Konkursa „Kurzemes prozas lasījumi 2022” NOLIKUMS

Konkursa „Kurzemes prozas lasījumi 2022”  nolikums

Visa vecuma Kurzemes autori, kuri raksta prozu, aicināti pieteikties „Kurzemes prozas lasījumiem 2022”, kas notiek festivāla „Prozas lasījumi 2022” ietvaros.

 „Kurzemes prozas lasījumus” organizē Ventspils bibliotēka sadarbībā ar Starptautisko Rakstnieku un tulkotāju māju.

 Konkurss notiek divās kārtās.

 Konkursa pirmās kārtās pieteikumā jāietver:

 1. Darbs datorizdrukā vai darba elektroniskā versija (e-pasts biblioteka@ventspils.lv ).

2. Ziņas par sevi (vārds, uzvārds, dzimšanas dati, nodarbošanās, īsa radošā biogrāfija) un kontaktinformācija  (tālruņa numurs, e-pasts).

 Iesniedzamā darba nosacījumi, veids un apjoms:

 1. Autora paša radīts, iepriekš nepublicēts darbs – eseja, stāsts vai romāna fragments.

2. Esejas garums: 6000 – 10 000 zīmes ar atstarpēm, prozas darba (stāsts vai romāna fragments) apjoms: 7000 – 12 000 zīmes ar atstarpēm.

3. Darbs jānoformē A4 formātā, Times New Roman, burtu lielums  12 punkti. Atstarpe starp rindām 1,5 punkti.

 Pirmās kārtas pieteikumi līdz 2022. gada 4.novembrim nosūtāmi Ventspils bibliotēkai Akmeņu ielā 2, Ventspilī LV-3601, e-pasts biblioteka@ventspils.lv.  

 Konkursa otrā kārta.

 Konkursa žūrija, izvērtējot iesūtītos darbus līdz 17.novembrim paziņos, kurus autorus uzaicinās piedalīties konkursa otrajā kārtā, kas notiks klātienē 26.novembrī plkst. 12.00 Starptautiskajā Rakstnieku un tulkotāju mājā, Annas ielā 13, Ventspilī. Uzaicinātos autorus informēs personīgi un viņu vārdus izziņos Ventspils bibliotēkas tīmekļa vietnē www.biblioteka.ventspils.lv un Starptautiskās Rakstnieku un tulkotāju mājas tīmekļa vietnē www.ventspilshouse.lv.

 Pēc konkursa otrās kārtas žūrijas vērtējuma tiks noteikts labākais/-ie – iepriekš nepublicētais/-ie – darbs/-i, ar kuriem autorus uzaicinās klātienē piedalīties festivāla „Prozas lasījumi 2022” pasākumos, kas notiks decembra sākumā Rīgā.

 Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, konkursa rīkotājiem ir tiesības noteikt klātienē uzaicināto autoru skaitu, vai arī atcelt klātienes lasījumus.

 

 

   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook