ES mājas izglītības resursu centrs

Eiropas Savienības mājā nodrošina gan informatīvas, gan izglītojošas aktivitātes. 

ES maja Izglitibas Resursu Centrs_final_page-0001 

esmaja.lv

Piemēram, individuālas konsultācijas par aktuāliem jautājumiem (klātienē, telefoniski, rakstiski), izziņas nodarbības skolām, tematiski pasākumi – piemēram, kiberdrošības mēnesī individuālas konsultācijas sadarbībā ar Drošsinternets.lv, decembrī – Ziemassvētku karuselis, tāpat notiek izstādes, kas bez maksas skatāmas, pieejama bezmaksas telpu īre ar ES tematiku saistītiem pasākumiem. Sīkāka uzmanība – 2 darbības nozarēm: projekti un Izglītības resursu centrs.

ES maja Izglitibas Resursu Centrs_final_page-0002

Eiropas Savienības māja / Projekti sadaļā varat iepazīt regulāri īstenotus projektus, īpaši mudinām izmantot projektos izstrādātos materiālus – tie ir gan drukājami, gan video, spēles, testi utt. Izcili būtu klātienē (atbilstoši mērķauditorijai)  atvērt kādu sadaļu vaļā un parādīt.

ES maja Izglitibas Resursu Centrs_final_page-0003

Eiropas Savienības mājas Izglītības resursu centrs piedāvā https://esmaja.lv/lv/izglitibas-resursu-centrs :


- daudzveidīgus mācību, izziņas, vizuālos materiālus, izzinot Eiropas Savienību mācību procesā;

- metodiskas konsultācijas Eiropas pratības stiprināšanai skolā.

ES maja Izglitibas Resursu Centrs_final_page-0004

Resursu centrs izveidots, lai atbalstītu pedagogus ES tematikas integrēšanā mācību procesā. Resursu centra galvenā mērķgrupa – vispārizglītojošās skolas. Materiālus var ņemt lietošanā no vienas līdz četrām nedēļām. Materiāli ir bez maksas, taču transports jānodrošina pašiem. Pastāv iespēja skolām savā starpā mainīties, ja materiālus paņem Europe Direct centrs.

ES maja Izglitibas Resursu Centrs_final_page-0005

Katalogs nemitīgi tiek papildināts, kopā pieejami jau vairāk kā 100 dažādi materiāli, kas ļauj Eiropu iepazīt no dažādām šķautnēm – ērti izmantojami dažādos mācību priekšmetos, dažādiem vecumposmiem.

 

 

 

 

11.11.2022.
   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook