Reģistrācija bibliotēkas attālinātajiem pakalpojumiem

Piedāvājam attālināto reģistrāciju bibliotēkas abonētajām datubāzēm, kopkatalogam un 3TD e-grāmatu bibliotēkai. Ja vēlaties izmantot šo pakalpojumu, tad atsūtiet e-pastu uz biblioteka@ventspils.lv, elektroniskajā vēstulē norādot šādu informāciju:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

E- pastā iekļaujamais teksts

Vārds                     __________________

Uzvārds                 __________________

Dzimšanas dati    __________________

Personas kods      __________________

Tālrunis                  __________________

Piekrītu datu sniegšanai un apstrādei bibliotēku informācijas sistēmā ALISE.

Vēlos saņemt piekļuvi resursiem (iekļaujiet e-pastā Jums interesējošos):

 1) Autorizācijas dati piekļuvei Ventspils bibliotēkas kopkatalogam http://ventspils.biblioteka.lv/

2)  3TD e-grāmatu bibliotēka

3) Letonika.lv

5) Datubāze “EBSCO”

6) Datubāze “Britannica”

E- pastā iekļaujamā teksta beigas

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Atsūtot visu prasīto informāciju (aicinām norādīto tekstu iezīmēt, nokopēt, ielīmēt un aizpildīt prasīto), trīs darba dienu laikā atbildes e-pastā aizsūtīsim Jūsu pieejas datus.   E-pasts, no kura atsūtīsiet informāciju, tiks reģistrēts lietotāja profilā un tiks izmantots turpmākai saziņai. Ja vēlaties, lai ar Jums sazināmies ar citu e-pastu, norādiet papildus arī to.

Apliecinām, ka personas datu apstrāde notiek atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas, Fizisko personu datu apstrādes likuma un citu Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.