Piltenes bibliotēkas ziņas februārī

Izstādes

  • “Bibliotēkas kalendārs stāsta” – grāmatu izstāde un planšete lasītavā par februāra ievērojamiem cilvēkiem – jubilāriem, atceres dienām, svētkiem, aktuāliem notikumiem.
  • Tematiska izstāde lasītavā “Februāris – mīlestība iet caur vēderu jeb virtuves gudrības” izstāžu ciklā “Gada zinību un prasmju plaukts”.
  • Starptautiskajai dzimtās valodas dienai (21. februāris) veltīta literatūras izstāde abonementā “Jo valoda – tā ir elpa”.
  • Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda 72. kopa.
  • Literatūras izstāde bērnu nodaļā “Zvaigžņotā debess un laika skaitīšana” izstāžu ciklā “Dabas grāmatās ieskatoties”.
  • Izstādes lasītavā “Mūsu gads 2022”.
  • Oļģerta Valda Grūbes fotoizstādes bērnu nodaļā “Mana Kuldīga” (no 16. janvāra).
  • Novadpētniecības materiālu izstāde abonementā “Piltenes bibliotēkai – 100: 20gs. 20.-30.gadi” (nr. 20. februāris).

Pasākumi

  • 14.-28. februārī – akcija “Aklais randiņš ar grāmatu”.
  • 27.-28.februārī – jauno grāmatu dienas.
Antra Krauze
Piltenes bibliotēkas vadītāja
Tālr.: +371 25423839 (LMT)
piltenes.biblioteka@ventspilsnd.lv

01.02.2023.

   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook