Info

Reģistrācija, informācija,
grāmatu pagarināšana
+371 636 27364; mob. 22015825
biblioteka@ventspils.lv

 

 

Ekskursija pa bibliotēku

Informācija, pieteikumi +371 636 23231

 

 

Ventspils bibliotēkas direktore

Astra Pumpura
+371 636 23598
astra.pumpura@ventspils.lv
Apmeklētāju pieņemšanas laiks
Pirmdienās no plkst. 17:00- 18:00

 

 

 

 

 

Ventspils bibliotēkas direktores vietniece 

Ance Upeniece
+371 636 23598
ance.upeniece@ventspils.lv

 

 

 

 

 

Ventspils bibliotēkas direktores vietnieks tehniskos un saimnieciskos jautājumos

Zigmunds Diedišķis
+371 636 23598
zigmunds.diediskis@ventspils.lv

 

 

 

 

Ventspils bibliotēkas ekonomiste

Daina Magonīte
+371 636 23598
daina.magonite@ventspils.lv

 

 

 

 

Ventspils bibliotēkas sekretāre

Līga Ūdriņa
+371 636 23598
liga.udrina@ventspils.lv

 

 

 

 

Reģionālā mācību centra vadītāja 

Vita Ozola
+371 26603666
+371 636 27361
vita.ozola@ventspils.lv

 

 

 

 

 

Komplektēšanas un apstrādes nodaļas vadītāja

Sandra Reinberga
+371 636 22440
sandra.reinberga@ventspils.lv

 

 

 

 

Bibliogrāfijas un informācijas  nodaļas vadītāja

Aija Volka
+371 636 23231
aija.volka@ventspils.lv

 

 

 

Ventspils bibliotēkas sabiedrisko attiecību speciāliste

Kristīne Duļbinska
+371 27020754
kristine.dulbinska@ventspils.lv

 

 

 

 

Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītājas p.i.

  Karīna Karpoviča
+371 636 27364
karina.karpovica@ventspils.lv

 

 

 

 

Bibliotekāre darbā ar novada bibliotēkām

Sandra Picalcelma
+371 636 22440
+371 29416385
sandra.picalcelma@ventspils.lv

 

 

 

 

Galvenās bibliotēkas daiļliteratūras, literatūrzinātnes sektors

Informācija +371 636 27364

 

Galvenās bibliotēkas mūzikas, mākslas sektors

Informācija +371 636 27362

 

Galvenās bibliotēkas humanitāro un sabiedrisko zinātņu sektors, eksakto un dabaszinātņu sektors

Informācija +371 636 27362

 

 

Rekvizīti

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde  “Ventspils bibliotēka”
Akmeņu iela 2, Ventspils, LV-3601      
Reģ.Nr.90001156891,
tālrunis +371 636 23598,
e-pasts: biblioteka@ventspils.lv