Semināra programma – “Mūžizglītība un bibliotēka: bibliotēkas loma”

2015.gada 26.marts

No 10.00- 10.30

  • Reģistrēšanās. Kafija

10.30- 10.40

  • Semināra atklāšana. Aldis Ābele, Ventspils pilsētas domes izpilddirektors,

Astra Pumpura, Ventspils bibliotēkas direktore

10.40- 11.00

  • „Mūžizglītība – izaicinājumi un iespējas Kurzemē”. Evita Dreijere, Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītāja v.i.

11.00-11.15

  • “Ventspils Digitālā centra (VDC) loma mūžizglītības attīstībā Ventspilī “.  Raitis Roze, VDC Informācijas sabiedrības attīstības nodaļas vadītājs

 

11.15- 11.55

  • „ Motivācija mācīties”. Inga Niedra, Kultūras Informācijas Sistēmu centra vecākā referente

11.55- 12.15

  • „ Kopā mācīties vieglāk!: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra bibliotēkas pieredze”. Linda Langenfelde, LR Kultūras ministrijas Bibliotēku un arhīvu nodaļas vecākā referente

12.15- 12.55

  • „Mūžizglītības projekts bibliotēku darbinieku IT prasmju un digitālo bibliotēku zinību papildināšanai”: ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas projekts “Efektīva mācību metožu izmantošana kvalifikācijas paaugstināšanai bibliotēku nozarē”. Marta Dziļuma, Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektu vadītāja

13.00- 13.45 Kafijas pauze

13.45- 14.15

  • „NordPlus Pieaugušo izglītības programmas mobilitātes projekts „Late Life Learning – Discovering the Pathways for Cooperative Partnerships” (Senioru mācības – atklājot ceļus savstarpējai partnerībai”. Daiga Bērziņa, Rīgas Centrālās bibliotēkas Bibliotēku dienesta vadītāja

14.15- 14.45

  • “Bibliotekārs mūžizglītībā -  3 veiksmes receptes”. Daina Girvaite, Pelču pagasta bibliotēkas vadītāja

14.45- 15.15

  • Kurzemes bibliotēku pieredze

15.15   Noslēgums

 

   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook