Grāmatu svētkos sveikti Ventspils un Ventspils novada autori

364824004_809889587270280_3567157094250279582_n

Arī šogad Grāmatu svētkos, kā katru gadu jau no 2004. gada, sveicam Ventspils un Ventspils novada autorus, kuri laika posmā no vieniem  svētkiem līdz otriem izdevuši jaunas grāmatas.

Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes docenti Silga Sviķe un Jānis Veckrācis ir apkopojuši atmiņu stāstus par nesen mūžībā aizgājušo Ventspils Augstskolas profesoru Juri Baldunčiku grāmatā “Profesors Juris Baldunčiks – atmiņu stāsti”.

Nepārvērtējams ir  mākslinieces un novadpētnieces Laimdotas Junkaras devums kultūrvēsturiskā mantojuma izpētē Ventspils novadā. Jaunā grāmata “Modes un Dzirciems no Puzes Ugālē” stāsta par mazajiem ciemiem Ugāles pagastā.

            Pagājušā gada nogalē ceļu pie lasītājiem sāka ventspilnieces Dženas Andersones otrais stāstu krājums – “Sainis”, kurā iekļautie skarbie, neparastie stāsti vēsta par cilvēka identitātes un sava “es” meklējumiem.

Divas dzejnieces no Ances pagasta Aiva Bergsone un Gunta Grietēna šogad piedalījušās dzejas kopkrājumos ”Es būšu tavi Ziemassvētki”,  “Aiz katra paliek dzīve”, “Daudz laimes Latvija!”, “Nostaļģija”, “Ceļa putekļos”, “Es esmu” un “Tikai caur Tevi es dzīvot spēju”.

Šogad izdota Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra vadošā viespētnieka, Jura Žagara un vadošās pētnieces  Lindas Gulbes grāmata “Satelītattēlu interpretācija”, kas lekciju formā atspoguļo straujo kosmosa tehnoloģiju attīstību.

Malda Porniece savu pēdējos gados tapušo dzeju ir apkopojusi krājumā “Domu pieturas”.

Tehnisko zinātņu doktors, profesors, Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra vadošais pētnieks Manfreds Šneps-Šneppe  savai jaunajai grāmatai devis nosaukumu “Balodiāna”, kurā vēsturisku eseju formā stāsta par Latvijas valsts veidošanās procesiem un Baložu dzimtas lomu tajos.

Dzejniece Ilga Bernica aktīvi darbojas literātu kopā “Vārdu vēziens”.  Šogad dzejniece piedalījusies dzejas kopkrājumu “Daudz laimes Latvija!”  un “Cauri ziedošām pļavām ejot” izdošanā.

Sadarbojoties Ventspils Izglītības pārvaldei ar Ventspils bibliotēkas uzturēto informācijas punktu Europe Direct Ventspils šogad tika izdota grāmata “Zilās jūras pludmale”.  Grāmatā apkopoti konkursa “Zilās jūras pludmale” darbi, kuros Ventspils skolēni pauž savu izpratni par jūru un tās nozīmi mūsu dzīvē vizuālos darbos, domrakstos, dzejā, pasakās un dziesmās. Sveicienu saņemt aicinām Janu Bakanausku kā pārstāvi no Izglītības pārvaldes.

Dzejnieces Ērikas Stroles dzejoļi iekļauti  kopkrājumos “Daudz laimes Latvija!” , “Es esmu” un dzejas izlasē “Cauri ziedošām pļavām ejot”.

Ina Anševica ir izdevusi savu pirmo dzejas krājumu “Tava” un kopdarbā ar Ediju Rozentālu dzejas grāmatu “Vārdi tev un man”.

Savukārt Ligitas Grosmanes un Valtera Grosmaņa dzeja ir iekļauta dzejas krājumos “Es dāvināšu zvaigznes” un “Cauri ziedošām pļavām ejot”.

Starptautiskās Rakstnieku un tulkotāju mājas jaunākajā “Gadagrāmatā” apkopoti pēdējo divu gadu laikā rakstnieku mājā radīto tekstu fragmenti, kopumā publicēti 27 autoru teksti sešās dažādās valodās. Gadagrāmata iznāk jau septīto  reizi. Sveicienu saņēma Starptautiskās Rakstnieku un tulkotāju mājas vadītāja Andra Konste.

FOTOGALERIJA ŠEIT.

Jaunas grāmatas ir arī autoriem, kuri Grāmatu svētkos nevarēja piedalīties.

Šogad ir iznākusi Ventspils muzeja ilggadējās darbinieces Ingrīdas Štrumfas grāmata “Ventspils grāmata II”. Tas ir populārzinātnisks vēstījums par Ventspils pilsētas vēsturi no 1915. gada līdz 1940. gadam un tajā pirmo reizi tik plaši atspoguļotas tā laika pilsētas pagātnes norises.

Ilustratore Dace Krēsliņa ir izdevusi košu grāmatu bērniem “Pasaka par Princesi un Mēnessdēlu”.

Uldis Grīnbergs, ciešā sadarbībā ar ventiņu valodas zinātājiem, ir izdevis grāmatu “1050 ventiņes brūķet teican jeb bliņķs ventiņmēle, 2”.

Ilonas Balodes otrā grāmata “Ielu muzikantu piezīmes” ir ļoti atklāts personīgs stāsts par bohēmisko pagātni un skaudro tagadni.

Vita Štelmahere ir izdevusi divas krāsu un dzīvesprieka pielietas grāmatas bērniem “Piena brālības slepenā misija” un “Izpeldēsimies mežā!”.

Andra Akmentiņa krājumā “Laimīgas beigas” ir apkopoti autora jaunākās desmitgades dzejoļi.

Ugālē dzimušais rakstnieks un publicists Andris Grīnbergs savā jaunākajā darbā “Gandrīz nepieklājīgi jautājumi” uzdod jautājumus, par kuriem pēdējā gada laikā pasaule mums spiedusi aizdomāties.

 

Jaunās grāmatas apskatāmas literatūras izstādē Ventspils Galvenajā bibliotēkā, Akmeņu ielā 2, Novadpētniecības sektorā 2. stāvā.

Vairāk informācijas:
Evija Pulkstene
Ventspils bibliotēkas Bibliogrāfijas un informācijas nodaļas vadītāja
tel. +371 636 23231

evija.pulkstene@ventspils.lv

08.08.2023.

   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook