• Jaunākie izdevumi Ventspils bibliotēkas novadpētniecības sektorā apskatāmi e-katalogā (jaunā versija šeit)
  • Publikācijas laikrakstos par novadpētniecību Ventspilī un Ventspils novadā e-katalogā (jaunā versija šeit)
  • Laikraksta ”Ventas balss” raksti analītikas datubāzē e-katalogā (jaunā versija šeit)
  • Novadpētniecības kalendārs, kurā apkopotas Ventspils pilsētas un novada literātu un mākslinieku jubilejas un nozīmīgu notikumu gadskārtas 2023. gadā, pieejams  šeit.
  • 82 tematiskas novadpētniecības mapes, ko sakārtojis Ventspils Galvenās bibliotēkas novadpētniecības sektors, alfabētiskā secībā, A- Z (apvienības, arheoloģija [...– ...] vides aizsardzība Ventspilī, Voldemārs Zelmenis) kataloga jaunajā versijā šeit. Mapes pieejamas lasītavā.