Zviedrijas prezidentūra ES Padomē: no 2023. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam

Zviedrija uzsāk prezidentūru ES Padomē. Laikā, kad saskaramies ar lielākajiem drošības izaicinājumiem kopš Otrā pasaules kara, Zviedrija izvirza šādas prioritātes – drošība, noturība, labklājība, demokrātiskās vērtības un tiesiskums.

 

Rotējošā prezidentūra

Padomes prezidentvalsts pilnvaras ik pēc sešiem mēnešiem pārņem cita ES dalībvalsts. Šo sešu mēnešu laikā prezidentvalsts vada visu līmeņu Padomes sanāksmes, palīdzot nodrošināt ES darba nepārtrauktību Padomē.

Dalībvalstis, kas ir prezidentvalstis, cieši sadarbojas grupās pa trim – tā dēvētajās triju prezidentvalstu komandās. Šī sistēma tika ieviesta ar Lisabonas līgumu 2009. gadā. Triju prezidentvalstu komanda izvirza ilgtermiņa mērķus un sagatavo kopīgu programmu, nosakot jomas un galvenos jautājumus, kuriem Padome pievērsīsies 18 mēnešu laikā. Balstoties uz šo programmu, katra no trim valstīm sagatavo sev detalizētāku sešu mēnešu programmu.

Pašreizējā triju prezidentvalstu komandā ir Francija, Čehijas Republika un Zviedrija.

SE2023

 

Katrai dalībvalstij pienāk sava kārta

Padomes prezidentvalsts netiek ievēlēta: katrai valstij pienāk sava kārta. Tas nozīmē, ka katrai dalībvalstij, lai cik liela vai maza tā būtu, ir prezidentūra Padomē.

Uzziniet, kādas ir Padomes pēdējo prezidentvalstu galvenās prioritātes un spilgtākie mirkļi.

 

Prezidentvalsts uzdevumi

Prezidentvalsts atbild par to, lai virzītu Padomes darbu ar ES likumdošanu un nodrošinātu ES darba programmas nepārtrauktību, kārtīgu likumdošanas procesu un sadarbību dalībvalstu starpā. Lai to panāktu, prezidentvalstij ir jārīkojas kā godīgam un neitrālam starpniekam.

Prezidentvalstij ir divi galvenie uzdevumi: plānot un vadīt Padomes un tās darba sagatavošanas struktūru sanāksmes; pārstāvēt Padomi attiecībās ar pārējām ES iestādēm. 

 

 

vairāk informācijas: https://www.consilium.europa.eu/lv/council-eu/presidency-council-eu/

 

 

 

 

03.01.2023.
   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook