Jaunumi – Marts II

Marta nozaru litratūras otrajā daļā – Filosofija, Arheoloģija, Izglītība, Tiesības, Vēsture, Ģeogrāfija, Psiholoģija, Medicīna, Dārzeņkopība, Zooloģija, Uzture higiēna un Novadpētniecība

FILOSOFIJA

Nikolajs Peičevs.  Daudzdimensionālais cilvēka modelis : slimību rašanās energoinformatīvie iemesli

Rīga : Rēriha grāmtnīca, 2017

Nikolajs Peičevs – pazīstam bioenerģētiķis un diagnostiķis. Grāmata “Daudzdimensionālais cilvēka modelis : slimību rašanās energoinformatīvie iemesli” autors lasītājiem dalās savā novērošanas pieredzē saistībā ar dažādu slimību rašānās dabu un daudzu šo slimību ārstēšanas metodēm. Autors stāsta par prakstiskiem piemēriem, kas nodrošina ārtu un pilnīgu veselības stāvokļa atjaunošanu. Apgūstot grāmatā minētās metodes, lasītājs ievērojami uzlabos savas dzīves kvalitāti. Šīs grāmatas autors ir izglītojies pie labākajiem ezoteriķiem-praktiķiem, gaišreģiem un tautas dziedniekiem. Viņš ir dzīvojis Indijā, apguvis ājurvēdu, austrumu filozofiju, praktizējis mistisko jogu, pēcāk atgriezies dzimtenē un turpinājis darbu savu tautiešu labā.

 

 

Dons Migels Ruiss.  Četras vienošanās : tolteku gudrības grāmata : praktisks palīgs ceļā uz iekšēju brīvību

Rīga : Zvaigzne ABC, 2017

Dons Migels Ruiss (Don Miguel Ruiz, 1952) ir uzaudzis Meksikas laukos dziednieku un šamaņu ģimenē, tad, modernās dzīves vilināts, devies projām no mājām un studējis medicīnu un ķirurģiju. Tikai pēc sastapšanās aci pret aci ar nāvi Migels aizrautīgi pievērsās senču zinību apguvei. Tolteku tradīcijā nagual – šamaņa – uzdevums ir palīdzēt cilvēkam atrast iekšējo brīvību. Ruiss tam ir veltījis visu dzīvi un izveidojis efektīvu personības attīstības mācību. Grāmata “Četras vienošanās” ir kļuvusi par daudzās pasaules valodās tulkotu bestselleru. To lasot, šķiet, ka piedalies rituālā, kurā atgūsti veselumu, iekšēju spēku, prieku un mieru. Kļūt iekšēji brīvam – laimīgam – ir vienkārši, ja atsakies no ierobežojošiem aizspriedumiem un ievēro ČETRAS VIENOŠANĀS:
• negrēkot ar vārdiem,
• neko neuztvert personīgi,
• neveidot pieņēmumus,
• vienmēr visu darīt, cik labi vien iespējams.

 

 

ARHEOLOĢIJA

Ilga Zagorska.  Senā Burtnieka noslēpumi = The secrets of ancient Lake Burtnieks : akmens laikmeta pieminekļi Burtnieku ezera krastos

Rīga : Zinātne, 2017 (Jelgavas tipogrāfija).

Latvijas arheoloģiskajā literatūrā vēl maz darbu, kuri būtu veltīti tieši senvēstures izpētes atspoguļojumam. Grāmata „Senā Burtnieka noslēpumi: Akmens laikmeta pieminekļi Burtnieku ezera krastos” veltīta vienam no svarīgākajiem akmens laikmeta apdzīvotības centriem Latvijā – Burtnieku ezera baseina izpētes vēsturei. Tā aizsākās 19. gadsimta vidū un turpinās līdz pat mūsu dienām, savā norisē sastopot gan veiksmes, gan neveiksmes, gan unikālus zinātnes atklājumus. Pētījumā aprakstīti gan materiālu uzkrāšanas pirmsākumi, gan plašie izrakumu darbi slavenajā Zvejnieku kapulaukā, Riņņukalniņā un citos senatnes pieminekļos, gan arī Latvijas un ārzemju speciālistu iesaiste materiāla izvērtēšanā mūsdienās, kas sniedz daudz jaunu atziņu par akmens laikmeta kultūrainavu, izdzīvošanas stratēģiju un seno mākslu. Ārzemju interesentiem iespēja visu tekstu lasīt angļu valodā.

 

 

IZGLĪTĪBA

Izglītības ceļvedis 2017 : informatīvs izdevums : augstākā izglītība, izglītība ārzemēs, vidējā izglītība, profesionālā izglītība, interešu izglītība

Rīga : Vitakon, 2017.

 

 

 

 

Rasma Karlovska.  Līdzsvara attīstība pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem pamatkustībās.

Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2017

Cik patīkami ir redzēt cilvēku ar raitu gaitu, staltu stāju, brīvām, atraisītām kustībām! Šāds cilvēks ir arī vairāk pārliecināts par sevi. Un mēs visi vēlamies izaudzināt vispusīgi attīstītus cilvēkus. Tomēr, pavērojot bērnus dažādās darbībās, kustībās un spēlēs, dažkārt nākas secināt – bērnam ir nepietiekami attīstīta līdzsvara saglabāšanas spēja, stāvot vai atrodoties kustībā. Savukārt nepareizs kustību stereotips rāpojot vai skrienot ik brīdi ietekmē arī stāju. Analizējot bērnu attīstības posmus, varam ievērot, ka labas veselības priekšnosacījumi ir: 1) sensoro sistēmu attīstība; 2) līdzsvara sajūtas attīstība; 3) pareizas stājas attīstība. Arī bērna intelektuālajai, sociālajai un emocionālajai attīstībai ir cieša saistība ar sajūtu orgānu darbības kvalitāti. Ceru, ka šajā grāmatā apkopotie kustību apraksti, rotaļas un spēles ierosinās ne tikai vingrināt bērnus, bet arī kopā ar viņiem izbaudīt kustību prieku un veikt vissvarīgāko uzdevumu – nodrošināt bērniem labu veselību.

 

 

TIESĪBAS

Jeļena Alfejeva.  Apdrošināšanas tiesības : monogrāfija

Rīga : Turība, 2017.

Šīs grāmatas mērķis ir atklāt apdrošināšanas būtību un visus tās civiltiesiskos institūtus Latvijas tiesībās un novērtēt to kontekstā ar esošo ekonomisko situāciju.

 

 

VĒSTURE

Florians Iljess.  1913. Gads pirms kara

Rīga : J.L.V., 2017.

Florians Iljess virtuozi atklāj šā neparastā gada panorāmu, kad aizsākās mūsu tagadne. Literatūrā, mākslā un mūzikā vērojamas tik ekstremālas izpausmes, it kā rītdiena varētu nepienākt. Marsels Prusts meklē zudušo laiku, Kazimirs Maļevičs glezno kvadrātu, Gotfrīds Benns mīl Elzu Laskeri-Šīleri, Igors Stravinskis sacer “Svētpavasari”, Ernsts Ludvigs Kirhners metropolei rada seju, Francs Kafka, Džeimss Džoiss un Roberts Mūzils dzer kapučīno Triestē, un austriešu pastkartīšu zīmētājs, vārdā Ādolfs Hitlers, Minhenē tirgo savus pilsētas skatus. 1913: sākums un gals, triumfs un melanholija top viens vesels, viss kļūst par mākslu. Pēc šīs vasaras vairs nekas nav tā, kā bija. Kā neviens cits elegantais stilists Florians Iljess ar vieglu humoru apraksta kultūras vēstures izšķirošo mirkļu burvību.

 

 

ĢEOGRĀFIJA

Lorencs, Juris.  Ceļi un cilvēki. Pa slavenību pēdām

Rīga : Jumava, 2017

Šī grāmata iepazīstinās ar rakstniekiem Polu Boulzu, Radjerdu Kiplingu un Lorensu Darelu, fiziķiem Nilsu Boru un Ļevu Landau, kinorežisori Lēniju Rīfenštāli, sapņotāju par tālām pasaulēm Konstantīnu Ciolkovski un Krievijas imperatoru Pēteri I. Tā aizvedīs uz Maroku, Indiju, Krieviju, Dāniju, Vāciju, Ēģipti un Sudānu. Uz vietām, kur šie cilvēki dzīvoja, radīja, mīlēja un meklēja.

 

 

PSIHOLOĢIJA

Helēna Palmere.  Eneagramma mīlestībā un darbā : kā izprast savas personiskās un lietišķās attiecības

Rīga : Zvaigzne ABC, 2017

Eneagramma ir unikāla personības tipu sistēma, kas definē deviņus cilvēku tipus un to savstarpējās attiecības. Tā arī izskaidro mūsu uzvedību, atklājot neapzinātās motivācijas un dziļi iesakņojušās ietekmes. Šajā grāmatā autore caur eneagrammas prizmu aplūko vissvarīgāko ikviena cilvēka dzīvē – attiecības ar mīļoto cilvēku un draugiem, darbabiedriem, priekšniekiem un klientiem. Mīlestība un darbs ir dzīves stūrakmeņi. Tie ir baudas un satraukuma, vilšanās un pacilātības avots. Iepazīstieties ar deviņiem personības tipiem! Noskaidrojiet, vai esat perfekcionists, devējs, aktieris, romantiķis, vērotājs, kareivis, baudītājs, boss vai vidutājs! Uzziniet savu spēku, vājumu un potenciālu! Izprotiet savas un partneru rīcības motīvus. Izmantojiet eneagrammas gudrību un uzlabojiet dzīvi un attiecības.

 

 

MEDICĪNA

Laba redze. Kā to saglabāt un kā ārstēt

Rīga : SIA “Izdevniecība Avots”, 2017

Veselas acis un laba redze ir cilvēka lielākā vērtība, par ko nopietni jārūpējas visa mūža garumā. Grāmatā izsmeļoši skaidrots, kādi ir redzes traucējumi, aplūkotas biežāk sastopamās acu slimības, sniegti padomi, kā nostiprināt un uzlabot redzi. Grāmata domāta visiem, kam rūp sava veselība. Kā mēs redzam, Cik dažādi mēs redzam. Redzes traucējumi. Rīta vingrojumi redzes nostiprināšanai. Biežākas acu slimības. Daba pasargā un ārstē. Kā pabarot savas acis. Veselīgi padomi. Acis jūt diskomfortu – ko darīt? Kā pasargāties no vecuma makulas deģenrācijas.

 

 

DĀRZEŅKOPĪBA

Rukšāns, Jānis.  Pavasara puķes : skaistākās šķirnes un padomi

Rīga : Lauku Avīze, 2017

Kas ir pavasara puķes? Tie ir dzīvespriecīgie krāsu brīži, kas var priecēt ikvienu dārzkopi pēc ilgās ziemas. Un pavasara puķes ne tikai var būt agras, bet arī ārkārtīgi daudzveidīgas! Lasītājs grāmatā atradīs starptautiski atzītā Latvijas selekcionāra Jāņa Rukšāna padomus pirmo pavasara puķu uzturēšanā: audzēšana,
sēšana, pavairošana, kopšana, mēslošana, kaitēkļi,
raža, ziemošana. Otrajā grāmatas daļā lasītājs atradīs Jāņa Rukšāna izvēlētās 14 skaistākās un interesantākās pavasara puķes, kuras ik pavasari priecē arī paša selekcionāra ģimenes dārzu. Jānis Rukšāns ir bioloģijas zinātņu doktors, kurš mūža garumā kolekcionējis sīpolaugus no visas pasaules un savā siltumnīcā audzē vairākus tūkstošus krokusu, tulpju, fritilāriju, vizbulīšu, erantu un daudzu citu sīpolpuķu sugas un šķirnes. Īpašs lepnums ir plašā krokusu kolekcija (lielākā pasaulē), kā arī paša selekcionētie cīrulīši, kuru vidū ir arī šķirne ar selekcionāra laulātās draudzenes Gunas vārdu. Viņai par godu nosaukta arī viena anemoņu šķirne un arī autora atklātā jaunā krokusu suga no Irānas.

 

 

ZOOLOĢIJA

Imants Bunkšs.  Brīnumola : ērglēna Durberta stāsts

Rīga : Jumava, 2017

Stāsts par Durbertu ir īpašs un personisks. Ērgļu ģimenes gaitām mēs sākām sekot jau ziemā, kad tie tikko bija uzsākuši ligzdas būvēšana, un beidzām rudenī, kad jaunais putns devās savās gaitās. Durberta gaitām sekoja līdzi ne tikai skatītāji no Latvijas – norises ligzdā tika skatītas vairāk nekā septiņus miljonus reižu no vairāk nekā 100 dažādām valstīm. Līdz šim tā ir bijusi populārākā no visām Latvijā uzstādītajām dabas tiešraižu kamerām.

 

 

UZTURA HIGIĒNA

Gražina Guma.  3 dienu uztura programma : dzīvā/ augu valsts pārtika uzturā

Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2017

Svaigās pārtikas eksperte Gražina Guma izstrādājusi unikālu trīs dienu uztura programmu, kas attīra organismu un uzlabo pašsajūtu. Gražinas metode Lietuvā kļuvusi tik populāra, ka tai pievērsušies tūkstošiem cilvēku. Uztura programma domāta ikvienam, kas vēlas ieklausīties savā organismā, atklāt jaunas garšas un palutināt sevi ar veselīgu pārtiku. Tikai trīs dienas – un jūs sajutīsiet enerģiju, ko sniedz organismu attīrošs un spēcinošs uzturs. Grāmatā atradīsiet produktu sarakstu, kas būs lielisks palīgs iepērkoties, īpaši izstrādātu ēdienkarti trim dienām un receptes. Ēdieni ir viegli pagatavojami, garšīgi un bagāti vitamīniem un uzturvielām. Receptes papildina krāšņas fotogrāfijas – šī grāmata ir arī bauda acīm! Gražina Guma (Gražina Gum) ir mediķe, dzīvās/augu valsts pārtikas eksperte, vegānu uztura speciāliste, vairāku grāmatu autore.

 

 

Nikola Grīna.  Dzīvo garšīgi par spīti diabētam : 100 iedarbīgas receptes

Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2016 (Ķīna)

Grāmata Dzīvo garšīgi par spīti diabētam sniegs daudz vērtīgu ideju tiem, kuri jau slimo ar diabētu vai pakļauti saslimšanas riskam. Izmantojot svaigus dārzeņus un olbaltumvielām un veselīgām taukskābēm bagātus produktus ar zemu glikēmisko indeksu, var pagatavot daudz gardu ēdienu, kas palīdzēs stabilizēt cukura līmeni un noturēt grožos ķermeņa svaru. Turklāt tie garšos visai ģimenei – izpaliks nepieciešamība rūpēties par īpašu ēdienkarti diabēta apdraudētajiem.

 

 

NOVADPĒTNIECĪBA

Николай Питкевич.  Osta, pilsēta, cilvēki : vēsturisks apskats (1959-1991) = Порт, город, люди : исторический обзор (1959-1991)

Ventspils : Nikolajs Pitkēvičs, 2017

Grāmatā aprakstīta īsumā Ventspils ostas vēsture, sākot no paša pirmā dokumenta, ko vēsturnieki uzskata kā Ventspils ostas dzimšanas liecību, ostas pārkraušanas termināļu rekonstrukciju un būvniecības vēsture 20.gadsimta 60-80.gados, īss apskats par Ventspils brīvostas objektu būvniecību laikā no 1991. līdz 2016.gadam, pilsētas un tās infrastruktūras attīstība termināļu būvniecības periodos. Atmiņu krājumu papildina dokumentu kopijas un fotogrāfijas.

 

 

Hanness Korjuss.  Ludzas igauņi : Zemes dieva tauta

Rīga : Lauku Avīze, 2017

Hannesa Korjusa apcerējums vēsta par Ludzas novada igauņiem, kuri 19.–20. gadsimtā mita Ciblas, Mērdzenes, Nirzas, Pildas pagastā un pakāpeniski saplūda ar apvidū esošo latviešu etnosu, atstājot kultūras un etnogrāfiskas pēdas Ludzas novada vēsturē. Darba izstrādē autors ir izmantojis plašu materiālu klāstu: Baltijas valstīs un Skandināvijā pieejamos arhīvus, hronikas, dažādu nozaru un valstu pārstāvju pētījumus, publicistiku u. c. Autors Hannes Korjus (1965) ir igauņu izcelsmes pētnieks, žurnālists, producents, radio un kino redaktors, sastādītājs un tulkotājs, latviešu kultūras popularizētājs Igaunijā.

   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook