Tālajā 1922. gada septembrī Ziru pašvaldības sēdē tika nolemts ierīkot pagastā bibliotēku. Par šo lēmumu tika paziņots Valsts bibliotēkai un 1925. gadā Kultūras Fonds Ziru pagasta valdei piešķīra bibliotēku, kura sastāvēja no 501 grāmatu sējuma.
1989. gadā Zirās pagasta centrā uzcēla jaunu tautas namu, kurā mājvietu atrada arī bibliotēka. Pašreiz ēkā atrodas arī pagasta pārvalde, pasta nodaļa un kultūras nams. Ziru bibliotēka ir pašvaldības kultūras un informācijas iestāde, un tās mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informatīvā apkalpošana. Bibliotēka nodrošina bibliotekāros pakalpojumus, informācijas pieejamību ikvienam novada iedzīvotājam un visiem interesentiem, veic literatūras popularizēšanu, novadpētniecības materiālu apzināšanu, vākšanu un uzkrāšanu.
Par bibliotēkas aktivitātēm skatīt: https://www.facebook.com/zirubiblioteka
Ziru bibliotēka akreditēta vietējas nozīmes bibliotēkas statusā, akreditācijas termiņš – 28.11.2024.
Bibliotēkas vadītāja – Linda Misiņa

Adrese: “Saulgrieži”, Ziru pag., Ventspils novads, LV-3624
Tālrunis: 20232445 (LMT)
E-pasts: ziru.biblioteka@ventspilsnd.lv
ziru.biblioteka@inbox.lv

Uz 01.01.2023.
Iedzīvotāji – 458
Lasītāji – 158
Izsniegums – 4003
Apmeklējumu skaits – 1804
Krājums – 5934

Bibliotēkas bezmaksas pakalpojumi

Bibliotēkas maksas pakalpojumi

  • kopēšana
  • datorizdruka
  • skenēšana
  • laminēšana

Darba laiks

Pirmdiena 08:00 – 12:00
12:30 – 16:30
Otrdiena 08:00 – 12:00
12:30 – 16:30
Trešdiena 08:00 – 12:00
12:30 – 16:30
Ceturtdiena 08:00 – 12:00
12:30 – 18:00
Piektdiena 08:00 – 12:00
12:30 – 15:00
Sestdiena Slēgts
 Svētdiena Slēgts

Mēneša pēdējā ceturtdienā – slēgts!