Pasākumi Galvenajā bibliotēkā no 19.novembra

Galvenajā bibliotēkā, Akmeņu ielā 2, notiek tematiski pasākumi

  • Otrdien, trešdien, ceturtdien un piektdien, plkst. 10.00, 12.00 un 14.00 – “Cik ilgi var nezināt?” Datorapmācības interesentiem bez priekšzināšanām Reģionālajā mācību centrā
  • Trešdien, 20.novembrī, plkst. 17.00 – “Brīvprātīgie – cilvēkiem ar redzes problēmām”. VeA studenti – brīvprātīgie atbilstoši klausītāja interesēm lasa priekšā periodiskos izdevumus
  • Ceturtdien, 21.novembrī, plkst. 17.00 – Informācijas diena “Jaunieguvumi Galvenajā bibliotēkā”
  • Ceturtdien, 21.novembrī, plkst. 18.00 – Dziedam tautas dziesmas
  • Piektdien, 22.novembrī, plkst. 11.00 – Tikšanās ar Eiropas Parlamenta deputātu no Latvijas Robertu Zīli. EP aktualitātes un atbildes uz pasākuma dalībnieku jautājumiem
  • Piektdien, 22.novembrī, plkst. 17.30 – “Dzīves kvalitāte Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs. Kopīgais un atšķirīgais”. Tikšanās ar medicīnas speciālistu, “RigaBrain smadzeņu treniņu centra” dibinātāju Pēteri Urtānu. Bezmaksas pasākums ciklā “Mēs Eiropai – Eiropa mums”
Informācijai:
Olita Šteinmane
Ventspils bibliotēka
Direktora vietniece
Tālr.: 63623231
olita.steinmane@ventspils.lv
   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook