Tārgales bibliotēkas ziņas janvārī

Izstādes

  • Oļģerta Valda Grūbes fotoizstāde bērnu nodaļā “Mana Kuldīga” (līdz 13. janvārim)
  • Literatūras izstāde “Mans zelts ir mana tauta” – latviešu prozaiķim Rūdolfam Blaumanim 160
  • Literatūras izstāde “Ziemas pasakas”.
  • Literatūras izstāde “LNB programmas Grāmatu iepirkums Tārgales bibliotēkai”.
  • Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda 69. kopa.

Pasākumi

  • 11. janvārī plkst. 16.00 – bibliotēkas lasītāju klubiņa “Atspulgs” pasākums “Rakstniekam   Rūdolfam Blaumanim 160”.
  • 25. janvārī plkst.16.00 – bibliotēkas lasītāju klubiņa “Atspulgs” krustvārdu  mīklu pēcpusdiena.
  • 30. janvārī plkst.11.00 – pasākums 6-gadīgiem bērniem “Palasīsim pasaciņu!”.
Ingrīda Kiseļus
Tārgales bibliotēkas vadītāja
Tālr.: +371 25423217 (LMT)
targales.biblioteka@ventspilsnd.lv

 

01.01.2023.

   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook