Reģistrācija bibliotēkas attālinātajiem pakalpojumiem

Piedāvājam attālināto reģistrāciju bibliotēkas abonētajām datubāzēm, kopkatalogam un 3TD e-grāmatu bibliotēkai. Ja vēlaties izmantot šo pakalpojumu, tad atsūtiet e-pastu uz biblioteka@ventspils.lv,

Reģistrācija bibliotēkas attālinātajiem pakalpojumiem, elektroniskajā vēstulē norādot šādu informāciju:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

E- pastā iekļaujamais teksts

Vārds                     __________________

Uzvārds                 __________________

Dzimšanas dati    __________________

Personas kods      __________________

Tālrunis                  __________________

Piekrītu datu sniegšanai un apstrādei bibliotēku informācijas sistēmā ALISE.

Vēlos saņemt piekļuvi resursiem (iekļaujiet e-pastā Jums interesējošos):

 1) Autorizācijas dati piekļuvei Ventspils bibliotēkas kopkatalogam http://ventspils.biblioteka.lv/

2)  3TD e-grāmatu bibliotēka

3) Letonika.lv

5) Datubāze “EBSCO”

6) Datubāze “Britannica”

E- pastā iekļaujamā teksta beigas

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Atsūtot visu prasīto informāciju (aicinām norādīto tekstu iezīmēt, nokopēt, ielīmēt un aizpildīt prasīto), trīs darba dienu laikā atbildes e-pastā aizsūtīsim Jūsu pieejas datus.   E-pasts, no kura atsūtīsiet informāciju, tiks reģistrēts lietotāja profilā un tiks izmantots turpmākai saziņai. Ja vēlaties, lai ar Jums sazināmies ar citu e-pastu, norādiet papildus arī to.

Apliecinām, ka personas datu apstrāde notiek atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas, Fizisko personu datu apstrādes likuma un citu Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Bērnu reģistrēšana

Lietotājus līdz 16 gadu vecumam Bibliotēkā reģistrē, uzrādot dzimšanas apliecību vai personu apliecinošu dokumentu un viena no bērna likumiskā pārstāvja rakstveida piekrišanu. Reģistrētiem lietotājiem līdz 16 gadu vecumam pēc pieprasījuma, bez maksas izsniedz lasītāja karti.

Iesniegums “Par nepilngadīgo personu reģistrēšanu”, ko nepieciešams aizpildīt, parakstīt elektroniski un nosūtīt uz e-pastu:  biblioteka@ventspils.lv.