Zūru bibliotēka dibināta 1923. gada 9. aprīlī.
Zūru bibliotēka ir Vārves pagasta Zūru mikrorajona kultūras un informācijas centrs. Bibliotēkai ir laba sadarbība ar bērnu rotaļu un attīstības centru “Tīne”, bērnudārzu “Zīļuks”, Zūru pamatskolu, Vārves novadpētniecības muzeju. Ir atsevišķi iekārtota lasītavas telpa un novadpētniecības materiālu istaba. No 2009. gada bibliotēkā darbojas dāmu klubiņš “Dīvas”.
Zūru bibliotēka akreditēta vietējas nozīmes bibliotēkas statusā, akreditācijas termiņš – 28.11.2024.
Bibliotēkas vadītāja – Mārīte Ķīvite

Adrese: Zūras-7, Vārves pag., Ventspils novads, LV-3623
Tālrunis: +371 26717456
E-pasts: maritekivite@inbox.lv
zuru.biblioteka@ventspilsnd.lv

Uz 01.01.2023.
Iedzīvotāji  – 1606
Lasītāji – 118
Izsniegums – 2902
Apmeklējumu skaits – 1412
Krājums – 5910

Bibliotēkas bezmaksas pakalpojumi

Bibliotēkas maksas pakalpojumi

  • kopēšana
  • datorizdruka
  • skenēšana
  • laminēšana

Darba laiks

Pirmdiena 09:00 – 16:00
Otrdiena 12:00 – 19:00
Trešdiena 09:00 – 16:00
Ceturtdiena 12:00 – 19:00
Piektdiena 09:00 – 16:00
Sestdiena Slēgts
 Svētdiena Slēgts

Mēneša pēdējā ceturtdienā – slēgts!