Ugāles bibliotēkas ziņas februārī

Izstādes

  • Literatūras izstāde “Ieskaties bibliotēkas valodniecības plauktā!” – valodniekam Jānim Endzelīnam 150
  • Literatūras izstāde “Izglāb grāmatu, to izlasot”
  • Literatūras izstāde bērniem “Lielais fantazētājs Žils Verns”

Pasākumi

  • 7. februārī – “Drošāka interneta diena jauniešiem” – projekta [Multi]Medijpratība video par dezinformāciju, dziļviltojumiem, stereotipiem medijos un sekstingu.
  • 20. februārī – pieaugušo Mākslas studijas nodarbība
  • Februārī – Bērnu žūrijas noslēguma pasākums
  • Februārī – bērnudārza “Lācītis” zīmējumu izstādes “Mana mīļā grāmatiņa” atklāšana.
Inese Rumpa
Ugāles bibliotēkas vadītāja
Tālr.: +371 20254936 (LMT)
ugales.biblioteka@ventspilsnd.lv

01.02.2023.

   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook