Eseju, miniatūru, minimu konkursa “Vai man rīt iet uz darbu, un ja iet, tad kāpēc?” nolikums

1

Konkursa mērķis ir veicināt bibliotekārus radoši izpausties, kā arī atspoguļot tematikas aktualitāti un daudzveidību.

Iesniegtos darbus vērtēs komisija, kurā ietilpst Latvijas Nacionālās bibliotēkas pārstāvis, izglītības apvienības „I Fortum” biedrs, LU pārstāvis, Latvijas Rakstnieku savienības vai Literārās Akadēmijas pārstāvis.

Labāko darbu autori saņems bezmaksas iespēju piedalīties radošajās darbnīcās savu radošo spēju attīstīšanā. Konkursa nolikums paredz arī veicināšanas un pārsteiguma balvas labākajiem eseju, miniatūru un minimu rakstītājiem.

1. Konkursa rīkotājs.

Konkursu rīko Izglības apvienība „I Fortum” .

2. Konkursa mērķis.

Konkursa mērķis ir veicināt bibliotekārus radoši izpausties, kā arī atspoguļot tematikas aktualitāti un daudzveidību.

3. Konkursa termiņš.

Darbi iesniedzami elektroniski, iesūtot tos uz e-pastu aifortum@gmail.com līdz 2013.gada 10.decembrim vai pa pastu Izglītības apvienībai „I Fortum”, Tērbatas ielā 75, Rīga, LV-1001.

4. Konkursa prasības.

4.1. Darbu apjoms – ne vairāk kā divas A4 lappuses (no 500 līdz 700 vārdi), burti: Times New Roman 12 p., atstarpe starp rindām 1,5 punkti.

4.2. Darbiem jāpievieno titullapa (tā neietilpst kopējā apjomā). Titullapā jānorāda: darba autora vārds un uzvārds, bibliotēka, kurā strādā, kā arī darba autora adrese, elektroniskā pasta adrese un tālruņa numurs. 4.3.Viens autors drīkst iesniegt vienu radošo darbu.

4.4. Konkursā nepiedalās „I Fortum” biedri.

5. Darbu vērtēšana.

Iesniegtos darbus vērtēs komisija, kurā ietilpst Latvijas Nacionālās bibliotēkas pārstāvis, izglītības apvienības „I Fortum” biedrs, LU pārstāvis, Latvijas Rakstnieku savienības vai Literārās Akadēmijas pārstāvis.

Radošie darbi tiks vērtēti pēc sekojošiem kritērijiem: noformējuma atbilstība nolikumam, satura atbilstība konkursa tēmai, izteiktās idejas oriģinalitāte.

Vērtēšanas komisija pieņems lēmumu 14 darba dienu laikā pēc iesniegšanas termiņa beigām – līdz 2014.gada 3.janvārim.

6. Konkursa balvas.

Labāko darbu autori saņems bezmaksas iespēju piedalīties radošajās darbnīcās savu radošo spēju attīstīšanā. Konkursa nolikums paredz arī veicināšanas un pārsteiguma balvas labākajiem eseju, miniatūru un minimu rakstītājiem.

7. Papildus informācija.

Konsultācijas par konkursu un šo nolikumu var saņemt, rakstot uz elektroniskā pasta adresi aifortum@gmail.com.

* Eseja ir mākslinieciski kritiska apcere, kurā pausta attieksme pret kādu literatūras vai mākslas parādību. Eseja var būt arī īss analītisks pārskats vai izskaidrojošs, interpretējošs pētījums par kādu vēsturisku tēmu vai problēmu.

* Miniatūra ir īsa apjoma prozas darbs (stāstiņš, ludziņa, apraksts). Tajā ieskicē kaut kādu vienu parādību, līniju vai epizodi, turklāt tam jāiznāk ļoti spēcīgi, lai iespaids lasītājā tiktu radīts jau ar pirmajiem vārdiem. Nevajadzētu būt nevienam liekam vārdam. Ar miniatūru mēģina radīt noskaņu, emocijas, izjūtas, asociācijas. Miniatūra parasti ir maza apjoma tēlojums ar pārdomu raksturu.

* Minima ir sadzīviskas, te valda nevis doma, bet notikumi un izdoma, tajā ir kaut kas negaidīts, kāds paradokss.

 

   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook