NOZARU LITERATŪRAS JAUNUMI NOVEMBRIS II

             Jaunākie izdevumi nozaru literatūrā

MENEDŽMENTS

 

Hauzels, Morgans. Naudas psiholoģija

Grāmatā “Naudas psiholoģija” Morgans Hauzels 19 īsos stāstos iztirzā dīvainos veidus, kā cilvēki domā par naudas lietām, un māca mums labāk izprast vienu no svarīgākajām tēmām dzīvē.

 KATALOGĀ

 

 

 

Štefenberga, Dace. Inovatīvā uzņēmējdarbība reģiona ekonomikā

Promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūšanai.

 KATALOGĀ

 

 

 

JURIDISKĀ LITERATŪRA

 

Medicīnas tiesības

Medicīnas tiesības kā relatīvi jauna tiesību apakšnozare ieņem aizvien nozīmīgāku vietu mūsu globalizācijas laikmetā. Kā secinājuši grāmatas autori, veselības aprūpes sfēras un pacientu tiesību un pienākumu regulējums Latvijā nav pietiekami sakārtots. Tāpēc šis izdevums palīdzēs labāk orientēties dažādos ar medicīnu saistītos juridiskajos aspektos. Grāmatā aplūkoti dažādi ar medicīnas tiesībām saistīti jautājumi, ieskaitot transplantācijas regulējumu un specifisko jautājumu par ārstniecību cilvēka dzīves nogalē.

 KATALOGĀ

EZOTĒRIKA

 

Irbīte, Maija. Hiromantijas rokasgrāmata katram

Šī grāmata izvirza skaidru mērķi – palīdzēt lasītājam kļūt laimīgam, izdarot pareizās izvēles. Kā? Izmantojot “špikeri”, kas ikvienam ir klāt – savas rokas.

 KATALOGĀ

VĒSTURE

 

Ķibilds, Mārtiņš. Atslēgas. Gadsimta vēstures atradumi

Atslēgas. Gadsimta vēstures atradumib: [1918-2018] : grāmata balstīta uz Mārtiņa Ķibilda dokumentālo raidījumu ciklu par Latvijas vēsturi “Atslēgas”c: idejas autors Mārtiņš Ķibilds ; Madaras Krieviņas dizains ; redaktore Lilita Vaingārdnere ; projekta vadība: Anta Jansone ; Tv raidījumu veidotāji: Mārtiņš Ķibilds sadarbībā ar VFS Films ; Gustava Strengas ievads.

 KATALOGĀ

DABAS ZINĀTNES

 

Bērnerss-Lī, Maiks. Planētas B nav

Pasaules pārbarošana, klimata pārmaiņas, bioloģiskā daudzveidība, antibiotikas, plastmasa – rūpju saraksts šķiet nebeidzams. Bet, kas ir pats neatliekamākais, kādi ir papildu efekti mūsu darbībām, un kas mums būtu jādara vispirms? Maiks Bērners Lī ir izanalizējis skaitļus un izstrādājis rīcības plānu, kas ir praktisks un pat tīkams. Grāmatā “Planētas B nav” tas viss ir izklāstīts saprotamā un saistošā veidā, kur ir daudz pārsteidzošu faktu un analīzes.

 KATALOGĀ

FILOZOFIJA

 

Rodina, Natālija. Apskaidrība

Grāmata, kas veltīta cilvēka būtības atklāsmei un viņa spēju attīstīšanai. Tās autore ir Ukrainas zinātņu akadēmijas korespondētājlocekle, psiholoģe, parapsiholoģe, bioenergoterapeite Nātālija Rodina.

KATALOGĀ

RŪPNIECĪBA

 

Iļģuciema stikls

Grāmata ir unikāls, līdz šim nebijis pētījums par Iļģuciema stikla fabrikas vēsturi un tās produkciju. Tās pirmajā daļā – raksti un dokumentāli materiāli par Iļģuciema stikla fabrikas vēsturi, otrajā daļā – apjomīgs fabrikas produkcijas katalogs. Grāmatas vēsturisko pētījumu daļa ir bagātīgi ilustrēta ar fotoattēliem, dokumentiem, skicēm, izstrādājumu reklāmām u.c. materiāliem. Grāmatas kataloga daļā – krāšņā Iļģuciema stikla izstrādājumu parādē – apskatāmi vairāk nekā 170 atributētie Iļģuciema stikla fabrikas izstrādājumi.

KATALOGĀ

KARTOGRĀFIJA

 

Latvijas valsts militārās kartogrāfijas 100 gadi

Šajā grāmatā aprakstīti daudzi nozīmīgi notikumi, kas saistīti ar Latvijas militāro kartogrāfiju līdz 2019. gada jūlijam – tieši simt gadiem pēc Latvijas armijas Virspavēlnieka štāba Operatīvās daļas Topogrāfijas nodaļas, kuras pamatuzdevums bija nodrošināt Latvijas armiju ar kartēm, izveidošanas. Pēdējos 15 gadus šo darbu veikusi Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, kas kartes gatavo arī civilām vajadzībām. Grāmata būs noderīga augstāko mācību iestāžu kartogrāfijas programmu studentiem, Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadetiem, kā arī visiem tiem, kurus interesē Latvijas vēsture, īpaši, militārā un kartogrāfijas vēsture.

KATALOGĀ

MILITĀRĀS LIETAS

 

Jēkabsons, Ēriks. Latviešu virsnieki Krievijas impērijas armijā

LU Akadēmiskais apgāds laidis klajā monogrāfiju “Latviešu virsnieki Krievijas impērijas armijā. 19. gadsimta otrā puse ‒ 1914. gads”. Darba uzmanības centrā ir latviešu tautības un izcelsmes virsnieku darbība Krievijas armijā ‒ tā ir līdz šim lielā mērā aizmirsta, bet būtiska inteliģences daļa, kas veidoja latviešu nāciju un tās eliti.

KATALOGĀ

PSIHOLOĢIJA

 

Vidnere, Māra. Stresa menedžments

Autore analizē vienu no ikdienas parādībām- stresu, un atklāj, kā bez lielas piepūles un īpašiem resursu ieguldījumiem ikviens var palielināt savu noturību pret spriedzi un tā uzlabot veselību. Pirmā grāmatas nodaļa raksturo stresa būtību un pamatpaņēmienus tā novēršanai, otrā nodaļa veltīta darbībām, kuras var izmantot, lai atgūtu stabilitāti kritiskās situācijās, bet trešā- paņēmieniem, ar kuru palīdzību ikviens var kopumā padarīt sevi noturīgāku pret stresa ietekmi.

KATALOGĀ

 

 

Vidnere, Māra. Stresa menedžments

Stresa menedžmentsb: (sintoniskā stresa vadīšanas modeļa prasmju pašnovērtējums) : papildus sevis pārbaudes materiāls.

KATALOGĀ

JŪRNIECĪBA

 

Latvijas Jūrniecības savienība. Latvijas jūrniecības gadagrāmata, 2016

Saturā: Safety un Security Latvijas ostās tiek nodrošinātas un kontrolētas ; Latvijas ostu ieguvumi un zaudējumi – Ventspils osta ; Ventspils brīvosta iegūst sešas īpašas balvas ; Beigušies Ventspils ostas 2.un 3. piestātnes grunts stiprināšanas būvdarbi ; Ventspilī plāno būvēt Eiropā modernāko dīzeļdegvielas ražotnes kompleksu ; No kuģošanas kanāla izceļ betona bluķi ; Attīstām Latvijas ekonomiku ; Mobilie celtņi 12. piestātnē ; “Stena Line” maršruts kļūst arvien populārāks ; Ostai jaudas netrūkst ; Būtisks Faktors investoru piesaistei ; Graudu raža ietekmē kravu apjomu ; Termināļa stiprās un vājās puses ; Putēšana tiek rūpīgi kontrolēta

KATALOGĀ

EKONOMIKA

 

Latvijas spēks ilgi pastāvēt

Monogrāfija sagatavota, balstoties uz Valsts pētījumu programmas “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai.

INTERFRAME-LV mērķis – novērtēt tautsaimniecības un sabiedrības modeļa atbilstību globālo un eiropeisko procesu kontekstā; formulēt vēlamā tautsaimniecības un sabiedrības modeļa raksturīgākās iezīmes, kas risinātu Latvijas valsts iekšējo un ārējo drošību un tās pastāvēšanas ilgtspēju; salīdzināt esošā un vēlamā tautsaimniecības un sabiedrības modeļa kopējās un atšķirīgās iezīmes, kas uzrādītu vērtību un rīcības pārmantojamības un radikalizācijas vēlamos virzienus un to sabalansētības iespējas; izvirzīt vadlīnijas Latvijas valsts ilgtspējai perspektīvā, izceļot galvenos rīcības modeļus globālo procesu apstākļos, un izstrādāt tālākās attīstības scenāriju.

KATALOGĀ

KINO

 

Zvirbulis, Miks. Esmu mierīgs kā pielādēts lielgabals

Latviešu kinooperators Miks Zvirbulis ir piedalījies vairāk nekā 38 latviešu filmu tapšanā. No 1960. līdz 1990. gadam strādājis Rīgas kinostudijā par operatoru, vēlāk darbojies televīzijā un dokumentālā kino jomā. Latvijas Filmu operatoru ģildes biedrs un Latvijas Kinematogrāfistu savienības biedrs, Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks (2020). Ieguvis “Lielā Kristapa” balvu (2015) par mūža ieguldījumu Latvijas kinomākslā. Grāmata ir aizraujošs un bagātīgi ilustrēts ieskats Mika Zvirbuļa un viņa laikabiedru atmiņās par kopīgi pavadītajiem un radošajiem darba gadiem.

KATALOGĀ

MATEMĀTIKA

 

Jaunzems, Andrejs. Varbūtība

Mācību grāmata domāta īpaši apdāvinātiem skolēniem matemātikas fundamentālo ideju izpratnei, kā arī STEM paradigmas popularizēšanai.

KATALOGĀ

NOVADPĒTNIECĪBA

 

Rebuka, Viktorija. Ventspils novada Vārves pagasta vēstures stāstu 5. burtnīca

 KATALOGĀ

   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook