Vislielākā pilsētas bibliotēka ir dibināta 1920.gada 9.martā (lasītava darbojusies kopš 1919.gada 23.septembra). Ventspils iedzīvotājiem bibliotēka piedāvā daudzpusīgu daiļliteratūras un nozaru literatūras krājumu un periodisko izdevumu klāstu, audiovizuālo materiālu kolekciju, novadpētniecības materiālus, bezmaksas internetu, elektroniskos katalogus un datubāzes, informatīvus, kultūras un mūžizglītības pasākumus, kā arī apkalpošanu mājās iedzīvotājiem, kuri ierobežotas pārvietošanās dēļ nevar apmeklēt bibliotēku. Bibliotēkā darbojas Eiropas Savienības un Ziemeļvalstu informācijas punkts. Reģionālajā mācību centrā (RMC) iedzīvotājiem ir iespēja saņemt bezmaksas konsultāciju darbam ar datortehniku un iespēja saņemt palīdzību interneta izmantošanā. 

 
Adrese: Akmeņu iela 2, Ventspils, LV-3601
Tālr.: +371 63623598
E-pasts: biblioteka@ventspils.lv
Reģ. Nr.: 90001156891

JAUNĀKIE IZDEVUMI GALVENAJĀ BIBLIOTĒKĀ   LIETOŠANAS NOTEIKUMI   GROZĪJUMI LIETOŠANAS NOTEIKUMOS   LIETOŠANAS NOTEIKUMU KONSOLIDĒTĀ REDAKCIJA

JAUNĀKIE IZDEVUMI E-KATALOGA JAUNAJĀ VERSIJĀ