Nozaru literatūras jaunumi. Maijs I

PSIHOLOĢIJA 

 

Jonna Oksanena un Rēta Sollasvāra. Ardievas šķēršļiem! Palīgs bērnu ar autiskā spektra traucējumiem, UDHS vai Tureta sindromu audzinātājiem

Somijas Autisma fonds, 2019

Šajā grāmatā ietverta informācija, speciālistu padomi un veiksmīgu metožu ieteikumi, kas palīdzēs dažādās audzināšanas vai bērnu un jauniešu darbības vadības situācijās. Grāmatas mērķis ir attīstīt vidi, vadības paņēmienus un audzināšanas modeļus tā, lai neiropsihiatriskā spektra bērns vai jaunietis saņemtu pēc iespējas labāku atbalstu.

KATALOGĀ

 EZOTĒRIKA 

 

Valdis Segliņš. Orākuli antīkajā pasaulē

LU Akadēmiskais apgāds, 2022

Monogrāfija veltīta pareģošanas jeb orākulu praksei antīkajā pasaulē. Darbā sistemātiski apskatītas ziņas un teksti galvenokārt par Vidusjūras reģiona senajām kultūrām raksturīgo pareģošanas praksi. Starp šiem antīkās pasaules pareģiem plašāk zināmais Delfu orākuls (pītija) par tādu kļūst, pateicoties sava laika izklaides industrijas attīstībai politiskās ietekmes kāpumos un kritumos.

KATALOGĀ

 ŽURNĀLISTIKA 

 

Rita Ruduša. Latvijas mediju arheoloģija 

Ascendum, 2022

Šis tiek saukts par viltus ziņu un pēcpatiesības laikmetu. Sociālie mediji daudziem kļuvuši par alternatīvu tradicionālajiem medijiem, un pētnieki brīdina par nopietniem draudiem demokrātijai. Iespējams, brīvā prese ir svarīgāka nekā jebkad – cik stiprs ir tās pamats? Šajā grāmatā 6 rakstu un sarunu cikla tuvplānā aplūkota brīvās preses atdzimšana un nostiprināšanās Latvijā no astoņdesmito gadu beigām līdz mūsdienām.

KATALOGĀ

 

 

 POLITIKA 

 

Latvijas ārējā un drošības politika. Gadagrāmata 2020

Latvijas Ārpolitikas institūts, 2020

“Gadagrāmatas 2020″ mērķis ir veicināt izpratni par valsts ārējo un drošības politiku aizvadītajā gadā, kā arī apzināt iespējas un izaicinājumus, kas Latviju sagaida 2020. gadā. 2019. gads Latvijai nesis uzlabojumus drošības situācijā un vienlaikus arī jaunus starptautiskus un reģionālus pārbaudījumus. Arī 2020. gads solās būt dinamisks un iespēju un izaicinājumu pilns. Tāpēc Latvijai būs jāizdara sarežģītas izvēles ārējās un drošības politikas jautājumos.

KATALOGĀ

 

Latvijas ārlietu simtgade. Pasaules doma un Latvija

Latvijas Ārpolitikas institūts, 2019

Šīs grāmatas uzdevums ir skaidrot pasaules domas ietekmi uz Latviju. Autori aplūko pašnoteikšanās, normatīvā multilaterālisma, nacionālisma, vadonisma, feminisma, neatzīšanas politikas, “vēstures beigu” un “civilizācijas sadursmes” idejas, legālisma un cilvēktiesību attīstību, kā arī konkrēto ideju ietekmi uz Latviju.

KATALOGĀ

 

 

Perceptions of Germany in the Security of the Baltic Sea Region

Latvian Institute of International Affairs, 2018

It assesses the perceptions of Germany’s contribution to hard, so and regional security of the Baltic Sea region. The publication also engages in a mapping exercise, pinning down the most important perception- drivers– various stakeholders from the public and private sector and most important security narratives– and offers recommendations.

KATALOGĀ

 

Poland – Latvia. 100 years of diplomatic and military relations

Muzeum Łazienki Królewskie, 2021

Latvia and Poland are joint by a close friendship based on trust and cooperation. We are also bound by a common memory of the past and a conviction of the kind of future we wish to build.

KATALOGĀ

 

Towards #NATO2030. The Regional Perspective of the Baltic States and Poland

Latvian Institute of International Affairs, 2020

Authors from the region discuss transforming regional security policies and realities towards NATO 2030. Particular attention is devoted to the transatlantic link, Baltic defence, the NATO– Russia relationship, and the role of other emerging elements and actors. Issues beyond traditional regional security challenges are also addressed.

KATALOGĀ

 

 

Riga Dialogue Afterthoughts 2018. The New Normal in the Euro-Atlantic Security Order

Latvian Institute of International Affairs, 2018

The publication “Riga Dialogue Afterthoughts 2018: The New Normal in the Euro-Atlantic Security Order” aims to present expert viewpoints on the most recent political, economic and security trends in the Baltic Sea region, the Black Sea region, and in broader West–Russia relations.

KATALOGĀ

 VĒSTURE

 

X stunda. Barikādēm – 30

Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2021

Grāmatā apkopots bagātīgs satura izklāsts par barikāžu 30. gadadienai veltītajā konferencē pausto, atskatoties uz 1991. gada janvāra notikumiem un caurskatot iepriekš vēl plaši neapspriestas tematiskās līnijas – gatavošanos barikādēm un mediju kā ziņneša lomu. Barikāžu notikumu hronoloģijā palīdz orientēties detalizēta laika līnija – no 1990. gada 18. marta, kad Latvijas Tautas fronte guva uzvaru LPSR Augstākās Padomes vēlēšanās, līdz pat 1991. gada 24. augustam, kad Krievijas prezidents Boriss Jeļcins parakstīja dekrētu par Lietuvas, Latvijas un Igaunijas valstiskās neatkarības atzīšanu.

KATALOGĀ

 KULTŪRAS VĒSTURE