Ziru bibliotēkas ziņas augustā

Izmaiņas darba laikā: no 1. līdz 14. augustam bibliotēka slēgta.

Izstādes

  • Literatūras izstāde “Vēja ziedi” – rakstniekam Jānim Jaunsudrabiņam 145
  • Literatūras izstāde “Iepazīsim Bērnu žūrijas 2022 grāmatas!”
  • Ceļojošā grāmatu kopa – Kultūras Ministrijas atbalstītais “Vērtīgo grāmatu iepirkums 2021”
Linda Misiņa
Ziru bibliotēkas vadītāja
Tālr.: +371 20232445 (LMT)
ziru.biblioteka@ventspilsnd.lv
   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook