Jaunumi janvāris – III

Clipboardwww3

Janvāra nozaru literatūras jaunumu trešajā daļā – Uzņēmumu organizēšana un pārvalde, Sports, Valodniecība, Datortehnika.

 

 

 

UZŅĒMUMU ORGANIZĒŠANA UN PĀRVALDE

Finanšu grāmatvedība

Inguna Leibus, Ingrīda Pētersone, Anna Jesemčika, Anastasija Svarinska, Regīna Grigorjeva ; konsultante Gaida  – Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2016

Grāmata paredzēta ne tikai grāmatvedības kursa teorētiskai apguvei un uzskaites pamatprincipu izpratnei, tā ieteicama arī strādājošiem grāmatvežiem profesionālo iemaņu pilnveidošanai un noderēs praktisku jautājumu risināšanai.
Finanšu grāmatvedība ir aktuāla ne vien komercsabiedrībām un kooperatīvajām sabiedrībām, bet arī individuālajiem komersantiem, zemnieku saimniecībām, individuālajiem uzņēmumiem, nevalstiskajām organizācijām un citiem uzņēmumiem, kuri kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta
sistēmā.

 

 

Chris Preston -  Event Marketing

C. A. Preston. How to successfully promote events, festivals, conventions, and expositions- 2nd ed. – Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2012

 

SPORTS

 

Vispusīgās fiziskās sagatavotības trenera rokasgrāmata

projekta vadītāja Signe Luika – [Rīga] : Latvijas Treneru tālākizglītības centrs ; DUE, 2015 (PNB Print).

 

 

VALODNIECĪBA

 

IELTS. Listening & Speaking : preparation and practice 

Denisse Young, Nailane Liew, Alet Doornbusch, Marilyn Treasure ; consulting editor Wendy Sahanaya. – 3rd ed. – South Melbourne, Victoria : Oxford University Press, 2013

 

 

 

 

Janīna Kursīte - Zīmju valoda: latviešu žesti

Janīna Kursīte ; recenzentes: Baiba Krogzeme-Mosgorda, Ieva E. Kalniņa – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2016 (Rēzekne : Latgales druka)

Somi ir pamanījuši, ka latvietis, stūrējot mašīnu, ne tikai sarunājas, bet ik pa laikam paskatās uz blakussēdētāju, sarunā labprāt iesaistot arī rokas. Gan somi, gan turki ir pārsteigti, ka latvieši bieži skatoties viens otram acīs. Arābi ievērojuši, ka latvieši mēdz staigāt ar drūmu sejas izteiksmi – laikam tāpēc, ka “Latvijā bieži tumšs”. Lietuviešu skatījumā latvieši izvairās no apskaušanās un bučošanās publiski. Braucot sabiedriskajā transportā, latvieši cenšas iekārtoties tā, ka blakusvieta paliek brīva. Kāda ir latviešu ķermeņa valoda tās izpausmēs, kādi žesti tiek lietoti un ko tie nozīmē – to jaunajā grāmatā pēta literatūrzinātniece Janīna Kursīte. Īpaša grāmatas nodaļa veltīta Latvijas politiķu žestu valoda

 

Sandra Hale - Research Methods In Interpreting : a practical resource 

Sandra Hale and Jemina Napier. – London : Bloomsbury, 2013

Includes bibliographical references (pages 243-261) and index. – “This is the first book to deliver a comprehensive guide to research methods in all types of interpreting. It brings together the expertise of two world-recognized scholars in spoken and signed language interpreting to cover the full scope of the discipline. It features questions, prompts and exercises throughout to highlight key concepts, provoke thought and encourage reader interaction. It deals fully with research in both conference and community interpreting, offering a variety of perspectives on both. Core areas such as reading and analyzing research literature, practical issues in research and producing research reports are all covered. This book is an indispensable tool for students and researchers of Interpreting as well as professionals and interpreter trainers.

 

Franču valoda : intensīvais kurss ar CD 

no franču valodas tulkojusi Sandra Godiņa ; redaktore Veronika Pužule ; zinātniskais konsultants Alberto Barrera-Vidāls. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2016

Intensīvais franču valodas kurss ar CD paredzēts ikvienam, kurš vēlas iegūt pamatzināšanas franču valodā vai atsvaidzināt jau esošās, taču nedaudz “ierūsējušās” prasmes, lai saprastu sarunbiedru un spētu sarunāties.
4 CD piedāvā autentiskus, dzīvus dialogus, interesantus un daudzveidīgus vingrinājumus, pareizās atbildes, kā arī īsas ludziņas un intervijas klausīšanās prasmes pilnveidošanai. Katras nodarbības dialogus, vingrinājumus un ludziņas var klausīties arī nesaistīti ar pārējiem.
Šajā apjomīgajā grāmatā bez tekstiem franču valodā iekļauti arī dialogu un vingrinājumu tulkojumi latviešu valodā, kā arī paskaidrojumi par pareizu valodas lietojumu.
Prast svešvalodas mūsdienās ir svarīgāk nekā jebkad agrāk – globalizācijas laikmetā svešvalodu zināšanas lieti noder gan privātajā, gan profesionālajā dzīvē.

 DATORTEHNIKA

Russell Barnes – Build Your Own Gaming PC : the step-by-step manual to building the ultimate computer

Russell Barnes, Adam Barnes. – Sparkford, Yeovil : Haynes Publishing, 2015

 

 

 

 

 

Michael Miller - Computer Basics : absolute beginner’s guide : Windows 10 edition

Michael Miller. – 8th ed. Windows 10 Edition. – Indianapolis, In : Que, 2016

 

 

 

 

 

Paul McFedries - Teach Yourself Visually Windows 10 Anniversary Update : the fast and easy way to learn

 

 

Paul McFedries. – Indianapolis, IN : John Wiley and Sons, 2016.

 

 

 

Joseph Connor -  Programming. Computer Programming for Beginners. Learn the Basics of Java, SQL & C++

Joseph Connor. – 2nd ed. – ASV : CPSIA, 2015

 

 

 

 

 

Nancy Muir - Computers for Seniors for Dummies

4th ed. – Hoboken, N.J. : Wiley, 2015

   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook