Jaunumi februāris – I

Februāra nozaru litratūras pirmajā daļā – Novadpētniecība, Politika, Menedžments, Arheoloģija, Medicīna, Kosmētika, Vēsture, Izglītība/audzināšana

NOVADPĒTNIECĪBA

Vidzemē man būt!

redaktori: Zanda Arnicāne, Uldis Arnicāns – [Balvu novads] : Balvu olūts, 2016 (Dardedze hologrāfija)

Foto albums ir stāsts par Vidzemi un vidzemniekiem, kura tapšanā piedalījušies 100 fotogrāfi.

 

Janīna Kursīte un Rasma Noriņa.  Svētupe krustām šķērsām

[Rīga] : Nordik, 2016 (Jelgavas tipogrāfija)

Kolektīvā monogrāfija “Svētupe krustām šķērsām” veltīta Vidzemes Svētupei. Latviešu etnoss galvenokārt veidojies, saplūstot kuršiem, latgaļiem, zemgaļiem, sēļiem vienā tautā un asimilējot Vidzemes un Kurzemes lībiešus. Par Kurzemes lībiešiem ir daudz pētījumu, bet Vidzemes lībieši, viņu saiknes ar latviešiem, līdz nesenam laikam bija palikušas pētnieku uzmanības perifērijā. Tieši tāpēc grāmatā aplūkoti Svētupes apkaimē dzīvojošie pēdējie Vidzemes lībieši, viņu pakāpeniskās iekļaušanās process latviešos.

Pirmoreiz, pētot upi un tās tuvāko aploci (cilvēkus un viņu personvārdus, uzvārdus, viņu etnisko un reliģisko piederību, viņu mājas, piederošās lietas, mājdzīvniekus, veidoto kultūrainavu), vienlīdz izmantots gan arhīvu materiāls (sākot no 17.gs.), gan fotogrāfijas (no 19.gs.beigām līdz mūsdienām), arī abu grāmatas autoru četru gadu (2013-2016) lauka pētījumos Limbažu un Salacgrīvas novadā iegūtās ziņas par Svētupes apkaimi, kā arī pieejamie folkloras materiāli. Pētījumā tiek detalizēti aplūkota 45 bijušo, gar pašu Svētupi izvietoto vecsaimniecību vēsture gadsimtu gaitā.

POLITIKA

Ivars Ījabs.  Politikas teorija: pirmie soļi.

Rīga : SIA Lasītava, 2017

Dr.Ivara Ījaba grāmata ir lielisks ievads politikas teorijā. Autoram ir izdevies labi argumentēts, viegli un interesanti lasāms pārskats par galvenajiem pamatjautājumiem un pētniecības objektiem, ar ko nodarbojas politikas zinātne – valsti, nāciju, demokrātiju, suverenitāti, leģitimitāti, identitāti, taisnīgumu un citiem. Politiskajai zinātnei ir raksturīgi, ka tās priekšmets un skaidrojumi lielā mērā ir atkarīgi no konkrētās teorijas, kuru attiecīgais zinātnieks pārstāv. Šeit Dr.Ījabs koncentrēti izklāsta svarīgākās un ietekmīgās teorijas un to politikas skaidrojumus, un neuzkrītoši dod tiem arī savu vērtējumu.  Grāmata sniedz labi strukturētu ieskatu par daudzveidīgajiem un parasti pretrunīgajiem mūsdienu teorētiskajiem priekšstatiem par politiku – un tas savukārt ir labs pamats reālās politikas labākai izpratnei un praksei. Šis darbs būs noderīgs ne tikai politikas zinātnes studentiem, bet arī jebkuram politikā ieinteresētam pilsonim, kurš izjūt atbildību par savu valsti un tajā notiekošajiem politiskajiem procesiem.

MENEDŽMENTS

 

Deivids Allens.  Mērķa sasniegšana : māksla panākt produktivitāti bez stresa

Rīga : Zoldnera izdevniecība, 2017

Produktivitātes guru un viena no pasaules ievērojamākajiem konsultantiem laika menedžmenta jomā Deivida Allena nozīmīgākais darbs — starptautisks bestsellers, ko žurnāls TIME atzinis par desmitgades nozīmīgāko pašmācības biznesa rokasgrāmatu. Šajā grāmatā aprakstīta Deivida Allena izstrādātā un pasaulē plaši atzītā Getting Things Done(GTD) metodoloģija, kas miljoniem cilvēku palīdzējusi pārveidot viņu stresa pilno, nogurdinošo, pienākumiem pārslogoto dzīvi daudz līdzsvarotākā, mierīgākā un efektīvākā

ARHEOLOĢIJA

Arheoloģija un etnogrāfija : XXIX

LU Latvijas vēstures institūts ; [autori: Algirdas Girininkas, Tomas Rimkus, Gvidas Slah, Linas Daugnora, Migle Stančikaite, Gintautas Zabiela, Māris Zunde, Normunds Jērums, Ināra Kuniga, Silvija Tilko, Tatjana Berga, Guntis Zemītis, Ernests Vasiļausks, Aija Jansone, Anete Karlsone] ; zin. redaktori: Andrejs Vasks, Antonija Vilcāne – Rīga : Zinātne, 2016

Krājuma “Arheoloģija un etnogrāfija” kārtējais 29. laidiens daļēji aptver Raiņa un Aspazijas 150 gadu jubilejai veltītā Letonikas VI kongresa materiālus. Puse no krājumā iekļautajiem rakstiem sagatavoti, izvēršot kongresa sekcijā “Latvijas kultūrvēsturiskais mantojums – vide, etniskie un sociālpolitiskie procesi starpdisciplinārā diskursā” nolasītos referātus arheoloģijā un etnogrāfijā. Krājumā apkopotie raksti nav tiešā veidā saistīti ar abu personību darbības un daiļrades izpēti, taču tas ir apliecinājums Raiņa paustajam aicinājumam pētīt savu pagātni un kultūras mantojumu: “Kas nezin pagātnes, nezin tagadnes..”. „Arheoloģija un etnogrāfija” 29. laidienā ietvertie zinātniskie raksti paplašina un padziļina zināšanas par procesiem Latvijas un Baltijas reģiona vēsturē un kultūrvēsturē, iepazīstina ar arheoloģisko mantojumu un tradicionālās kultūras vērtībām. Krājumā ir iekļauti 15 zinātnieku 11 aktuāli pētījumi, kuros apkopots un izvērtēts līdz šim nepublicēts arheoloģisko izrakumu materiāls, kas glabājas LU Latvijas vēstures institūta Arheoloģisko materiālu krātuvē, Latvijas un Lietuvas muzejos par maz pētītām Latvijas aizvēstures problēmām.

Sandis Laime un Juris Urtāns.  Svētupes Lībiešu Upurala

[Rīga] : Nordik, 2016 (Jelgavas tipogrāfija).

Svētupes Lībiešu Upurala ir hrestomātisks Latvijas seno svētvietu piemērs un lielisks izziņas avots pētījumiem par lībiešu un latviešu reliģisko praksi vēlajos viduslaikos un agrajos jaunajos laikos. Ala vairākus gadsimtus – no 14. līdz 19. gadsimtam – ir izmantota kā vietējo iedzīvotāju svētvieta, savukārt jau kopš 17. gadsimta to devušies aplūkot tūristi no tuvām un tālākām vietām. Lībiešu Upuralas izpētes aizsākumi meklējami jau 19. gadsimta vidū, bet 20. gadsimta 70. gados tur izstrādāta Latvijas alu izpētes un uzmērīšanas metodika, veikti pirmie profesionālie arheoloģiskie izrakumi alās, atklāti gadsimtiem seni tūristu uzraksti un Latvijā pirmie klinšu raksti – maģiskas aizsardzības zīmes.
Lībiešu Upurala ir daudzveidīgs, daudzslāņains un sarežģīts pētniecības objekts. To, kas alā kādreiz noticis, grāmatas autori ir mēģinājuši izprast, apvienojot dažādas pētniecības metodes un dažādu ziņātņu nozaru pieejas. Grāmatā izmantoti arheoloģiskie, speleoloģiskie, vietvārdu, paleogrāfiskie, folkloras un rakstītie vēstures avoti, kā arī piedāvāts šā materiāla izvērtējums. 

MEDICĪNA

Uldis Vikmanis.  Atsperšanās

Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2016 (Latgales druka).

Profesors Uldis Vikmanis šajā grāmatā atskatījies uz dažādiem savas dzīves faktiem un notikumiem – tā, kā viņš tos redzējis. Autors stāstījumu sāk ar atsperšanos no pašiem pamatiem – dzimtas saknēm. Darba gaitā radurakstu meklējumi faktiski izvērtušies par īpašu pētījumu. U. Vikmanis norāda, ka jau bērnībā gūtais mudinājums turpmāko dzīvi saistīt ar medicīnu aizvedis viņu līdz Rīgas Medicīnas institūtam, vēlāk – Latvijas Veselības aizsardzības ministrijai, Latvijas Medicīnas akadēmijai un visbeidzot – līdz Latvijas Universitātei, kā arī dažādām mūsu valsts ārstniecības iestādēm

 

Patrīcija Brega un Pols Bregs.  Ābolu etiķis : brīnumainā veselības programma

Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Poligrāfists).

Svaigs, nefiltrēts ekoloģiskais ābolu etiķis jau kopš seniem laikiem tiek uzskatīts par ļoti vērtīgu un iedarbīgu produktu, kas pozitīvi ietekmē veselību. Dažkārt nav nepieciešams doties uz aptieku pēc kārtējās ziedes vai tabletēm, bet pietiek tikai sameklēt virtuves skapītī etiķa pudeli un medus burku.
Ābolu etiķis
* satur daudz kālija un enzīmu,
* ir spēcīgs organisma attīrītājs un dziedinošs eliksīrs,
* ir dabisks antibiotiķis un antiseptiķis, kas iznīcina baktērijas un nodrošina ilgu mūžu.

Grāmatā aprakstīta ābolu etiķa lietošana dažādu bieži sastopamu veselības traucējumu novēršanai, kā arī sniegta informācija par citām Brega veselīgā dzīvesveida jomām – badošanos, pareizu uzturu, vingrošanu un tīra ūdens nozīmi veselības saglabāšanā.

Kosmētika

Jana Zubcova un Tiina Orasmae-Meder.  Skaistuma mīti : patiesība par botoksu, stobršūnām, organisko kosmētiku un daudz ko citu

Rīga : Skaistuma nams, 2016

Tiecoties saglabāt jaunību un skaistumu, sievietes bieži vien akli seko kļūdainiem priekšstatiem, kas pasmelti no sarunām ar draudzenēm, negodprātīgām reklāmām un neprofesionāliem saitiem. Ārste-kosmetoloģe, savas kosmētikas līnijas radītāja Tiina Orasmae-Meder un žurnāliste Jana Zubcova piesaka kaitīgiem skaistuma mītiem „karu”! Balstoties uz īstiem zinātnisko pētījumu rezultātiem, anatomijas, bioloģijas un ķīmijas likumiem un ilggadīgu darba pieredzi skaistuma jomā, autores vieglā un pieejamā formā izkliedē visizplatītākos maldus, kas traucē pareizi rūpēties par savu izskatu. Grāmata adresēta gan jaunām meitenēm, gan nobriedušām dāmām – kā arī visiem, kuri interesējas par estētisko medicīnu un kosmetoloģiju.

 

VĒSTURE

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs.  Ceļā uz latviešu tautu = On The Road To Becoming Latvian

Latvijas nacionālais vēstures muzejs – Rīga : Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 2016

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs (LNVM) laidis klajā jaunu grāmatu “Ceļā uz latviešu tautu”, kas veltīta latviešu etniskās vēstures problemātikai. Šis darbs ir viens no noslēdzošiem posmiem muzeja jau 1996. gadā aizsāktajam projektam “Latviešu saknes”, kura ietvaros tika skaidrota latviešu etniskā vēsture, veidojot izstāžu, publikāciju, konferenču un citu pasākumu ciklu par kuršiem, zemgaļiem, latgaļiem, sēļiem, vendiem un lībiešiem – etniskām grupām, kurām saplūstot izveidojās latviešu tauta. Grāmatā “Ceļā uz latviešu tautu” akcentēti un plašāk aplūkoti latviešu etnisko identitāti raksturojoši aspekti, kas skar teritoriju, dzīvesveidu, materiālo kultūru, tradīcijas un valodu. Problēmas raksturošanai izmantota daudzveidīga avotu bāze – rakstītie avoti, valodniecības dati, kartogrāfiskais materiāls u.c. Galvenais akcents likts uz arheoloģiskajām liecībām, kas lielā mērā atspoguļo apskatāmā perioda iedzīvotāju materiālo un garīgo kultūru un ļauj izsekot pārmaiņām, kas skāra vairākas dzīves jomas

 

IZGLĪTĪBA. AUDZINĀŠANA

Irēna Miltiņa.  Modelēšana logopēdijā : modelēšana – praktiska metode pirmsskolēnu ar skaņu izrunas traucējumiem runas nepilnību novēršanā

Rīga : Izdevniecība RaKa, 2017

Grāmatas autore, logopēds ar vairāku gadu zinātnisko un praktisko pieredzi, piedāvā jaunu metodi, kuru var izmantot praktizējoši logopēdi. Tā ir modeļu izmantošana darbā ar bērniem, kuriem ir skaņu izrunas traucējumi. Metode balstās uz to, ka problēmātisku skaņu izrunai autore sagatavojusi kartītes ar simboliem, kas ataino pareizu skaņas izrunas modeli. Vērojot tās, bērni var ātrāk iegaumēt likumsakarības, kas ir būtiskas skaņu izrunā. Autore publicē arī atziņas un pētījumus, kas radušies metodes izmantošanas gaitā. Līdz ar to lasītāji var uzzināt praktisko pieredzi. Ļoti bagāts ir grāmatas pielikums. Tajā apkopoti gan vingrinājumi un nodarbību piemēri, gan modeļu kartītes un citi vizuālie materiāli, kā arī kritēriji, kas palīdz izvērtēt sasniegto rezultātu. Tā kā grāmata ir ļoti detalizēti izstrādāta, to var izmantot ne tikai profesionāli logopēdi, bet arī vecāki, kuri vēlas palīdzēt saviem bērniem. Topošajiem pedagogiem un logopēdiem grāmata noderēs arī kā studiju materiāls un mācību grāmata

   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook