Karjeras nedēļas 2023 apskats

Karjeras nedēļa_Paldies post FB-02

Vairāk nekā 50 000 dalībnieku Karjeras nedēļā iepazinuši karjerai un dzīvei noderīgas prasmes. Karjeras nedēļa norisinājās jau vienpadsmito reizi, un tās laikā, no 16. līdz 20. oktobrim, skolēni varēja atklāt un pilnveidot karjerai un dzīvei noderīgas prasmes, savukārt vecāki un pedagogi – saņemt ieteikumus, kā palīdzēt bērniem un jauniešiem karjeras izvēlē.

Karjeras nedēļa ir pasākumu cikls, ko VIAA organizē sadarbībā ar Latvijas pilsētu un novadu pašvaldību izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm. Tajā jauniešiem ir iespēja iepazīt arvien jaunas ar karjeras izglītību saistītas tēmas, piemēram, darba tirgus tendences, nākotnē pieprasītākās profesijas, skolā iegūto zināšanu un prasmju pielietojums izvēlētajā nozarē. Karjeras nedēļas tematika šajā gadā ir saistīta ar Eiropas Prasmju gadu, kuru Latvijā koordinē VIAA. Kopumā vienpadsmit gadu laikā Karjeras nedēļā notikuši gandrīz 18 000 pasākumu, kuros piedalījušies vairāk nekā 890 000 dalībnieku.

Nedēļas garumā organizētajos pasākumos uzsvars bija likts uz prasmju nozīmi personīgajā un profesionālajā attīstībā. Dažādās aktivitātēs un pasākumos skolēni izzināja vispārīgās jeb caurviju prasmes, personīgās, digitālās un profesionālās prasmes. Mācībstundās izglītības iespēju un profesiju izzināšanai skolotāji varēja izmantot VIAA izstrādātos materiālus, kas ir pieejami VIAA mājaslapas sadaļā “Karjeras nedēļa 2023”.

Vienlaikus izglītojoši un motivējoši pasākumi notika Latvijas valstspilsētu un novadu vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Karjeras nedēļas laikā skolēni kopā ar skolotājiem viesojās uzņēmumos, apmeklēja profesionālās izglītības iestādes un uzņēma to pārstāvjus savās skolās. Skolēni piedalījās saliedēšanās spēlēs, erudīcijas viktorīnās un interaktīvās diskusijās.

Fotogalerija no Karjeras nedēļas pasākumiem visā Latvijā pieejama VIAA Flickr kontā.

   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook