MŪZIKAS JAUNUMI

     Mūzikas jaunumi

MŪZIKAS BIBLIOTĒKA, LIELAIS LAUKUMS 1

 

                                                          GRĀMATA

 

Martins Šlēzke. Skaņa. Par nedzirdēto dzīves jēgu

SIA “Libri Style”, 2022

 

Grāmata “Skaņa” ir vijoļmeistara Martina Šlēzkes aizraujošs stāstījums par savas profesijas noslēpumiem. Katrs vijoles izgatavošanas posms, sākot no piemērota izejmateriāla atrašanas līdz instrumenta velvju veidošanai un lakošanai, rada līdzības personības attīstībai, cilvēka aicinājuma atklāšanai un piepildījuma īstenošanai dzīvē. Līdzīgi kā vijoles skaņas kvalitāte nav strikti definēts lielums, bet tās dziļums atklājas līdzsvarā starp pazīstamo un pārsteidzošo, tā arī dzīve kļūst aizraujoša, ja pieļaujam veselīgu spriedzi starp degsmi un mieru, saistībām un brīvību, patiesumu un iejūtību un citiem pretējiem ideāliem, vērtībām un tikumiem.

KATALOGĀ

 

Evita Zaremba-Krīgere. Pa dziesmas pēdām Ziemeļlatgalē

Jumava, 2022

 

Evitas Zarembas-Krīgeres grāmata piedāvā aizraujošu ceļojumu pa Ziemeļlatgales dziesmas pēdām, kura gaitā lasītājam piedāvāts kļūt par dziedātāju, jo dziesmas domātas dziedāšanai ne plauktā turēšanai. Tomēr arī plaukta turētājiem un pētniekiem šī grāmata būs noderīga, jo še iespējams sastapt leģendāras Ziemeļlatgales dziedātājas, un uzzināt ko vairāk par viņu dzīvi, kas šajā gadījumā stāstīta ne svešiem, bet savējiem, un tādējādi satur arī jaunu un līdz šim mazāk zināmu informāciju. Šāda personiska, intervijās balstīta pieeja, kuras centrā ir konkrēti cilvēki, viņu dzīves pieredze un tieši viņu dziedātās dziesmas, ir brīnišķa dāvana Ziemeļlatgales krāšņā un bagātā dziesmu pūra glabātājiem un kopējiem, starp kuriem ir arī šīs grāmatas autore.

KATALOGĀ

NOTIS

 

Freddie Mercury. Bohemian Rhapsody

Music Publishing, 2017

 KATALOGĀ

 

Solo Sounds for French Horn. Levels 1-3

Alfred Publishing, 2022

KATALOGĀ

 

Solo Sounds for French Horn with Piano accompaniment.

Levels 1-3

Alfred Publishing, 2022

 KATALOGĀ

 

 

F Horn Solos with Piano accmpaniment. Level one

Alfred Publishing, 2022

KATALOGĀ

 

 

F Horn Solos. Solo book. Level one

Alfred Publishing, 2022

KATALOGĀ