Zūru bibliotēka dibināta 1923. gada 9. aprīlī.
Zūru bibliotēka ir Vārves pagasta Zūru mikrorajona kultūras un informācijas centrs. Bibliotēkai ir laba sadarbība ar bērnu rotaļu un attīstības centru “Tīne”, bērnudārzu “Zīļuks”, Zūru pamatskolu, Vārves novadpētniecības muzeju. Ir atsevišķi iekārtota lasītavas telpa un novadpētniecības materiālu istaba. No 2009. gada bibliotēkā darbojas dāmu klubiņš “Dīvas”.
Zūru bibliotēka akreditēta vietējas nozīmes bibliotēkas statusā, akreditācijas termiņš – 28.11.2024.

Adrese: Zūras-7, Vārves pag., Ventspils novads, LV-3623
Tālrunis: +371 26717456
E-pasts: zuru.biblioteka@ventspilsnd.lv

Uz 01.01.2024.
Iedzīvotāji  – 1603
Lasītāji – 109
Izsniegums – 2261
Apmeklējumu skaits – 1197
Krājums – 5819

Bibliotēkas bezmaksas pakalpojumi

Bibliotēkas maksas pakalpojumi

  • kopēšana
  • datorizdruka
  • skenēšana
  • laminēšana

Darba laiks

Pirmdiena Slēgts
Otrdiena Slēgts
Trešdiena Slēgts
Ceturtdiena Slēgts
Piektdiena Slēgts
Sestdiena Slēgts
 Svētdiena Slēgts

Bibliotēka uz laiku slēgta sakarā ar strukturālām izmaiņām! Informācija sekos.