NOZARU LITERATŪRAS JAUNUMI FEBRUĀRIS

Jaunākie izdevumi nozaru literatūrā

NOVADPĒTNIECĪBA

 

Ingrīda Štrumfa. Ventspils grāmata II

Ventspils muzejs, 2022

 

“Ventspils grāmata II” ir Ventspils muzeja ilggadējās darbinieces Ingrīdas Štrumfas veikums. Tas ir populārzinātnisks vēstījums par Ventspils pilsētas vēsturi no 1915. gada līdz 1940. gadam un tajā pirmo reizi tik plaši atspoguļotas tā laika pilsētas pagātnes norises. Grāmata ir turpinājums 2017. gadā izdotajai “Ventspils grāmata”, kas bija veltīta pilsētas un tās apkārtnes vēsturei no pirmsākumiem līdz Pirmā pasaules kara norisēm Kurzemē. Savukārt “Ventspils grāmata II” pamatu veido autores kopš 1969. gada vāktais un sistematizētais materiāls, kas ļauj ielūkoties minētā laika posma norisēs un pilsētas dzīvē.

 

KATALOGA

PSIHOLOĢIJA

 

Indu Puri. Pasažieris. Ārpus rāmjiem

Ezerrozes grāmatas, 2022

 

Līdz ar redzējuma maiņu tu pārskatīsi it visu: attiecības, nodarbošanos, intereses, tos cilvēkus, ar kuriem komunicē. Kad iekāp vilcienā, tu arvien vairāk attālinies no tā, kāds tu reiz biji iepriekš, tāpēc esi gatavs dzirdēt tādus jautājumus kā “Kāpēc tev nepietiek ar to, kas tev jau dzīvē ir?”, “Kas ar tevi notiek, es tevi vairs nepazīstu!”, “Vai tev tas viss ir vajadzīgs?”. Līdz vienā brīdī arī tu sev sāksi uzdot šos jautājumus. Šīs pārmaiņas ir pavisam dabiskas, tomēr prāts cenšas ņemt virsroku, parādās bailes zaudēt kontroli un ierasto vidi. To, kura ir tik pierasta un zināma. Tu nevari uzsākt ko jaunu, nepieņemot pārmaiņas.

KATALOGA

 

Roksija Nafusi. Manifestē. 7 soļi uz vislabāko dzīvi

Helios, 2023

 

Pašizaugsmes treneres Roksijas Nafusi grāmata Manifestē ir paredzēta ikvienam, kas vēlas pilnvērtīgāk izmantot dzīves sniegtās iespējas. Septiņi vienkārši soļi palīdzēs izprast mūsdienās tik populāro manifestēšanas mākslu un īstenot sapņus. Manifestē iemācīs, kā piesaistīt dvēseles radinieku, atrast ideālo darbu, nopirkt sapņu mājokli vai iegūt vairāk iekšēja miera un pārliecības.

KATALOGA

POLITKA

 

Ivars Ijabs. Nepateicīgie. Latviešu politiskās domas pirmsākumi Eiropas kontekstos 

Jumava, 2023

 

Šī ir grāmata par latviešu politikas pirmsākumiem. Par to, ko domāja un rakstīja mūsu pirmie politiķi. Latvieši savu vietu modernajā politikā vispirms atrada iepretim vācbaltiešu virsslānim un Krievijas impērijai, kuri abi pretendēja uz kundzību Baltijā. Starp abiem koloniālajiem faktoriem latviešu pirmie domātāji for­mulēja idejas, kā tautai vislabāk iekļau­ties moder­nās Eiropas politikā. Šīs idejas bija dažādas – kon­ser­vatīvas, liberālas un sociālistiskas. Dažādi bija arī to aizstāvji – no monarhista Frīdriha Veinberga līdz revolucionāram Fricim Roziņam.

KATALOGA

LAUKSAIMNIECĪBA

 

Ēriks Hānbergs. Trīs tējkarotes cukura

Jumava, 2023

 

Grāmatas sākumierosa – atmiņu uzjundīšanas saiets Dienvidkurzemes novada Otaņķos. Mani ieinteresēja atskats: “Mūsu laivas, ar kurām veda cukurbietes Liepājas fabrikai, iesala Bārtas upes ledū”. Apjautu, ka jāsapulcina vienuviet būtiskumi, arī paša pieredzējumi, par saldo sakņu ēru, par valstisko lepošanos pasaulē ar veikumu: LATVIJAS CUKURS! No milzonīgā publikāciju klāsta avīzēs un žurnālos izvēlējos visstāstošākās, arī kuriozākās epizodes. Fotogrāfiju, gleznu un plakātu reprodukcijas uzskatāmi paspilgtina notiekošo visos cukurbiešu audzēšanas reģionos.

KATALOGA

PRESE

 

Ainārs Dimants. Latvijas prese 200 gados: no “Latviešu Avīzēm” līdz digitālo mediju laikmetam. Latvijas plašsaziņas mediju sistēmas vēsture no pirmsākumiem līdz mūsdienām 

Latvijas Mediji, 2022

 

Latvijas preses vēsture Dr. phil. Aināra Dimanta monogrāfijā atklājas kā aizraujošs stāsts, kas pilns intriģējošām detaļām un negaidītiem pavērsiena punktiem. Monogrāfija ir rezultāts nopietnam un pamatīgam darbam, ko raksturo autora erudīcija, prasme veidot izklāstu saistošā valodā, plašas zināšanas par norisēm medijos un sabiedrībā. Preses vēsture tajā attēlota ciešā sasaistē ar Latvijas vēsturisko procesu, politiskajiem un ekonomiskajiem notikumiem, ne tikai aprakstot procesus, bet arī formulējot problēmas.

KATALOGA

EZOTĒRIKA

 

Valdis Segliņš. Ieskatīties nākotnē jeb Nostradama mantojums

LU Akadēmiskais apgāds, 2022

 

Zinātniskā monogrāfija veltīta Mišela Nostradama literārajam mantojumam, kura atsevišķi fragmenti nonāk sabiedrības uzmanības lokā jau gandrīz piecus gadsimtus. Tomēr kopumā Nostradama darbi Ziemeļeiropā līdz šim ir bijuši pieejami tikai kādā no plašāk izplatītajām valodām, un nereti tas ir raisījis neizpratni un daudzus pārpratumus. Grāmatā ir apskatīta Nostradama trauksmainā dzīve, viņa darbu avoti (senāku manuskriptu teksti) un paša Nostradama darbi. Tās ir “Centūrijas”, pareģojumi “Alamanahā” un nozīmīgākās vēstules.

KATALOGA

FILOZOFIJA

 

Andris Hiršs. Persona un personālisms: pārdzīvojot ideālisma sabrukumu. Pirmā latviešu filosofa Jēkaba Oša dzīve un uzskati

LU Akadēmiskais apgāds, 2022

 

Kas ir personība? Kas veido individualitātes kodolu? Kā norisinās apziņas attīstība, un ko par šo attīstību mums var atklāt filosofijas vēsture? Šie un vēl virkne citu jautājumu risināti darba ietvaros, pievēršoties pirmā akadēmiski izglītotā latviešu filosofa Jēkaba Oša dzīvei un atziņām.

KATALOGA

MUIŽAS

 

Jānis Kalnačs. Valmiermuiža

Valmiermuižas kultūras biedrība, 2022

 

Grāmata ir stāsts par vienu no lielākajām Vidzemes muižām. Tajā raksturota plašā Valmiermuižas kompleksa attīstība, kas ietvēra vairāk nekā četrdesmit ēku un varenas teritorijas. Monogrāfijā tiek apskatīts arī Valmiermuižas ēku liktenis karos, pēc agrārās reformas un aizmirstība padomju varas gados, tās vārda atdzimšana “Valmiermuižas alum” uzsākot darbību, kā arī novada un pagasta veikums vēsturiskās vietas saglabāšanā. Grāmatā apkopota informācija par muižas īpašniekiem, starp kuriem ir arī Lielbritānijas karaļa Čārlza III priekštecis Holšteinas-Bekas princis Pēteris Augusts Frīdrihs, tāpat var uzzināt par nomniekiem un viesiem, apbūvi un saglabāšanas centieniem.

 

KATALOGA

VĒSTURE

 

20. gadsimta Latvijas vēsture III. 1940-1944/1945

LU Akadēmiskais apgāds, 2022

 

3. sējums aptver divas okupācijas – Padomju Savienības īstenoto okupāciju 1940.–1941. gadā un nacistiskās Vācijas okupāciju 1941.–1944./45. gadā. Pirmajā daļā tiek aplūkota PSRS 1940. gada 17. jūnijā īstenotās okupācijas sagatavošana un norise, neatkarīgās Latvijas politisko, valsts pārvaldes, militāro, sabiedrisko institūciju pakļaušana okupācijas varas mērķiem un iznīcināšana, Latvijas sovetizācijas politiskie, ekonomiskie un sociālie aspekti. Būtiska vieta atvēlēta pretošanās izpausmēm un organizācijām, kā arī Latvijas diplomātu centieniem nepieļaut inkorporācijas Padomju Savienībā starptautisku atzīšanu, kas turpinājās arī vācu okupācijas laikā.

KATALOGA

MEDICĪNA

 

Medicīnas socioloģija

RSU, 2022

 

Pirmo reizi latviešu valodā tiek izdota mācību grāmata medicīnas socioloģijā. Tajā sniegts pārskats par raksturīgākajām medicīnas socioloģijas teorētiskajām pieejām un praksi, kā arī par situāciju Latvijā dažādās medicīnas socioloģijas izpētes jomās. Grāmata paredzēta Rīgas Stradiņa universitātē studējošajiem un plašam lasītāju lokam.

KATALOGA

BIOGRĀFIJA

 

 

 

Michelle Obama. The Light We Carry. Overcoming In Uncertain Times

Viking, 2022

 

Her life. Her learnings. Her toolkit to live boldly. How do we build enduring and honest relationships? How can we discover strength and community inside our differences? What do we do when it all starts to feel like too much? Michelle Obama believes that when we light up for others, we can illuminate the richness and potential of the world around us, discovering deeper truths and new pathways for progress. In The Light We Carry, the former First Lady shares her practical wisdom and powerful strategies for staying hopeful and balanced in today’s highly uncertain world. A mother, daughter, spouse and friend, she shares fresh stories, her insightful reflections on change and the earned wisdom that helps her continue to “become.”

 KATALOGA

MĀKSLA

 

<