicināšanā. Tas palielinās noturību un iespēju efektīvāk cīnīties pret dezinformācijas ietekmi tiešsaistē.
Inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes lietu komisāre Marija GabrielaŠīs pamatnostādnes ir praktiska rīkkopa skolotājiem un pedagogiem. Tās sniegs skolotājiem zināšanas un rīkus, kas viņiem vajadzīgi, lai mācītu mūsu jauniešiem, kā orientēties digitālajā pasaulē. Pat skolotājs, kuram nav iepriekšējas pieredzes digitālajā izglītībā vai ir maz pieredzes digitālajā izglītībā, tagad varēs efektīvi izskaidrot skolēniem, kā atklāt dezinformāciju.
Pamatnostādnes tika izstrādātas ar Komisijas ekspertu grupas dezinformācijas apkarošanas un digitālās pratības veicināšanas jautājumos atbalstu, izmantojot izglītību un apmācību, kas apvieno plašu prakses klāstu no izglītības un apmācības, apraides, augstskolām, sociālajiem plašsaziņas līdzekļiem un žurnālistikas. Tajā pašā laikā ekspertu grupa publicēja arī ziņojumukurā analizēta izglītības un apmācības nozīme dezinformācijas apkarošanā un izklāstīti iespējamie risinājumi, izmantojot ES un valstu līmeņa politiku.
Komisija turpinās ieguldīt šajā jomā, izmantojot “Erasmus+” 2023. gada darba programmukas nodrošinās finansējumu plaša mēroga uz nākotni vērstiem projektiem, galveno uzmanību pievēršot skolotāju apmācībai un dezinformācijas apkarošanas un digitālās pratības veicināšanas mācību programmu izstrādei.

 

 

13.10.2022.
   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook