Seminārs “Tīmekļa tehnoloģijas”

Trešdien, 20. martā plkst. 10.30 “E- prasmju nedēļas” ietvaros notiks EDIC seminārs “Tīmekļa tehnoloģijas”, kura gaitā tā dalībnieki varēs iepazīties gan ar plašo interneta resursu par Eiropas Savienību piedāvājumu, gan iesaistīties diskusijā un apmainīties idejām par to, kādai viņuprāt jābūt ideālai mājas lapai. Semināru vadīs Web lapu izstrādātājs, Mg.oec., SIA Molips direktors Alekss Fišmeisters.

Ventspils EDIC, iekļaujoties Europe Direct informācijas tīklā, kas darbojas visā Eiropas Savienībā, attīstīs un paplašinās vietējo un reģionālo ES informācijas infrastruktūru, piedāvājot iedzīvotājiem informāciju par ES pēc iespējas tuvāk viņu dzīvesvietai. Ventspils EDIC darbības reģions aptver ne tikai Ventspils pilsētu un Ventspils novadu, bet arī Kuldīgu un Kuldīgas novadu, Talsus un Talsu novadu.

EDIC uzdevums, izmantojot ES institūciju sagatavotos materiālus, grāmatas, interneta resursus un Ventspils bibliotēkas daudzpusīgo krājumu, ir nodrošināt iedzīvotājiem vispusīgu informāciju par Eiropas Savienību, dot iespēju ikvienam paust savu viedokli un uzskatus par ES un ES politiku, ieklausīties uzaicinātu speciālistu – politologu, sabiedrisku darbinieku, ekspertu u.c. viedokļos EDIC organizētājās diskusijās, semināros un citos publiskos pasākumos, sekmēt iedzīvotāju zināšanas, informētību un izglītību, rosināt aktīvam un veselīgam dzīves veidam, atbalstīt starppaaudžu un starptautisko solidaritāti, veidot pārliecību par ikviena zinoša, aktīva un informēta pilsoņa iespējām ietekmēt ES un Latvijā notiekošos procesus.

   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook