Jaunumi – Februāris II

Februāra nozaru litratūras otrajā daļā – Psiholoģija, Tiesības, Valsts pārvalde, Reliģija, Sports, Zvejniecība, Uztura higiēna, Mikrobioloģiskā rūpniecība, un Ģeogrāfija.

PSIHOLOĢIJA

Gerhards Špicers.  Hiperaktīvs bērns un uzmanības deficīts : UDHS un UDS : padomi mierīgākai ikdienai

Rīga : J.L.V., [2017]

“Mans dēls ir īsta ūdenszāle.” ― “Mana meita ir īsta sapņotāja.” Sarunvalodā UDHS/UDS ir vairāki apzīmējumi. Taču kas patiesībā ir UDHS/UDS? Kādi ir tā cēloņi? Kā to pārvarēt? Šajā praktiskajā rokasgrāmatā vienkārši un viegli saprotami pastāstīts par sindromu un parādītas tā ārstēšanas iespējas arī bez ritalīna un citām psihotropām vielām.

 

 

TIESĪBAS

Kārlis Dišlers.  Ievads Latvijas valststiesību zinātnē : ar zinātnisko redaktoru piezīmēm

Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2017 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija)

Darbs ir K. Dišlera (1878-1954) veikto Satversmes pētījumu apkopojums, kas atspoguļo arī neatkarīgas Latvijas valsts pastāvēšanas pirmo desmit gadu laikā gūto pieredzi. Tas ir pēdējais un apjomīgākais K. Dišlera darbs, kas ir tapis par Satversmi un tajā noteikto valsts iekārtu starpkaru periodā. Šajā grāmatā K. Dišlers apkopojis visus nozīmīgākos Satversmes piemērošanas jautājumus, kas tajā laikā bijuši aktuāli.

 

Uldis Krastiņš.  Tieša nodoma tvērums krimināltiesībās : krimināllikuma 9. panta otrās daļas paplašināts komentārs ar teorētiskām nostādnēm

Rīga : Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2017

Ņemot vērā aktuālo korupcijas apkarošanas jautājumu Latvijā, kā arī tā nozīmību starptautiskajos biznesa darījumos, autors izvērstāk aplūkojis kukuļdošanas normatīvo regulējumu valstī, īpaši pievēršoties kukuļdošanai ar starpnieku.

Grāmatas autors līdz ar ārvalstu krimināltiesību izpēti un labākās pieredzes pārņemšanu piedāvā rūpīgi izvērtēt, kā attiecīgais ārvalstu normatīvais regulējums un likumu piemērošanas prakse iekļaujas Latvijas krimināltiesību sistēmā.

Autora sniegtā nodoma kā personas psihiskās darbības izpausmes analīze saistībā ar konkrētiem noziedzīgiem nodarījumiem var noderēt gan krimināltiesību normu piemērotājiem, gan teorētiķiem krimināltiesību jomā, kā arī jebkuram ieinteresētam lasītājam.

VALSTS PĀRVALDE

Anita Vaivade.  Nemateriālais kultūras mantojums starptautiskajās un Latvijas tiesībās

Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2016 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija).

A.Vaivades monogrāfija ir augstvērtīgs zinātnisks pētījums, kam ir teorētiska novitāte un praktiskās izmantošanas perspektīvas no tiesību zinātnes viedokļa. Darbā apskatītas tiesības kā kultūras mantojuma aizsardzības priekšnoteikums. Īpašu uzmanību pelna koncepta “nemateriālais kultūras mantojums” izveides vēsture – pirmo reizi Latvijas juridiskajā literatūrā detalizēti un vēsturiskā pēctecībā ir izsekots starptautisko tiesību attīstībai kultūras mantojuma aizsardzības jomā.

 

Barba Girgensone.  Terminu skaidrojošā vārdnīca ģimenes un bērnu tiesībās

Mārupe : Drukātava, 2016.

Terminu skaidrojošā vārdnīca ģimenes un bērnu tiesībās ir paredzēta plašam, ar jurisprudenci, valsts un pašvaldību darbu, sociālo darbu, pedagoģiju un psiholoģiju saistītam personu lokam, īpaši studentiem, praktizējošiem juristiem, valsts un pašvaldību darbiniekiem, tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem, pedagogiem, psihologiem, pasniedzējiem un ikvienam, kas savā darbā un privātajā darbā saskaras ar ģimenes un bērnu tiesībām. Vārdnīcas uzdevums ir padarīt labāku un kompaktāku pieejamību ģimenes un bērnu tiesību terminiem, kas pašreiz atrodas daudzos un dažādos normatīvajos aktos un izdevumos un ne vienmēr ir labi pārskatāmi un pieejami. Tā var tikt izmantota kā mācību līdzeklis ģimenes un bērnu tiesību apguvē.

RELIĢIJA

Linards Rozentāls.  Izdzīvošana. Sinodālais pārvaldes princips Latvijas evanģēliski luteriskajā baznīcā

Rīga : Latvijas Universitāte, 2017.

Šis ir nopietns un iejūtīgs gudra mācītāja pētījums par sinodālā un episkopālā principa attiecībām Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas pārvaldē 1948.–1984. gadā. Izmantoti daudzi avoti, plaši raksturots vēsturiskais fons, arī sinodālā pārvaldes principa ģenēze, vairāki LELB Satversmes reformu projekti.

Darbam, manuprāt, ir liela virsvērtība: ieskats LELB un tās pārvaldes ikdienā padomju režīma realitātē. Ar īpašu interesi lasīju IV, VI un VII nodaļu par vēl neuzrakstīto LELB jaunāko laiku vēsturi, par tagadējām problēmām, spožumu un postu… Tas padara grāmatu jo vērtīgu ne tikai šauram speciālistu lokam, bet visiem, kuriem rūp baznīcas nākotne.

Autoram ir izdevies pašķirt priekškaru uz vēl neapzinātiem, neizvērtētiem (un nenožēlotiem!) sovjetizētās baznīcas seku aspektiem postpadomju telpā. Arī tā, autora vārdiem runājot, ir daļa no Lielās, labirintam līdzīgās Dzīves.

SPORTS

Steven Gerrard.  My Story

London : Michael Joseph ; Penguin Books, 2015.

Steven Gerrard – legendary captain of Liverpool and England – tells the story of the highs and lows of a twenty-year career at the top of English and world football.
As the only player ever to have scored in a FA cup final, a league cup final, a UEFA cup final and a champion’s league final, Steven Gerrard is an inspiration to fans and footballers alike. After joining his beloved Liverpool at the age of eight, he spent the next 28 years, and over 700 games, devoted to this one club. Perhaps the last player of his calibre that we will see display such extraordinary longevity and commitment, his loyalty ensures he will be remembered not only as one of the all-time Anfield greats but one of England’s finest footballers.

ZVEJNIECĪBA

Ansis Kronbergs.  Liepājas zvejnieki okeānā

Liepāja : LiePa, 2016.

A.Kronbergs – latvietis, kas piecpadsmit gados, strādājot Okeāna zvejas flotes Liepājas bāzē uz lielajiem zvejas kuģiem, apceļojis pusi pasaules, zvejojis Dreika šaurumā, dienvidos pie Antarktīdas, aiz dienvidu polārā loka, aiz ziemeļu polārā loka, tālu ziemeļos Barenca jūrā pie Lāču salas un vēl tālāk uz ziemeļiem – pie Franča Jozefa zemes salām, kā arī izgājis cauri Panamas kanālam un vairākkārt šķērsojis ekvatoru.

UZTURA HIGIĒNA

Angels Milevs.  Keto diēta : ketogēnās diētas, svara zaudēšanas, tauku sadedzināšanas un zema ogļhidrātu satura uztura ceļvedis

Rīga : J.L.V., 2017.

Keto diētā izmanto organisma spēju kompensēt viena enerģijas avota zudumu ar citu un papildus pāriet tauku dedzināšanas režīmā. Diētas gaitā strikti jāierobežo ogļhidrātu patēriņš, kas ir smadzeņu iecienītākais enerģijas avots. Kad ogļhidrāti nokļūst organismā, tie tiek pārvērsti glikozē, ko smadzenes un citi orgāni izmanto kā enerģiju. Kad organisma darbībai nepieitiek ogļhidrātu, tas sāk ražot trīs veidu molekulas, ko sauc par ketonvielām.

MIKROBIOLOĢISKĀ RŪPNIECĪBA

Andris Raņķevics.  Ceļojums uz Rīgas Melnā balzama zemi : [ilustrēts albums]

Rīga : Uzbek Palace ; Liepāja : Nacionālais krievu degvīna muzejs, 2017.

Pirmo reizi 260 gadu ilgajā pastāvēšanas laikā tiek izdota Rīgas Melnā balzama vēsture. Grāmatas pamatā ir rīdzinieka Andra Raņķevica (1949-2013) veiktie pētījumi. A. Raņķevics, kolekcionārs un vēstures pētnieks, šai tēmai veltījis vairākus sava mūža gadus. Izdevuma tapšanā iesaistījās starptautiska komanda – interesenti no Krievijas un Latvijas. Grāmatā izmantoti Rīgas, Maskavas, Liepājas un Jelgavas muzeju, kā arī privātu kolekciju materiāli.

ĢEOGRĀFIJA

Tristram Hunt.  Ten Cities that Made an Empire : Boston, Bridgetown, Dublin, Cape Town, Calcutta, Hong Kong, Bombay, Melbourn, New Delhi, Liverpool / Tristram Hunt

London : Allen Lane ; Penguin Books, 2014.

This eminently readable book tells the story of the expanding British empire through a history of its key cities across the world, providing fresh insights and fascinating details. It ranges from the Americas to India and back to Britain: an exhilarating ride – and an important contribution to its subject’.

 

 

Jordan

editor: Jenny Walker. – 8th ed. – London : Lonely planet, 2012.

Ceļvedis.

 

 

Bangkok

editor: Austin Bush. – 10th ed. – London : Lonely planet, 2012.

Ceļvedis.

 

 

Discover Egypt : expierence the best of Egypt

editors: Anthony Sattin, Michael Benanav, Jessica Lee. – 2nd ed. – London : Lonely planet, 2012.

Ceļvedis.

 

 

Andalucia

editors: Brendan Sainsbury, John Noble. – 7th ed. – London : Lonely planet, 2013.

Ceļvedis.

 

 

Munich, Bavaria and the Black Forest

editors: Karry Christiani, Marc di Duca. – 4th ed. – London : Lonely planet, 2013.

Ceļvedis.

 

 

Hungary

editors: Neal Bedford, Lisa Dunford, Steve Fallon. – 6th ed. – London : Lonely planet, 2009.

Ceļvedis.

   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook