Novadpētniecības darba virzieni

Galvenie novadpētniecības darba virzieni ir novadpētniecības informācijas meklēšanas sistēmas veidošana, novadpētniecības krājuma veidošana, organizēšana un saglabāšana, tā pieejamības nodrošināšana un publicitāte, bibliotēkas vēstures izpēte un dokumentēšana, uzziņu sniegšana. Būtiska novadpētniecības sadaļa ir arī Ventspils mākslinieku darbu izstādes, tikšanās ar vietējiem literātiem un citi pasākumi, kas tematiski saistīti ar Ventspils pilsētu un novadu.

 

 NOVADPĒTNIECĪBAS MATERIĀLI

 KALENDĀRS

2

 NOVADPĒTNIECĪBAS KALENDĀRS 2024 

Apkopotas Ventspils pilsētas un novada literātu un mākslinieku apaļās un pusapaļās jubilejas un nozīmīgu notikumu gadskārtas 2024. gadā.

NOVADPĒTNIECĪBAS KALENDĀRS 2023 

 TEMATISKĀS MAPES

 • 74 tematiskas novadpētniecības mapes, ko sakārtojis Ventspils Galvenās bibliotēkas novadpētniecības sektors, alfabētiskā secībā, A- Z (apvienības, arheoloģija [...– ...] vides aizsardzība Ventspilī, Voldemārs Zelmenis) kataloga jaunajā versijā šeit. Mapes pieejamas lasītavā.

novadpetnieciba

LĪBIEŠI

 • Avotu saraksti par lībiešu kultūru, valodu, personībām u.c.: 

Avoti tīmeklī par lībiešiem šeit.

  Ventspils bibliotēkā pieejamie iespieddarbi par lībiešiem šeit.

libiesu_mantojums

GĀLIŅCIEMS

Fakti un fotogrāfijas par vienu no Ventspils rajoniem, vēsturisku ciemu, par ko liecības ir jau no 16. gadsimta – Gāliņciemu (prezentācija)

 

 DZIMTAS STĀSTS

 

 

GĀLIŅCIEMA BIBLIOTĒKA

   • Par Gāliņciema bibliotēku:

GĀLIŅCIEMA BIBLIOTĒKAS VĒSTURE: FAKTI UN FOTOGRĀFIJAS (prezentācija)

 

Gāliņciema bibliotēkas hronika (video)

 

 VENTSPILS BIBLIOTĒKA

    • Materiāli par Ventspils bibliotēkas dibinātāju un pirmo direktoru JĀNI SVIESTIŅU:

 VIDEO: Jānim Sviestiņam – 135VIDEO: Ventspils bibliotēkas dibinātāja J. Sviestiņa dzimtas Bībele

 

   • Materiāli par Ventspils bibliotēkas vēsturi: 

Ventspils bibliotēkas vēsture 1.daļa 1919-1940

 

 

Ventspils bibliotēkas vēsture 2.daļa 1940-1989

“Ventspils bibliotēka ceļā uz simtgadi. Lasītavai 100″

Interesanti bibliotēkas vēstures fakti I II ,  III IV V VIVIIVIII

Viktorīna – cik daudz tu zini par bibliotēkas vēsturi laika posmā no 1919.gada līdz 1989.gadam?

VENTSPILS MŪZIKAS VIDUSSKOLA

Ventspils Mūzikas vidusskola 2023.gadā svinēja savu 95.jubileju. Skolas un Ventspils kultūras dzīvi noteikušas skolas direktoru personības. Kādi viņi bijuši, ko vēlējušies sasniegt? Ko vēlēt skolai šodien? Par to Ventspils Mūzikas vidusskolas 2.kursa audzēknes Samantas Stankus un Ventspils Mūzikas bibliotēkas veidotajā filmiņā.

 

 UZŅĒMUMI

DIGITĀLĀ KOLEKCIJA PAR VENTSPILS ZIVJU KONSERVU KOMBINĀTA VĒSTURI (canva.com)

(Fotogalerija mājaslapā)

zivju

 

LITERĀTI

kalndruva

 

Ventiņu izloksnes vārda meistara Kuraž Kriša jeb Kārļa Zvejnieka balss ieraksta fragments

kuraz_kriss-593x1024

   • Ventspils pilsētas un novada autoru izdotie darbi:

2022.g.augusts – 2023.g.augusts

2021.g. augusts- 2022.gada augusts

2019.g. augusts – 2020.g.augusts ; 

2016.g. augusts – 2017.g. augusts ; 

no 2004.gada līdz 2017. gadam

 VENTSPILS

 Novadpētniecības krājums

Novadpētniecības krājums bibliotēkā ir izdalīts atsevišķā novadpētniecības sektorā.

Būtiska novadpētniecības krājuma daļa ir grāmatas par Ventspils pilsētu un novadu, vietējo autoru darbu izdevumi. Krājumu veido 1163 grāmatu eksemplāri. Novadpētniecības krājumā tiek komplektēti iespiestie izdevumi, kas saistīti ar Ventspils novada vēsturi, kultūru, kultūrvēsturi, personībām, mākslu, uzņēmējdarbību, tradicionālo kultūru un nemateriālo kultūras mantojumu.

Novadpētniecības krājumā ir 74 tematiskās mapes, kurās apkopoti materiāli par Ventspili un Ventspils novadu. Tās tiek regulāri papildinātas un pārskatītas.

Novadpētniecības krājumu veido arī Ventspilī un novadā izdotie preses izdevumi, Latvijas periodiskie izdevumi, kas izdoti laika periodā no 1822. līdz 1940.gadam (digitalizēti CD formātā), audiovizuālie materiāli CD un DVD formātā, digitālās kolekcijas, ventspilnieka Alberta Freimaņa grāmatu un periodisko izdevumu kolekcija un rakstnieka Andra Kolberga dāvinātā grāmatu un periodisko izdevumu kolekcija, disputu kluba “Autogrāfs” viesu grāmatas, Ventspils pilsētas domes sabiedrisko apspriežu materiāli, Ventspils pilsētas attīstības plāni, Tūrisma informācijas centra materiāli.

Novadpētniecības krājums ir brīvi pieejams Galvenās bibliotēkas Novadpētniecības sektorā. Daļa no krājuma pieejama arī digitālajā vidē.

Sistemātiski, katru dienu, datu bāze tiek papildināta, ievadot datus no Ventspils novada laikraksta „Ventas Balss” un centrālajiem preses izdevumiem par publikācijām, kas atspoguļo Ventspils pilsētas un novada notikumus, personālijas, iestāžu darbību. Ventspils bibliotēka ir digitalizējusi laikraksta “Ventas Balss”  numurus sākot ar 2009. gadu, latviešu un krievu valodā, kas pieejami Ventspils bibliotēkas lokālajā tīklā.

Galvenās bibliotēkas novadpētniecības sektorā izveidota pastāvīga ekspozīcija, kas iepazīstina ar bibliotēkas vēsturi un attīstību.

 

Jaunākie izdevumi 

Jaunākie izdevumi Ventspils bibliotēkas novadpētniecības sektorā apskatāmi e- katalogā (jaunā versija šeit)

Publikācijas laikrakstos

 

   • Publikācijas laikrakstos par novadpētniecību Ventspilī un Ventspils novadā e-katalogā (jaunā versija šeit)