"VISNOZĪMĪGĀKIE LATVIJAS ATTĪSTĪBU KAVĒJOŠIE FAKTORI: 1938. GADS un 2018. GADS