Notiks informatīvās dienas par Erasmus+ 2023. gada konkursu izglītības, mācību un sporta jomā

Erasmus+ informatīvās dienas par 2023. gada konkursu

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) no 3. līdz 9. janvārim organizē tiešsaistes informatīvās dienas par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 2023. gada projektu pieteikumu konkursu izglītības, mācību un sporta jomā. Atsevišķs seminārs veltīts arī sporta jomai, kurā varēs uzzināt par jaunumiem programmā – vietējo neprofesionālo un tautas sporta organizāciju treneru un personāla mobilitātes iespējām.

Pasākumi notiks tiešsaistē, un tajos ikviens interesents varēs uzzināt par programmas sniegtajām iespējām skolu, profesionālās, pieaugušo, augstākās izglītības un sporta jomā, mācību mobilitāšu, sadarbības partnerību un maza mēroga partnerību projektu izstrādes un sagatavošanas aspektiem, finanšu nosacījumiem, kvalitatīvu mobilitāšu īstenošanu, Tiešsaistes valodas atbalsta (OLS) sistēmu, kā arī projektu rezultātu komunikācijas aktivitātēm.

Informatīvajās dienās notiks seši semināri:

  • 3. janvārī plkst. 10.00 – 14.00 skolu izglītībai;
  • 4. janvārī plkst. 10.00 – 14.00 profesionālajai izglītībai;
  • 5. janvārī plkst. 10.00 – 14.00 pieaugušo izglītībai;
  • 6. janvārī plkst. 11.00 – 12.30 sadarbības partnerībām augstākajā izglītībā;
  • 6. janvārī plkst. 13.00 – 15.15 mācību mobilitātēm augstākajā izglītībā;
  • 9. janvārī plkst. 10.00 – 13.00 sporta jomai.

Semināriem iespējams reģistrēties līdz 2. janvāra plkst. 17.00, aizpildot tiešsaistes veidlapu par dalību seminārā. Reģistrācijas saites pieejamas Erasmus+ mājaslapas  www.erasmusplus.lv pasākumu sadaļā.

2023. gadā Erasmus+ turpinās atbalstīt skolēnu, studentu, profesionālās izglītības audzēkņu, pieaugušo, pedagogu un personāla mobilitātes. Programmas īstenošanai Latvijā izglītības un mācību jomā 2023. gada konkursā piešķirti vairāk nekā 29 miljoni eiro, t.sk. 14,5 miljoni eiro augstākajā izglītībā, 6,7 miljoni eiro profesionālajā izglītībā, 5,6 miljoni eiro skolu izglītībā un 1,7 eiro miljoni pieaugušo izglītības projektiem. Pirmo reizi 2023. gadā tiks uzsākta jauna aktivitāte sporta jomā. Tā ļaus īstenot sporta jomas mobilitātes projektus, tādējādi atbalstot vietējos neprofesionālā un tautas sporta organizāciju trenerus un personālu. Sporta jomas mobilitāšu īstenošanai Latvijā piešķirti 78 tūkstoši eiro.

Erasmus+ likts uzsvars uz personu individuālo un grupu mācību mobilitāti, kā arī organizāciju sadarbību, kas sekmē iekļaušanu, izcilību, radošumu, inovācijas un ilgtspēju, īpašu uzmanību pievēršot programmas galvenajām prioritātēm – iekļaušanai un daudzveidībai, zaļajai un digitālajai pārveidei, kā arī aktīvai līdzdalībai demokrātiskajos procesos. 

Projektu pieteikumus konkursā aicinātas iesniegt organizācijas (juridiskas personas), kuras darbojas vispārējās, profesionālās, augstākās, pieaugušo izglītības un sporta jomā. Erasmus+ programmas 2023. gada konkursa vadlīnijas pieejamas EK mājaslapā.

 

 

Papildu informācija

Alise Devjatajeva
VIAA Komunikācijas un programmu

publicitātes nodaļas vecākā eksperte
+371 67785462 (mob. +371 22008908)

alise.devjatajeva@viaa.gov.lv

 

 

 

23.12.2022.
   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook