NOZARU LITERATŪRAS JAUNUMI JŪNIJS

           Jaunākie izdevumi nozaru literatūrā

 DARBA HIGIĒNA

 

 

Ženija Roja, Henrijs Kaļķis. Ergonomika darbā ar digitālajām ierīcēm

Latvijas Ergonomikas biedrība, 2022

 

Digitalizācija strauji ir ienākusi mūsdienu dzīvē. Cilvēks, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) ir nešķirams veselums. Tas ir normāls tehnoloģiju evolūcijas process, un tā ir mūsu dzīves realitāte. Vai tas ir labi vai slikti? Autori grāmatā aprakstījuši būtiskākos ergonomiskos risinājumus, strādājot ar digitālajām ierīcēm, tai skaitā darbā pie datora, strādājot/mācoties attālināti un klātienē, pievēršoties nodarbināto/izglītojošo veselības aizsardzības jautājumiem mijiedarbībā ar digitālajām ierīcēm

Katalogā

 ARODBIEDRĪBAS

 

 

Valdis Keris. Arodbiedrības ceļš

Apgāds Mantojums, 2022

 

Grāmata ir veltījums Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība 30 darba gadiem

 Katalogā

 FILOZOFIJA

 

 

Akadēmiskā humanitārā tradīcija Latvijā un demokrātiskās kultūras tapšana. Raksti un avoti (1920-1940)

LU Akadēmiskais apgāds, 2022

 

Kolektīvā monogrāfija parāda akadēmiskās humanitārās tradīcijas tapšanu, intelektuālo ideju panorāmu un izvērtē personību devumu un nozīmi Latvijā, galvenokārt, Latvijas Universitātē 20.-30. gados. Akadēmiskā tradīcija, kas ir objektivitātes un demokrātijas garants, pirmām kārtām ir saistīta ar institucionalizāciju

Katalogā

 

 VĒSTURE

 

 

Ģenerālis Kārlis Goppers. 140 viņa laikabiedru stāsti ap septiņiem ugunskuriem

Zelta Ābele, 2022

 

Šis bagātīgais izdevums sagatavots 80 gadus pēc ģenerāļa Kārļa Goppera nāves. Tā ir grāmata par Latvijas patriotu, par Latvijas demokrātu, par Latvijas karavīru. Mums ir daudz cilvēku, kuri ir piedalījušies Latvijas valsts tapšanā pirms Latvijas okupācijas, un ģenerālis Kārlis Goppers ir izcils un vienreizējs tajā nozīmē, ka viņam bija divi darbības virzieni: viņa profesionālā darbība kā karavīram un viņa brīvprātīgais, sabiedriskais darbs Latvijas skautu vadībā

 

Katalogā

 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

 

 

Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts. Atmiņu mantojums paaudzēs: dzīvesstāstu perspektīva

LU Akadēmiskais apgāds, 2022

 

Grāmatā tiek risināti jautājumi par paaudzēm un atmiņām, kas tiek stāstītas vai noklusētas latviešu dzīvesstāstos, veidojot pieredzes lauka pārmantojamību. Paaudžu perspektīvā šīs problēmas Latvijas dzīvesstāstu pētnieki aplūko pirmoreiz. Individuālo atmiņu un pieredzes savdabība paaudžu nomaiņas gaitā paver jaunu skatījumu uz vēsturiskām norisēm kā impulsiem cilvēku reakcijai un rīcībai

 

Katalogā

 KARALIETAS

 

 

Suņdzi. Karamāksla

Zvaigzne ABC, 2022

 

Jūsu rokās ir grāmata, no kuras gadu tūkstošiem cilvēki ir smēlušies zināšanas, kā visefektīvāk gūt uzvaru. Svarīgi ir ne tikai izpētīt pretinieka stiprās un vājās puses un apzināties savu iespēju robežas, bet arī nešaubīgi ticēt saviem spēkiem. Taču pats galvenais ir kontrolēt informāciju, jo tieši zināšanas un stratēģija ļauj izšķirt kaujas likteni, pirms tā vēl sākusies. Grāmatā izklāstītie principi ir noderīgi, lai gūtu panākumus cīņā visās dzīves jomās

 

Katalogā

 MĀKSLA

 

 

 

 

 

Edvarda Šmite. Aleksandrs Romans. Ceļš uz tālo pili

Neputns, 2022

 

Arī nepiederot pie vecmeistaru paaudzes redzamākajiem vārdiem, Aleksandrs Romans (1878 – 1911) ir gleznotājs, kurš radījis darbus, kas dažbrīd izvirzās priekšplānā, raksturojot kādu zīmīgu parādību mūsu mākslas vēsturē. Aleksandra Romana daiļrade ir būtiska 19. un 20. gs. mijas mākslinieku paaudzes kopainā, viņam veltītais pētījums ir nozīmīga un vērā ņemama liecība par šī laika un tā jaunās mākslinieku paaudzes tieksmēm, situāciju un sasniegto

 

Katalogā

FOTOGRĀFIJA

 

 

Katrīna Teivāne. Laikmets un fotogrāfija. Roberts Johansons 

Neputns, 2022

 

Grāmata par Robertu Johansonu ir otra tik apjomīga satura publicija, kas veltīta Latvijas pirmskara fotogrāfam. Izdevuma sastādītāja un pamatteksta autore Katrīna Teivāne apkopojusi materiālu grāmatai par V. Rīdzenieka laikabiedru Robertu Johansonu. Monogrāfiskais albums sniedz vērtīgu pienesumu Latvijas fotogrāfijas vēstures izpētē, iepazīstina ar līdz šim mazāk zināmiem vizuālās estētikas piemēriem, paplašina izpratni par fotomākslas ģenēzi lokālajā mākslas vidē

 

Katalogā

 INTERJERS

 

 

 

Liepājiņa. Neparasta interjeru grāmata

Indra Ķempe, 2022

 

Liepājiņa ir 29 pilsētnieku portretēta pilsētas telpa. Pētījums par Liepājas telpu, kurā dzīvo liepājnieks, kuru pēta. Kā telpa ietekmē pilsētnieku un kā pilsētnieks ietekmē telpu, ko pasaka viens par otru un ko stāsta kopā. Kad arhitekti vizualizē arhitektūras metus, mēroga uztverei projektā iekopē cilvēku avatārus, taču pabeigtās būves publicitātei fotografē tukšas. Portretētie pilsētnieki savas dzīves vai darba telpas paskaidro personiskāk

 

Katalogā

   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook