Info

Reģistrācija, informācija,
grāmatu pagarināšana
+371 636 27364; mob. 22015825
[email protected]

 

 

Ekskursija pa bibliotēku

Informācija, pieteikumi +371 636 23231

 

 

Ventspils bibliotēkas direktore

Astra Pumpura
+371 636 23598
[email protected]
Apmeklētāju pieņemšanas laiks
Pirmdienās no plkst. 17:00- 18:00

 

 

 

 

Ventspils bibliotēkas direktores vietnieks tehniskos un saimnieciskos jautājumos

 Zigmunds Diedišķis   

+371 636 23598    

 

 

 

 

Ventspils bibliotēkas direktores vietniece

Vija Baško
+371 636 23231
[email protected]

 

 

 

 

Ventspils bibliotēkas ekonomiste

Daina Magonīte
+371 636 23598
[email protected]

 

 

 

 

Ventspils bibliotēkas sekretāre

Līga Ūdriņa
+371 636 23598
[email protected]

 

 

 

 

Reģionālā mācību centra vadītāja 

Ance Upeniece
+371 26603666
[email protected]

 

 

 

 

 

Komplektēšanas un apstrādes nodaļas vadītāja

Sandra Reinberga
+371 636 22440
[email protected]

 

 

 

 

Bibliogrāfijas un informācijas  nodaļas vadītāja

Evija Pulkstene
+371 636 23231
[email protected]

 

 

 

 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Zane Jope
+371 27002357
[email protected]

 

 

 

 

Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītājas p.i.

  Karīna Karpoviča
+371 636 27364
[email protected]

 

 

 

 

Bibliotekāre darbā ar novada bibliotēkām

Sandra Picalcelma
+371 636 22440
+371 29416385
[email protected]

 

 

 

 

Galvenās bibliotēkas daiļliteratūras, literatūrzinātnes sektors

Informācija +371 636 27364

 

Galvenās bibliotēkas mūzikas, mākslas sektors

Informācija +371 636 27362

 

Galvenās bibliotēkas humanitāro un sabiedrisko zinātņu sektors, eksakto un dabaszinātņu sektors

Informācija +371 636 27362

 

 

Rekvizīti

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde  “Ventspils bibliotēka”
Akmeņu iela 2, Ventspils, LV-3601      
Reģ.Nr.90001156891,
tālrunis +371 636 23598,
e-pasts: [email protected]