Ventspils bibliotēkas pārstāves piedalās Erasmus+ projektā “Dungeons and Librarians: Quest for Gamified Reading Promotion in Youth”

316108551_8768705826480659_3873858298341605553_n

No 21. līdz 25. novembrim Erasmus+ projekta “Dungeons and Librarians: Quest for Gamified Reading Promotion in Youth” ietvaros Šauļu apriņķa Povila Višinska publiskajā bibliotēkā norisinājās starptautiskas apmācības speciālistiem no Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Bulgārijas bibliotēkām, kurās piedalījās arī trīs Ventspils bibliotēkas pārstāves – Anete Jasmane, Ramona Jaceviča un Krista Karabeško.

Projekta mērķis bija iepazīstināt bibliotekārus, kuri strādā vai plāno strādāt ar jauniešiem, ar spēliskošanas (gamification) teoriju un palīdzēt viņiem gūt nepieciešamās praktiskās iemaņas veiksmīgākai mūsdienīgu, daudzveidīgu lasīšanas veicināšanas u. c. pasākumu īstenošanai, kā arī projektu izstādei nākotnē.

Apmācību dalībnieki dalījās labajā praksē, radīja un testēja jaunas spēles, iepazina cits cita kultūru, aktīvi diskutēja un darbojās grupās, apguva LARP un LEGO Serious Play metodes, veidoja ex libris radošajā darbnīcā, kā arī komandās izstrādāja un prezentēja savas projektu koncepcijas lasīšanas veicināšanai jauniešu vidū ar spēliskošanas metodēm. 

 

   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook