Ances bibliotēkas ziņas februārī

Izstādes

  • Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda 21. kopa “Saturieties, Dzeja nāk!”
  • Ē. Valkas suvenīru izstāde “2014. gads – Koka Zirga gads”
  • Literatūras izstāde veltīta Sveču dienai “Ko stāsta sveces”
  • Literatūras izstāde veltīta Valentīndienai “Mīlestība- putnu dziesma, katram atšķirīga dota”
  • Literatūras izstāde “Grāmatu klusumā glabājas dzīve un laiks” – novada rakstniekam Herbertam Dorbem 120
  • Literatūras izstāde bērniem “Mūžs kā pasaku zemē” – bērnu rakstniecei un grāmatu ilustratorei Margaritai Stārastei 100

Pasākumi

  • 5. februārī notiek tematiska pēcpusdiena bērniem “Pasaku vecmāmiņai Margaritai Stārastei 100″.
  • 5. februārī notiek sarunu stunda bērnudārza audzēkņiem “Bērīt’s mans kumeliņš”.
  • 28. februārī notiek Bērnu žūrijas noslēguma pasākums “Lasi, domā un vērtē”.
Rasma Streistermane
Ances bibliotēkas vadītāja
Tālr.: +371 22029536 (LMT)
ances.biblioteka@inbox.lv

   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook