Jaunumi janvāris – I

Piedāvājam sadaļā "Nozaru literatūras jaunumi" iepazīties ar Ventspils bibiotēkas jaunieguvumiem nozaru literatūrā. Sadaļa regulāri tiks papildināta.Janvāra jau
Clipboardwww

Janvāra nozaru literatūras jaunumu pirmajā daļā – Filosofija, Psiholoģija, Reliģija, Sabiedriskās zinātnes, Politika, Ekonomika.

 

 

Filosofija

Volters Rasels.  Jaunā Visuma koncepcija

 Volters Rasels – Rīga : “J.L.V.”, 2016

Pēc dažu autoru domām, šis amerikāņu filozofs, mistiķis, skulptors un rakstnieks ir viens no “Jaunā laikmeta” (New Age) filozofijas, psiholoģijas un kultūras kustības katalizatoriem. Viņa darbs “Jaunā Visuma koncepcija”, kaut gan neliels pēc apjoma, ir pārpārēm piesātināts ar autora ārkārtīgi savdabīgajām, patiešām “ķecerīgajām” idejām. Šī grāmata ir spilgta Rasela uzskatu kvintesence, kas liek paskatīties uz it kā vispārzināmiem un neapšaubāmiem principiem no cita, nepierasta un negaidīta rakursa; tajā tiek piedāvāta jauna kosmogonijas, fizikas, ķīmijas, enerģētikas un arī ētikas sistēma, kas pēc būtības daudzviet sasaucas ar “Jaunā laikmeta” teorētiskajām pamatnostādnēm – holistisku skatījumu uz Visumu kā vienotu Veselumu, ideju par Dievu (jeb Radītāju) kā pirmcēloni, pacifismu, ticību mistiskai pieredzei, īpaši akcentējot katra indivīda garīgo izaugsmi kā priekšnosacījumu visas cilvēces turpmākai izdzīvošanai un attīstībai.

 

 

Akvelīna Līvmane 1951-.  Mīl-nemīl. Atvērto siržu sarunas 

Akvelīna Līvmane – Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas tipogrāfija)

Dzīvot savu dzīvi un nepieļaut kļūdas ir katra cilvēka spēcīgākā vēlme. Lai to īstenotu, jāatrod laiks pašanalīzei. Tiekoties ar cilvēkiem konsultācijās un nestandarta situācijās, autorei ir uzkrājušās atziņas, kas var palīdzēt izprast sevi, gūt panākumus vai vienkārši justies labāk.

 

PSIHOLOĢIJA

Eva Tombaka.  Laimes tabletītes : lietošanas instrukcija un iespējamās blakusparādības

Eva Tombaka – Rīga : Jumava, 2016

Šī grāmata ir gluži kā laimes Rubika kubs — grozi, lieto no viena gala, no otra, kamēr saliksi savu krāsu. Autore, balstoties Austrumu gudrībā, pasaules literatūrā, kino kadros un filozofiskās domās, ar viņai raksturīgu sirsnību un maigu ironiju meklē atbildes uz jautājumu, kas ir tā laime, pēc kuras visi tiecamies, tikai neaptveram, kur to meklēt.

 

RELIĢIJA

Osho, 1931-1990.  Meklēt. Kā rast savu iekšējo spēku, savu potenciālu : par dzenbudisma desmit buļļiem

Osho – Rīga : Sētava, 2016

Šajā grāmatā – Ošo komentāri par 12. gadsimta ķīniešu meistara Kuo-ana oriģinālo stāstu par desmit buļļiem. Cilvēkos ir kāds neizsakāms dzinulis jeb tieksme meklēt iekšējo spēku, kas nepieciešams, lai sasniegtu savu patieso potenciālu. Tie ir pirmavota un dzīves jēgas meklējumi. Mēs esam, mums ir dzīve, – bet mēs nezinām, kas dzīve īsti ir. Mēs varam sajust savu enerģiju, bet nezinām no kurienes šī enerģija nāk un uz kādu mērķi tā virzās. Mēs esam šī enerģija, mums ir zināma nojausma par tās patieso avotu un savu saistību ar šo avotu, un šī nojausma liek mums turpināt ceļu arī tad, kad šķiet, ka mēs nekad neatradīsim to, ko meklējam, – un tik un tā mēs nezinām, kas šī enerģija ir. Sens dzenbudisma stāsts simbolizē šīs dzīves pirmavota meklējumus. Dzenbudisma skolotāja Kuo-ana stāsts par desmit buļļiem ir mācība, kurā izmantoti desmit tēli un katrs no tiem ataino kādu konkrētu soli pieredzes ceļā uz izpratni par to, ko nozīmē būt cilvēkam, kurš apzinās patieso būtību un ir modrs. Ošo ved mūs cauri šim stāstam un mācībām, ko tas sniedz ceļiniekam ceļā uz iekšējo pasauli

 

 

Valdis Celms 1943-.  Baltu dievestības pamati = Baltu religijos pagrindai

Valdis Celms  – Rīga : Lauku Avīze, 2016.

 Populārzinātniska grāmata par latviešu un lietuviešu dievībām, dievturības pamatiem, kā arī par baltu tautas īstenību šodienā un pagātnē

 

 

Ričards Rors  Mīlestības ceļš : Asīzes Franciska alternatīvais garīgums

Ričards Rors – Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Poligrāfists)

Asīzes Francisks ir personība, kas pārsteidza un pat šokēja sava laika pasauli. Noraidījis varu un privilēģijas, ko sniegtu sekošana tēva pēdās, viņš izvēlējās citu – mīlestības ceļu. Šajā grāmatā franciskāņu mūks Ričards Rors parāda, ka Asīzes Francisks ir kas daudz vairāk par sentimentālām leģendām apvītu svēto. Rors atgādina Franciska revolucionāro un radikālo pieeju Jēzus mācībai un atklāj, kā šis alternatīvais garīgums “kājāmgājējiem uz pasaules maģistrālēm un meža takām” var padarīt arī mūsu garīgo dzīvi dziļāku un bagātāku.

 

Tomass Mērtons  Septiņloku kalns : ticības autobiogrāfija

Tomass Mērtons – Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas tipogrāfija)

“SEPTIŅLOKU KALNS” ir viena no pasaulē lasītākajām autobiogrāfijām, kurā atklāti aprakstīti jauna vīrieša ticības un miera meklējumi. Aizrautīgais un apdāvinātais Mērtons alkaini tver no dzīves visu, ko tā sniedz, līdz viņā mostas atziņa, ka nekādas pasaulīgās baudas nespēs remdēt arvien dziļāko iekšējo nemieru. Sācis interesēties par garīgiem jautājumiem, viņš nonāk līdz kristībai katoļu Baznīcā un pēc kāda laika iestājas trapistu klosterī. Tur, “četrās savas jaunās brīvības sienās”, viņš saraksta šo neparasto liecību – unikālu garīgo autobiogrāfiju. “SEPTIŅLOKU KALNS”, kas tulkots vairāk nekā 20 valodās, tiek uzskatīts par vienu no mūslaiku ietekmīgākajiem reliģiskajiem darbiem.

 

SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Ausma Orlovska  Ekonomiskā statistika : teorija, piemēri, uzdevumi

Ausma Orlovska, Ingūna – Rīga : RTU Izdevniecība, 2016

Mācību grāmatā apkopota teorija, piemēri, pārbaudes jautājumi un uzdevumi par tādām tēmām kā statistiskā novērošana, grupēšana, statistisko datu grafiskās attēlošanas paņēmieni, kā arī statistisko rādītāju aprēķināšanas metodes. Statistiskas zināšanas ir nepieciešamas ikvienas specialitātes studentam, jo tās palīdz izprast un interpretēt ekonomisko informāciju un analizēt dažādu nozaru un procesu tendences gan Latvijā, gan pasaulē.

 

POLITIKA

Latvijas Valsts vīru un sievu domas : 2016. gada novembris

Rīga : Lindas Liepiņas biedrība, 2016

Latvijai nozīmīgu svētku priekšvakarā grāmatas autore Linda Liepiņa aicina Latvijas Valsts vīrus un sievas uzticēt, uzrakstīt vai uzzīmēt savas domas. Mums, kas grib dzirdēt, redzēt, sajust un domāt.

EKONOMIKA

Vinands fon Petersdorfs  Domāšanas kļūdas, kas maksā naudu : no dāvanu iegādes līdz nodokļiem- profesionāļu padomi

Vinands fon Petersdorfs, Patriks Berno – Rīga : Jumava, 2016

Izklaidējoša un jautra, domāšanu veicinoša un bezgala cilvēcīga, šī grāmata vēl ilgi paliks jūsu prātā. Kāpēc mēs rīkojamies tā, kā rīkojamies? Kā pieņemt labākus lēmumus labākai dzīvei? Sāc ar domāšanas kļūdu atpazīšanu. Ekonomiste, Latvijas Jauno zinātnieku apvienības valdes priekšsēdētāja Ieva Krūmiņa

 

 

Kabīrs Segals -  Nauda : tās aizraujošā vēsture un ietekme uz mūsu dzīvi

Kabīrs Segals – Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2016 (Jelgavas tipogrāfija)

Kabīra Segala pētījumu rezultāts ir vienreizēja un aizraujoša grāmata par naudu ne tikai kā maksāšanas līdzekli, bet arī kā mūsu civilizācijas sastāvdaļu visos laikmetos. Grāmata savā ziņā maina lasītāju priekšstatus par naudu un ļauj paraudzīties uz to no cita skatpunkta, ļaujot ieraudzīt tās lomu un ietekmi uz ikviena cilvēka dzīvi. Autors pēta un apraksta naudu kā dzīvu būtni.

   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook