Publicēts ikgadējais Ziņojums par peldūdeņu kvalitāti Eiropas peldvietās

Šodien publicētais ikgadējais Ziņojums par peldūdeņiem liecina, ka 2021. gadā gandrīz 85 % Eiropas peldvietu atbilda visstingrākajiem Eiropas Savienības ūdens kvalitātes standartiem, proti, to ūdens kvalitāte bija izcila.
Novērtējums sniedz labu priekšstatu par to, kur šovasar peldētājiem pieejamas vislabākās kvalitātes peldvietas Eiropā. Šis novērtējums, ko sadarbībā ar Eiropas Komisiju sagatavojusi Eiropas Vides aģentūra (EVA), ir balstīts uz 21 859 peldvietu monitoringu visā Eiropā. Novērtējums aptver 2021. gada monitoringa rezultātus ES dalībvalstīs, Albānijā un Šveicē.
 
Ziņojums liecina, ka ūdens kvalitāte piekrastes peldvietās, kas veido divas trešdaļas no kopējā peldvietu skaita, kopumā ir labāka nekā iekšzemes peldvietu ūdens kvalitāte. 2021. gadā 88 % ES piekrastes peldvietu tika klasificētas kā izcilas kvalitātes peldvietas salīdzinājumā ar 78,2 % iekšzemes peldvietu. Kopš Peldvietu ūdens direktīvas pieņemšanas 2006. gadā izcilu peldvietu īpatsvars ir pieaudzis un pēdējos gados ir stabilizējies: šim standartam atbilst aptuveni 88 % piekrastes peldvietu un 78 % iekšzemes peldvietu.
 
Līdzās šā gada ziņojumam par peldūdeņiem EVA ir publiskojusi arī atjauninātu interaktīvo karti, kurā redzams katras peldvietas ūdens kvalitātes novērtējums. Var iepazīties arī ar jaunākajiem ziņojumiem par katru valsti un uzzināt vairāk par direktīvas īstenošanu dažādās valstīs.
 

 

 

 

 

Informācijai:
Vija Baško
ED Ventspils
Tālr.: 63623231
[email protected]
   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook