Bibliotekārās darbības sākums Užavā: 1928. gada 27. aprīlī Užavas lauksaimniecības biedrība “Arājs” savā īpašumā ieguva Kultūras fonda bibliotēku: 620 sējumus – kopsummā par 1226.53 Ls. Visvairāk tika lasīta daiļliteratūra, un čaklākie lasītāji bijuši mācību iestāžu audzēkņi un laukstrādnieki.
Tagad Užavas bibliotēka ir Ventspils novada pašvaldības kultūras iestāde, kas nodrošina bibliotekāros pakalpojumus un informācijas pieejamību ikvienam pagasta iedzīvotājam un bibliotēkas apmeklētājam. No 2003. gada tā atrodas pagasta centrā, blakus Užavas pamatskolai. Bibliotēku apmeklē trešā daļa pagasta iedzīvotāju un vairākums ir mācību iestāžu audzēkņi un studenti.
Užavas bibliotēka akreditēta vietējas nozīmes bibliotēkas statusā, akreditācijas termiņš – 28.11.2024.
Par bibliotēkas aktivitātēm skatīt: https://www.instagram.com/uzava.biblioteka/; https://twitter.com/uzavasbib
Bibliotēkas vadītāja – Dagnija Latiša

Adrese: “Kalves”, Užavas pag., Ventspils novads, LV-3627
Tālrunis: +371 29366138 (LMT)
E-pasts: uzava.biblioteka@inbox.lv
uzavas.biblioteka@ventspilsnd.lv

Uz 01.01.2024.
Iedzīvotāji – 495
Lasītāji – 174
Izsniegums – 4752
Apmeklējumu skaits – 10691
Krājums – 6463

Bibliotēkas bezmaksas pakalpojumi

Bibliotēkas maksas pakalpojumi

  • kopēšana
  • datorizdruka
  • skenēšana
  • laminēšana

Darba laiks

Pirmdiena 09:00 – 12:00
12:30 – 17:00
Otrdiena 09:00 – 12:00
12:30 – 17:00
Trešdiena 09:00 – 12:00
12:30 – 17:00
Ceturtdiena 09:00 – 12:00
12:30 – 18:00
Piektdiena 09:00 – 12:00
12:30 – 16:00
Sestdiena Slēgts
 Svētdiena Slēgts

Katra mēneša pēdējā ceturtdiena – Spodrības diena. Bibliotēka slēgta!