Stāstnieks. Kopiena. Kultūrtelpa

stastnieks3
Nobalso!

Rīga : UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, [2017]. 144 lpp.

Izdevuma mērķis ir veicināt stāstniecības tradīciju atpazīstamību Latvijā un stiprināt to lomu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un kultūrtelpas bagātināšanā. Publikācijas pirmā daļa veltīta aprakstošam ieskatam stāstniecības tradīciju daudzveidībā pasaulē un attīstībā Latvijā, kā arī dažādos veiksmes stāstos, kas aizsākušies UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkla “Stāstu bibliotēkas” ietvaros vai ciešā sadarbībā ar tīkla stāstniekiem. Izdevuma otrā daļa veltīta situācijas analīzei par stāstniecības lomu individuālo prasmju izkopšanā un kopienu attīstībā, tajā arī ieteikumi stāstniekiem un stāstu pasākumu rīkotājiem, kā veidot veiksmīgu sadarbību ar kopienu un stiprināt turpmāku tradīciju attīstību Latvijas kultūrtelpā.

Nav neviena komentāra, esi pirmais!

Komentēšana slēgta.