Noslēdzies literāro darbu konkurss

IMG_6235

Noslēdzies Ventspils bibliotēkas  organizētais, Pilsētas svētkiem veltītais literāro darbu konkurss “Mani 724 vārdi Ventspilij”.

Konkursā ar saviem literārajiem darbiem piedalījās 10 autori-

Sandra Vensko                        “724… zvaniķis”

Iveta Skapste                          “Mani 724 vārdi Ventspilij”

Dace Laksberga                      “Dziesma Ventspilij. Lūgšana”

Marlena Zvaigzne                  “Izklāju svārkus un gaidu”

Oskars Pīpiķis                        “Ventspilnieks”

Kristella Pīpiķe                      “Ventspils dvēsele- jūra”

Rinalds Eglītis                        “Ventspils-Intro” 

Guna Semjonova                    “Vēji Ventspilī”

Ieva Rupenheite                      “Taciņa ved”

Irina Ovčiņņikova                   “Mani 724 vārdi Ventspilij”.

 

Vērtēšanas komisija, iepazīstoties ar konkursā “Mani 724 vārdi Ventspilij” iesniegtajiem darbiem, nolēma:

1.vietu piešķirt Ievai Rupenheitei par darbu “Taciņa ved”,

2.-3. vietu dalīti piešķirt Marlenai Zvaigznei par darbu “Izklāju svārkus un gaidu” un  Rinaldam Eglītim par darbu  [..].  “Ventspils – Intro”.

Ventspils Rakstnieku un tulkotāju mājas balvu piešķirt

Sandrai Vensko par darbu “724… zvaniķis”

Ventspils muzeja balvu piešķirt

            Irinai Ovčiņņikovai par darbu            “Mani 724 vārdi Ventspilij”

Ventspils bibliotēkas balvu piešķirt

            Ivetai Skapstei            par darbu “Mani 724 vārdi Ventspilij”

Laikraksta “Ventas Balss” balvu piešķirt

Kristellai Pīpiķei par darbu un “Ventspils dvēsele- jūra” un Oskaram Pīpiķim par darbu “Ventspilnieks”.

Konkursā iesniegtos darbus vērtēja komisija, kuras sastāvā:

Olita Šteinmane- Ventspils bibliotēkas direktores vietniece, Gundega Mertena- laikraksta “Ventas Balss” galvenā redaktore, Andra Konste- Starptautiskās Rakstnieku un tulkotāju mājas direktore, Margarita Marcinkeviča- Ventspils muzeja direktore.

Konkursa pirmo trīs vietu ieguvēji balvā saņem J.Rozes grāmatnīcas dāvanu kartes.

Konkursa darbi tiks publicēti Ventspils bibliotēkas mājas lapā biblioteka.ventspils.lv  un www.ventasbalss.lv

Informācijai:
Olita Šteinmane
Ventspils bibliotēka
Direktora vietniece
Tālr.: 63623231
olita.steinmane@ventspils.lv
   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook