Ekspluatācijā nodots Gāliņciema daudzfunkcionālais pakalpojumu centrs

Gāliņciema sabiedriskais centrs

Būvniecības valsts kontroles birojs 27. janvārī izsniedza aktu par objekta “Daudzfunkcionālā pakalpojumu centra jaunbūve un teritorijas labiekārtošana Gāliņciemā, Ventspilī, Kuldīgas ielā 138” pieņemšanu ekspluatācijai.

 

Tuvākajā laikā būvuzņēmējs SIA “Amatnieks” nodos Gāliņciema sabiedriskā centra atslēgas „Ventspils bibliotēkas” rīcībā, kur projekta vadību pasūtītāja vārdā veica pašvaldības kapitālsabiedrība “Ventspils nekustamie īpašumi”.

„Ventspils nekustamo īpašumu” valdes priekšsēdētājs Armīns Kleinbergs: „Plānojam, ka apmeklētajiem centru atvērsim vasaras sākumā. Pagaidām vēl notiek mēbeļu un aprīkojuma izgatavošana un piegāde.”

Centra telpas aizņem  620 m². Savukārt plašā piegulošā teritorija labiekārtota ar dekoratīviem koku un krūmu stādījumiem.

Centra izveide tika uzsākta 2019. gadā 19. novembrī, kad ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika noslēgta vienošanās par Gāliņciema sabiedriskā centra projekta īstenošanu, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu. Būvdarbi tika pabeigti 2022. gada 31. decembrī.

Projekta mērķis ir izveidot kultūras un sabiedriskā centra infrastruktūru saglabājot un attīstot kultūras mantojumu, vienlaikus nodrošinot dabas mantojuma aizsardzību un pieejamību. Gāliņciema mikrorajona kultūras un sabiedriskais centrs pildīs sabiedrības izglītības, informācijas un kultūras funkcijas. Ēkā atradīsies Gāliņciema  bibliotēka, kura līdztekus esošajiem bibliotēkas pakalpojumiem piedāvās iespēju iepazīties ar tradicionālā dzīvesveida un savdabības saglabāšanu tādās jomās kā ventiņu valoda, folklora, latviskā dzīvesziņa, seno arodu prasmes, literatūra un rakstniecība, kultūras un dabas mantojuma saglabāšana, dzimtu vēstures pētniecība, kā arī digitālo prasmju un tehnoloģiju pielietošana.

Ēkas būvprojektu izstrādājis arhitektu birojs “SARMA&NORDE Arhitekti”. Būvdarbu veicējs SIA “Amatnieks”, savukārt būvdarbu būvuzraudzību veic SIA “Būves un būvsistēmas”. Būvdarbi tiek īstenoti projekta “Daudzfunkcionālā pakalpojumu centra izveide Gāliņciemā” Nr.5.5.1.0/19/I/001 ietvaros. Projektu īsteno pašvaldības iestāde “Ventspils bibliotēka” sadarbībā ar pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi”.

 

Informāciju sagatavoja “Ventspils nekustamie īpašumi” un “Ventspils bibliotēka”

 

31.01.2023.

   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook