Popes bibliotēkas ziņas februārī

Izstādes

  • Literatūras izstāde “Vēlreiz par mīlestību” – sirds un dvēseles dzejniecei Ārijai Elksnei 95
  • Literatūras izstāde “Daudz laimes, māsas!” – Lietuvas un Igaunijas autoru darbi
  • Bērnu žūrijas dalībnieku zīmējumu izstāde
  • Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda 68. kopa
  • Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda 73. kopa

Pasākumi

  • 6. februārī plkst. 1.00 – lasītāju kopas Meteņdienas pasākums “Metens nāca pār kalniņu” sadarbībā ar bērnudārzu “Zemenīte”.
  • 14.-17. februārī plkst.14.00 – akcija “Aklais randiņš ar grāmatu”.
  • 21. februārī plkst.13.00 (pieaugušajiem) un 14.30 (bērniem) – Starptautiskajai dzimtās valodas dienai veltīta izzinoša un izklaidējoša stunda “Gudro! Meklē! Uzmini!”.
Guna Kranciņa
Popes bibliotēkas vadītāja
Tālr.: +371 28664184(LMT)
popes.biblioteka@ventspilsnd.lv

01.02.2023.

   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook