Tiešraidē varēs skatīties semināru par ANO ilgstpējīgas attīstības mērķiem

ANO_ilgtspejigas_attistibas_merki

12. decembrī Pārventas bibliotēkā notiks Kurzemes reģionālais seminārs “Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga attīstība: mēs būvējam šo pasauli paši”.  Lai dotu iespēju semināra priekšlasījumus noklausīties pēc iespējas plašākam klausītāju lokam, Ventspils bibliotēkas “Facebook” lapā no plkst.10.30 tiks nodrošināta semināra tiešraide

Seminārs ir otrais pasākums reģionālo semināru ciklā, ko organizē Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB), UNESCO Latvijas Nacionālā komisija un Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB).

Semināra mērķis ir palīdzēt bibliotekāriem izprast ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus un iepazīt labās prakses pieredzes stāstus, tādējādi saredzot savas iespējas piedalīties ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā. Seminārā ar lekciju-domnīcu “Bibliotēkas – nākotnei” (Libraries for the future) pieredzē dalīsies Lo Claesson – neatkarīgā bibliotēku konsultante no Zviedrijas. Lektore ilgus gadus bijusi Vagerīdas (Vaggeryd) publiskās bibliotēkas direktore, un viens no centrālajiem viņas profesionālo interešu virzieniem ir ilgtspējības jautājumi bibliotēkās. Lektore ir Zviedrijas Bibliotekāru biedrības (Svensk biblioteksförening, Swedish Library Association) valdes locekle un Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) Publisko bibliotēku pastāvīgās komitejas (Public Libraries Standing Committee) un Speciālo interešu grupas par zaļajām bibliotēkām (The Special Interest Group of Green Libraries) locekle. Zviedru speciālistes priekšlasījums notiks zviedru valodā ar secīgo tulkojumu latviešu valodā. Latviju seminārā pārstāvēs Kurzemes reģiona bibliotēku pieredzes stāsti – par paveikto ilgtspējīgas attīstības mērķu jomā dalīsies bibliotekāri no Ventspils, Liepājas, Saldus, Kuldīgas, Talsu un Tukuma reģiona.

Semināra norisi atbalsta: Izglītības un zinātnes ministrija, Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā un Zviedrijas vēstniecība Latvijā. Semināra mērķauditorija: Kurzemes reģiona bibliotekāri. Ierobežotā dalībnieku skaita dēļ dalībniekus semināram no sava reģiona izvirza attiecīgā reģiona galvenā bibliotēka. 

Semināra programmu skatīt šeit.

Seminārs turpina 2019. gada 4. aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Rīgā aizsākto semināru ciklu ar mērķi – aktualizēt bibliotēku lomu un iesaisti ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā, diskutēt par bibliotēku iespējām uzlabot savu kopienu dzīvi, dalīties pieredzes stāstos par aktivitātēm, kas jau tiek realizētas. Lai veicinātu pēc iespējas plašāka bibliotekāru loka iekļaušanu informācijas un pieredzes apmaiņā par ilgtspējīgas attīstības mērķiem ir iecerēti četri reģionālie semināri – Zemgalē, Kurzemē, Latgalē un Vidzemē, no kuriem Zemgales reģionālais seminārs ir jau aizvadīts 2019. gada 2. oktobrī Jelgavā, Jelgavas pilsētas bibliotēkā.

2015. gadā ANO Ģenerālās Asamblejas 70. sesijā tika pieņemta rezolūcija “Mūsu pasaules pārveide: ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam” jeb Dienaskārtība 2030. Tā nosaka 17 ilgtspējīgas attīstības mērķus – priekšnoteikumus, lai pasaulē mazinātos nabadzība un citas nevienlīdzības izpausmes un pasaules attīstība būtu cilvēkam un dabai saudzīga un ilgtspējīga. 2019. gada 23.–26. septembrī Ņujorkā, ASV, notika ANO Ģenerālā asambleja, kuras ietvaros tika organizēts arī samits par ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Viens no galvenajiem samita atzinumiem ir tāds, ka diemžēl progress ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā ir nepietiekams, tādēļ valdībām ir aktīvāk jārīkojas, lai iekļautu ilgtspējīgas attīstības mērķus politikas plānošanas dokumentos un piešķirtu tam arī finansējumu. Būtisks progresa veicinātājs ir arī izglītība un sabiedrības izpratnes celšana, kur nozīmīgu ieguldījumu var sniegt ne tikai izglītības iestādes, bet arī bibliotēkas.

Papildu informācijai par semināru atgādinām, ka pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstam LBB ir iztulkojusi latviešu valodā IFLA izdevumu “Bibliotēkas un ilgtspējīgas attīstības mērķi: stāstu veidošanas rokasgrāmata” (Libraries and the Sustainable Development Goals: A Storytelling Manual). Rokasgrāmatā apkopoti praktiski ieteikumi un noderīga informācija, kas domāta, lai palīdzētu sagatavot pārliecinošus stāstus par bibliotēku pakalpojumiem, projektiem un programmām un to ietekmi uz kopienām ilgtspējīgas attīstības mērķu kontekstā. Saīsinātā veidā uz rokasgrāmatas bāzes ir sagatavota ilgtspējīgas attīstības mērķu stāstu stāstīšanas plūsmkarte.

 

Informāciju sagatavoja:

Māra Jēkabsone
LNB Bibliotēku attīstības centra
galvenā bibliotekāre
LBB valdes priekšsēdētāja
mara.jekabsone@lnb.lv
67716050

Informācijai:
Kārlis Lithens
Ventspils Galvenās bibliotēkas
Bibliogrāfijas un informācijas nodaļas vadītāja p.i.
Tālr.: 63623231
   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook