Jaunumi janvāris – IV

Clipboardwww4

Janvāra nozaru literatūras jaunumu ceturtajā daļā – Filosofija, Psiholoģija, Izglītība/audzināšana, Ģeogrāfija, Mājturība, Vēsture, Dārzeņkopība.

 

 

 

FILOSOFIJA

Žanna Novičeva -Esamības filozofija T. Mikušinas darbos

Autore un sastādītāja Žanna Novičeva . – Rīga : Sol Vita, 2016

Šī grāmata ir rakstīta, filozofiskā un vēsturiskā skatījumā pētot Gudrības Valdoņu Mācību, kas saņemta ar Tatjanas Mikušinas starpniecību.

Grāmatas autores pētījums ir pirmais mēģinājums apkopot Tatjanas Mikušinas pieņemtās filozofiski ētiskās Mācības galvenās tēzes un klasificēt tās atbilstoši filozofijas zinātniskajām koncepcijām un terminiem. Šajā pētījumā nav aplūkoti visi Mācības filozofiskie aspekti, bet tikai viens – mācība par esamību jeb ontoloģija.

Nučo Ordine  Nelietderīgā lietderīgums : manifests

Nučo Ordine ; – Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2017

Šajā spožajā un oriģinālajā darbā itāļu filosofs un renesanses pētnieks Nučo Ordine pievērš mūsu uzmanību nelietderīgā lietderīgumam un lietderīgā nelietderīgumam. Izmantojot diženu filosofu citātus un izcilu rakstnieku pārdomas, autors uzskatāmi parāda, kā apsēstība ar lietderīguma kultu un peļņu noplicina garu un apdraud ne tikai skolas un universitātes, mākslu un radošumu, bet arī būtiskākās cilvēces pamatvērtības – cilvēcisko pašcieņu, mīlestību un patiesību. Viņa manifestu iedvesmojusi ietekmīgā ASV un Kanādas izglītības un medicīnas sistēmu reformatora Abrahama Fleksnera aizraujošā eseja, kas atgādina, ka nelietderīgā lietderīgumu mums māca arī eksaktās zinātnes un ka nesavtīgais un šķietami nelietderīgais ir teju vienīgās homo sapiens iespējas padarīt cilvēci cilvēcīgāku. Nučo Ordines manifests un Fleksnera eseja noteikti sniegs vērtīgu vielu pārdomām Latvijas lasītājiem.

Elizabete Ozola – Izskats — personības spogulis

Franču rakstnieks Antuāns de Sent-Ekziperī augstāk par visu vērtēja cilvēku attiecību krāšņumu. Cilvēks arvien meklēs otru cilvēku, ar kuru viņam būs emocionāls komforts. Bet kā lai atrod to otru, savējo, dvēseles radinieku šai pasaulē, kura kļūst arvien sarežģītāka? Izpaliktu neskaitāmas drāmas un traģēdijas, ja mēs jau pirmajā reizē mācētu pareizi novērtēt tos, kurus esam izvēlējušies — mīlestībai, draudzībai, sadarbībai.

PSIHOLOĢIJA

Arnis Kauķis – Pirmais iespaids vai kā panākt atkārtotu tikšanos?

Teksts, ilustrācijas: Arnis Kauķis. – [Rīga] : Iespēju grāmata, 2016

Rokasgrāmata sniegs noderīgus padomus, gatavojoties tikties ar nepazīstamiem cilvēkiem, klientiem vai potenciāliem darba devējiem. Uzzināsiet, kā iebilst priekšniekam, nenokļūstot melnajā sarakstā, kā nepieļaut dramatiskas kļūdas, sarunājoties ar pretējo dzimumu. Nebaidieties klusuma, trenējieties analizēt tikko sastaptā cilvēka sniegto neverbālo informāciju. Neaizmirstiet, jūs arī tiekat pētīti un analizēti!

IZGLĪTĪBA. AUDZINĀŠANA

Sallija Vorda -Mazais runā : BabyTalk programma

Kā attīstīt un stiprināt bērna prasmi klausīties, saprast un sazināties no 0 līdz 4 gadiem 

Sallija Vorda. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2017

BabyTalk programma – atslēga uz prieku un spēju mācīties visa mūža garumā.

Vecākiem ir ļoti liela ietekme uz sava bērna valodas attīstību, ieskaitot mazuļa spēju klausīties, saprast un sazināties. No dzimšanas līdz četru gadu vecumam ir vispiemērotākais laiks vecāku iesaistei, jo bērns apgūst saziņas svarīgākās prasmes un iemaņas. Izmantojot grāmatā izklāstīto BabyTalk programmu, vecāki varēs pilnveidot un nostiprināt bērna valodas prasmes un nodrošināt labu pamatu bērna turpmākajai spējai sazināties un mācīties. Tam nepieciešamas tikai 30 minūtes nedalītas uzmanības ik dienu! 
Vienkāršo un jautro programmu izveidojusi pieredzes bagāta logopēde, balstoties uz ilggadīgu praktisko darbu un veiktajiem pētījumiem. Šīs programmas pamatā ir vecāka un bērna sadarbība “viens pret vienu”, kas patiesībā ir vislabākais veids bērna attīstībai.

ĢEOGRĀFIJA

Aivars Jakovičs – Rīgas piejūra : Rīgas ekotūrisma ceļvedis

Aivars Jakovičs ; – Rīga : Jumava, 2016

Jau kopš 13.gs. Rīgu pasaulē pazīst kā pilsētu pie jūras. Daudzi pilsētnieki kā atpūtas vietu izvēlas Vecāķu vai Mangaļsalas pludmali, taču tikpat saistoši ir arī Daugavas kreisā krasta zvejniekciemi — Vakarbuļļi, Rītabuļļi, Bolderāja, tāpat Daugavgrīvas cietoksnis, lagūna, dabas takas, orhideju pļavas un daudzi citi dabas un cilvēku radītie brīnumi, ar kuriem lasītāji var iepazīties, lasot ekotūrisma ceļvedi “Rīgas piejūra”.

MĀJTURĪBA

Konditora Cukurbeķera receptes

Sarmīte Boka (sastādītāja) ; projekta vad. Jolanta Greiškāne ; mākslinieks Jānis Pavlovskis ; atb. redaktore Liene Soboļeva ; lit. redaktore Brigita Šoriņa. – Rīga : Jumava, 2017

Grāmatā apkoptas receptes tortēm, kūkām un dažādiem citiem saldumiem

VĒSTURE

Uldis Neiburgs – Draudu un cerību lokā: Latvijas pretošanās kustība un Rietumu sabiedrotie (1941–1945)

Uldis Neiburgs  – Rīga : SIA Apgāds Mansards, 2017

Dr. hist. Ulda Neiburga monogrāfija vēsta par nacionālsociālistiskās Vācijas okupācijas laikā Latvijā darbojošās pretošanās kustības sakariem ar Rietumu sabiedrotajiem – ASV un Lielbritāniju. Darbā ir analizēta profesora Konstantīna Čakstes vadītās Latvijas Centrālās padomes (LCP) un bijušā Latvijas sūtņa Stokholmā Voldemāra Salnā savāktā un britu un amerikāņu ārlietu un militārās izlūkošanas dienestiem nosūtītā informācija par stāvokli vācu okupētajā Latvijā, un atklāta LCP politisko deklarāciju nonākšana dažādās Rietumu un Skandināvijas valstu institūcijās. Grāmatā ir aprakstītas pretošanās kustības organizētās un zviedru un amerikāņu izlūkdienestu atbalstītās slepenās bēgļu laivu akcijas uz Zviedriju, un parādīti LCP un ģenerāļa Jāņa Kureļa militārās grupas mēģinājumi atjaunot Latvijas faktisko suverenitāti, sagaidot Rietumu sabiedroto atbalstu šo politisko centienu īstenošanā.

T. Mikušina – Imperators Nikolajs II. Krusta ceļš 

[autori]: T. Mikušina, J. Iļjina, O. Ivanova ; no krievu val. tulkojusi Marita Freija ; redaktore Marita Freija ; datorsalikums: Ērika Tomsone. – Rīga : Sol Vita, 2016

Šī jaunā grāmata turpina un papildina agrāk izdotajā grāmatā “Grēku nožēlošana glābs Krieviju. Par cara ģimeni” aizsākto tematu par traģiskajiem notikumiem Krievijā pagājušā gadsimta sākumā.

Grāmatā “IMPERATORS NIKOLAJS II. KRUSTA CEĻŠ” sīki un pamatīgi ir aprakstīta Krievijas caru Romanovu dinastijas rašanās vēsture, tās garīgais nozīmīgums cilvēku un Dieva priekšā, līdz ar to lasītājam top skaidrāks ne tikai cara Nikolaja II un viņa ģimenes nogalināšanas traģisms, bet arī tālejošās sekas.

DĀRZEŅKOPĪBA

Antra Balode – Puķkopība. Dārza puķes

Antra Balode ; recenzenti: Vizma Nikolajeva, Dace Šterna ; Līga Pētersone, foto. – Rīga : Burtene, 2016

Grāmatā ir raksturota puķkopības nozare, tās vēsturiskā attīstība Latvijā un puķu klasifikācija. Aprakstītas viengadīgo un divgadīgo puķu, ziemciešu, sīpolpuķu, bumbuļsīpolpuķu un gumpuķu morfoloģiskās īpašības un audzēšanai nepieciešamie ekoloģiskie faktori – substrāti un minerālā barošanās, ūdens īpašības, fizioloģiski aktīvu vielu izmantošana puķu augšanā un attīstībā, pavairošanas metodes. Grāmatā ir iekļautas tēmas par atklātā lauka rozēm: to iedalījums grupās un šķirņu raksturojums; vietas izvēle; audzēšana un ieziemošana.”

 

   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook