Ventspils pilsētas un novada autoru izdotie darbi no 2004.gada līdz 2017. gadam.

5431

Jau vairākus gadus grāmatu svētkos rātslaukumā Ventspils bibliotēka godina tos novada autorus kuriem iznākušas grāmatas iepriekšējā gada laikā, no augusta līdz augustam, no vieniem Ventspils pilsētas svētkiem līdz nākošajiem. Šo gadu laikā ir bijuši daudz izdevumu – dzejas krājumi, zinātniskas publikācijas, romāni, stāstu krājumi, grāmatas bērniem u.c.

Autori un darbi no 2016.gada augusta līdz 2017.gada augustam

Ingrīda Štrumfa “Ventspils grāmata”.

Aija Zenta Vesele “Dvēseles noskaņas”.

Guntars Tenne “Gredzens ar dārgakmeni”.

Vita Štelmahere “Piglas stāsti. Piedzīvojumi ar kartupeļiem”.

Nikolajs Pitkevičs  “Osta. Pilsēta. Cilvēki”.

Alberts Kozlovs  “Praktiskās mācības elektromontāžā. Praktiskie uzdevumi”.

Laimdotas Junkaras sastādītā grāmata “Ugāle laikmeta ceļos” 1.daļa.

Autori un darbi no 2015.gada augusta līdz 2016.gada augustam

Laimdota Sēle – “Zlēkas. Laiki un likteņi”

Laimdota Junkara – “Cirkales grāmata. No Zlēkām Ugālē”

Vita Štelmahere – “Es dzīvoju zaļajā Latvijā”  

Vita Štelmahere – “Albīns. Nežēlīgās gadsimtnieku spēles II”

Ventspils Muzejs – “Ventspils Muzeja Raksti/Acta Historica Vindaviensia VIII

Ventspils Starptautiskās Rakstnieku un tulkotāju mājas Gadagrāmatā 2016

Imants Ziedois “Mūžības temperaments. Studijas par Raini” – sastādītāja Andra Konste

Jeļena Balunova – Kuļeveca – “История православия в г. Вентспилсе” (“Pareizticības vēsture Ventspilī)

Aleksandrs Sazanovs – “Моя школа” (“Mana skola”)

Ventspils jauniešu popgrupas “Jūras akmentiņi” muzikālās izrādes “Mēs” dziesmu CD

Grāmatu aprakstus varat izlasīt šeit

Autori un darbi no 2014. gada augusta- 2015.gada augustam.

Astroloģiskais kalendārs

Herberts Dorbe – Tas notika Kaķpēdiņu bulvārī

Riona Ēce – Dāvanu saiņošana

Zigurds Piļķis – Kā dadzis meža kažokā. Mans mežinieka mūžs

Jānis Princis – Jūrnieku svētās dziesmas un lūgšanas

Ieva Rupenheite – Nepāriet

Laimdota Sēle – Septiņu rūnu kalns

Starptautiskā rakstnieku un tulkotāju māja - Gada grāmata

Vita Štelmahere – Ein Tag im Leben des Schneckchens Glick

Vita Štelmahere – Anne Marija. Nežēlīgās gadsimtnieku spēles

Vita Štelmahere – Piglos istorijos: nuotykiai prasideda

Vita Štelmahere – Uzmanību! Rafī nāk!

Roberts Tautmīlis-Bērziņš – Ventspils senāk un tagad: ar Ventspils muzeja papildinājumiem un paskaidrojumiem.

Venplac 20

Viss ir viens: noslēpumainais maiju kalendārs

Juris Žagars – Globālās navigācijas satelītu sistēmas

Алые паруса (skaņu ieraksts)

Ventspils 700 + 25 (fotoalbums)

Grāmatu aprakstus varat izlasīt šeit

Autori un darbi no 2013. gada augusta – 2014.gada augustam.

Tatjana Berga – Piltenes depozīts. Naudas apgrozība Kurzemē 13. gadsimtā

Uldis Grīnbergs – Teātris Ventspilī gadu un laikmetu griežos

Jans Ikes – Vilka gars

Justīne Jaunzeme – Starptautiskie finanšu pārskatu standarti

Andrejs Jaunzems – Mikroekonomika: teorija un analīze

Rūdolfs Liedags – Pasaulē zem saules:

Iveta Skapste – Kā atnāk dzejolis:

Jānis Valks – Rakstu vācēja ceļš

Jānis Valks – Zivju gripa Šmitostā: slepenā direktīva Nr. X

Ventspils osta 750

Ventspils paralēle: I – IV: rakstu krājums

Autori un darbi no 2012. gada augusta- 2013.gada augustam.

Herberts Dorbe, 1894-1983. “Rakstnieka maizē: Piča piezīmes”

Malda Porniece – “Gaisma plaukstās”

Ivars Silazieds – “Vēlā apziņa”

Laimdota Sēle – “Kaislību pavārgrāmata”

Laimdota Sēle. sastādītāja un redaktore “Latviešu tautas pasakas”

Uldis Grīnbergs – “Īs ventiņ gramatik un tāmnik vārdnic 2 jeb bliņķs ventiņmēle.”

Stāstu krājums – “Jūras iela”: septiņi stāsti no Ventspils Andris Akmentiņš, Laimdota Sēle, Guntars Tenne, Kristīne Ulberga, Jānis Valks, Mārtiņš Adamsons un Maira Asare

Laimdota Junkara – “Dzīve pie Ventas Piltenes pagastā un kaimiņos”

“Ventspils Muzeja raksti VII” – sastādītāji ir Ventspils muzeja vadošais pētnieks Dr. hist. Armands Vijups un LU Latvijas vēstures institūta pētniece Dr. hist. Mārīte Jakovļeva.

Ilona Balode – “Rīga-Pekina”

Vārdnīcu izstrāde Latvijā, 1991-2010 : pētījums Dr.philol. Jura Baldunčika vadībā

Space Research Review: volume 1 : dedicated to the 15th anniversary of the Ventspils University Collegec: Engineering Research Institute Ventspils International Radio Astronomy centre of the Ventspils University College ; editor in the chief: Valdis Avotiņš ; editors in the charge: Ivar Shmeld, Janis Trokss, Normunds Jekabsons ; english editor: Vita Balama ; editorial board: Juris Freimanis, Boriss Rjabovs. Space Research Review –  Kosmosa pētniecības pārskats ir reizi divos gados izdots zinātniski recenzēts internacionāls žurnāls, kurā iekļauj plaša spektra oriģinālas publikācijas dažādās jomās.

Arnis Sauka  – Latvian Hidden Champions Creative Entrepreneurs’ Perceptions about Entrepreneurial Educationc:

Autori un darbi no 2011. gada augusta – 2012.gada augustam.

Laimdota Sēle romāns „Poga ar sudraba rozi” 

Laimdota Sēle literārā pasaka «Ventspils rūķi un viņu draugi”

Laimdotas Sēles tulkojumā no vācu valodas izdots Dāvida Zafira romāns „Draņka karma”.

Gaida Pūpolvalka – „Pasakas un leģendas”. Grāmatā apkopoti darbi, kas saistīti ar Ventspili, šejienes vietām un ļaudīm.

Ingrīda Ģelze- Ozoliņa – Gaidas Pūpolvalkas grāmatas „Pasakas un leģendas” ilustrāciju autore.

Maira Asare. – Stāsts „Ilgā klusā sezona” – kopkrājumā „Mēs. XX gadsimts”.

Maira Asare ir priekšvārda un dzejoļu autore patriotiskās dzejas izlasei „Man nav izvēles- es dzirdu tavu balsi”, izdevuma «Ventspils tēlotāja mākslas studijai 20 gadu jubileja” teksta autore.

Mairas Asares tulkojumā no krievu valodas izdotas grāmatas- Sergeja Kozlova „Ezītis miglā un citas pasakas”, Mihaila Siškina romāns „Vēstulnieks”, Sergeja Moreino eseju krājums „Frāze un līdzsvars”.

Krievu valodā Sergeja Moreino tulkojumā izdota Mairas Asares prozas grāmata „Sieviešu zona” Maira Asare sastādījusi arī literāro žurnālu „Vārds”.

Kristīnes Ulberga – „Zaļā Vārna”.

Jānis Valks – „Verķumāte”

Jans Ikess – dzejoļu krājums „Kā tuvība smaržo”,

„Ventspils novada medicīnas vēsture” – sastādītājs Rauls Vēliņš.

Jānis Sīlis monogrāfija „Latviešu valoda un avotvaloda- mērķvaloda valodu kontaktos un virtuālajā saziņā”

Valda Rudziša – zinātniskā redaktore izdevumam „Juridisko tekstu tulkošana. Teorija un prakse II”.

Andra Konste – patriotiskās dzejas izlases „Man nav izvēles- es dzirdu tavu balsi” sastādītāja.

Andra Konste, Ieva Balode – Rakstnieku mājas piecu gadu jubilejas grāmatas „Sirds ir jūras vārti” sastādītājas.

Autori un darbi no 2010. gada augusta – 2011.gada augustam.

Gunārs Klapars- „Mežu meliorācija Latvijā” Autors detalizēti aprakstījis nevis tieši meliorācijas darba tehnisko pusi, bet gan vairāk dzīvi komandējumu laikā dažādās Latvijas vietās, galvenokārt Kurzemē.

Iveta Skapste – dzejoļi bērniem – „Kāpēc man tāds deguns?”

Laimdota Junkara – „Rāpatu grāmata”

Māra Zālīte – „Viss reizē zied. „Et soudain tout fleurit” Dzejas izlase divās valodās- latviešu un franču-ir vairāku gadu kopīga darba rezultāts, kurā apkopoti periodikā un dzejas antoloģijās izkaisīti tulkojumi franču valodā, ko veikušas atdzejotāja Roze-Marija Fransuā un tulkotāja Astra Skrābane. Lielākā daļa krājuma tapusi Ventspils Starptautiskajā rakstnieku un tulkotāju mājā. Fransuā Roze-Marija – „Šūpoles pelnos” – Astras Skrābanes tulkojums no franču valodas

Grāmatu aprakstus varat izlasīt šeit

Autori un darbi no 2009. gada augusta- 2010.gada augustam.

Velta Akmene , Nora Kalmane  – „No Popes un popiņu agrāko laiku dzīves un sadzīves”

Maira Asare – dzejas krājums – „Ceļš uz Tūju”

Maira Asare – „Sieviešu zona”

Arveds Venta – dzejas krājums – „Sveces”

Laimdota Junkara – „Ugāles pagasta stāsti”

Laimdota Junkara – „Uz atkalredzēšanos”

Guntars Tenne. – Vēsturisks romāns – „Pērles un pelni”

Ventspils muzejs – „Muzeja raksti VI Sējums”

Digitālais disks „Ventspils laiks”- Elektroniskais krājums Ventspils laiks ir velte Pilsētas svētkiem. Krājuma pirmajā daļā „Mūžs min mūžības mīklu” lasāma Mārtiņa Kalndruvas, Janas Mores, Laimdotas Sēles, Ievas Rupenheites, Guntara Tennes u.c. autoru darbi. Otrajā daļā „Devītais vilnis”- atrodami krieviski rakstošo ventspilnieku teksti, trešajā ar nosaukumu „Smiltis un gliemežnīca” ir mana freska iekļauti Starptautiskās Rakstnieku un tulkotāju mājas rezidentu darbi (Mirja Hovila, Dagnija Dreika, Uldis Bērziņš), bet noslēdzošajā daļā Svētdienas autobusā iesākas jauna nedēļa apkopoti Skolēnu Jaunrades nama literārās jaunrades un komunikāciju studijas audzēkņu darbi.

Andrejs Jaunzems – „Mikroekonomika 2.daļa. Vidēja teorētiskā līmeņa kurss.”

Justīne Jaunzeme – „Praktiski piemēri starptautiskajos finanšu pārskatu sagatavošanas standartos: kursa Starptautiskie grāmatvedības standarti mācību materiāli.”

Laimdota Sēle – Vēsturisks romāns – „Cērt zibens marmalē”

„Vadonis pa Ventspili” – Ventspils bibliotēkas dibinātāja Jāņa Sviestiņa sastādītās un 1934. gada izdotās grāmatas faksimilizdevums.

Ērika Strole – dzejas krājums – Divi pulksteņi

„Ventspils 700+20” – Ventspils jubilejas albūms.

Līga Reitere , Uldis Grīnbergs – „Ventiņu valoda” Ventiņu valodas gramatika. Mācību grāmata.

Sergejs Moreino  (tulk. Maira Asare) – Hanzas aukstā liesma

Autori un darbi no 2008. gada augusta – 2009.gada augustam.

Jānis Sīlis – Monogrāfija – „Tulkojumzinātnes jautājumi. Teorija un prakse”

Agnese Dubova, Māra Leitāne, Dzintra Lele- Rozentāle – „Monogrāfija – „Zinātniskā komunikācija starpkultūru kontekstā „

Sintija Blumberga – Monogrāfija – „Tulkošanas teorija un prakse Latvijā: 1944-1968”

Valda Rudziša- Krājums – „Juridisko tekstu tulkošana. Teorija un prakse”

Nataļja Malašonoka- Mācību līdzeklis – „Rakstiskās tulkošanas praktikums”

Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes (VeA TSF) krājums – „Valoda. Tulkošana. Starpkultūru komunikācija.”

Gunārs Ievkalns – „Baltie vasaras mākoņi” otrā daļa „Nelūgtie viesi.”

Arvīds Špude – „Tā mēs dzīvojam”

Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja – Gada grāmata

Velta Akmene – stāstu krājums – „Gan saulaina, gan…”,

Agnese Selga – „Es i pedzims Ventiņpuse”

Krājums – „Jūra. Cilvēks. Pilsēta.”

Krājumā lasāmi Herberta Dorbes, Janas Mores, Arvīda Ventas, Helēnas Klagišas,

Ievas Rupenheites, Friča Dziesmas, Laimdotas Sēles, Tamāras Sudrabas, Ērikas Stroles u.c. Ventspils autoru darbi.

Autori un darbi no 2007. gada augusta – 2008.gada augustam.

Laimdota Sēle – dzejas krājums – „Per aspera” (caur ērkšķiem)

Ieva Rupenheite – dzejas krājums – „Melnas krelles”

Andrejs Jaunzems – „Mikroekonomika. 1.daļa.Vidējā teorētiskā līmeņa kurss”

Inese Aide – „Vētra liedagā : notikumi Ventspilī un apriņķī 1944./1945. gadā un to atspoguļojums kara un pēckara gadu literatūrā”

Uldis Grīnbergs sastādījis Zigfrīda Strauta dzejas izlasi – „ Ar jokem nov jok”

Santa Skujiņa – dzejas krājums – „Jūra mostas iekliegdamās”

Malda Porniece – dzejas krājums – „Klusā ziedēšana

Autori un darbi no 2006. gada augusta – 2007.gada augustam.

Gaida Pūpolvalka – stāstu krājums “Viena lidojoša lapa”

Iveta Reinfelde – “Stāsti”

Ieva Rupenheite ilustrējusi Ainas Zemdegas “Septiņjūdžu zābakos: citur redzēts, dzirdēts, piedzīvots “

Rita Blaževiča ilustrējusi Leona Manguļa sastādīto dabas liriku “Četri vēji”,

Uldis Grīnbergs sastādījis Zigfrīda Strauta dzejas krājumu “Skarbais krasts”,

Mārīte Strūģe, sastādījusi sava tēva Mārtiņa Kalndruvas dzejoļu krājuma “Vencpils vējš

Autori un darbi no 2005. gada augusta – 2006.gada augustam.

Iveta Reinfelde – „Ienāc man līdzi”,

Emma Kārkls – „Tā viš i”

Gunārs Ievkalns – „Baltie vasaras mākoņi”

Rita Blaževiča – ilustrāciju autore Māras Cielēnas grāmatai – „Baltā pasaule”

Gaida Pūpolvalka – „No gadu kalna skatoties”

Velta Akmene – „Mūspusē”

Autori un darbi no 2004. gada augusta – 2005.gada augustam.

Laimdota Sēle romāns – “Māte man teica”

Gundars Tenne vēsturisks romāns – “Asmens pret asmeni”

Jānis Teibe stāstu krājums – “Starp citu, kaimiņ… “

Arvīds Venta dzejas krājumi – “12.stunda”, “Jumts” un “Sarungaita”

Ziedonis Ritmanis – “Medus un citi biškopības produkti”

Juris Žagars sadarbībā ar Ilgoni Vilku – “Astronomija augstskolām”

Ilze Straupmane sadarbībā ar Daci Dumpi – “Angļu valoda trīs mēnešos: valodas apguves īsais kurss

Ventspils muzejs – „Muzeja rakstu 4.sējums” un “Muzeja darba burtnīca”.

 

 

 

 

 

   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook