Ances bibliotēkas darbība aizsākusies 20. gs. 20. gados. Pēc Otrā Pasaules kara Ances pagasta bibliotēka savu darbību atsāka Tautas nama telpās, vēlāk to pārvietoja uz Ances muižu. No 2002. gada bibliotēka atrodas pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” atsevišķā korpusā. Ir atsevišķi iekārtota telpa bērniem, literatūras plaukts par Eiropas Savienību, novadpētniecības plaukts ar literatūru par Anci. Bibliotēkā no 2001. gada darbojas lasītāju interešu klubiņš “Dažādības”.
Ances bibliotēka akreditēta vietējas nozīmes bibliotēkas statusā, akreditācijas termiņš – 28.11.2024.
Par bibliotēkas aktivitātēm skatīt: https://www.facebook.com/ances.biblioteka
Bibliotēkas vadītāja – Baiba Manteja

Adrese: “Vālodzes”, Ances pag., Ventspils novads, LV-3612
Tālrunis: 22029536 (LMT)
E-pasts: ances.biblioteka@inbox.lv
ances.biblioteka@ventspilsnd.lv

Uz 01.01.2024.
Iedzīvotāji – 553
Lasītāji – 164
Izsniegums – 5861
Apmeklējumu skaits – 4201
Krājums – 6073

Bibliotēkas bezmaksas pakalpojumi

 • 3TD e-grāmatu bibliotēka
 • brīvpieejas grāmatu krājums
 • informācija par krājumu Ventspils reģiona kopkatalogā
 • 27 nosaukumu preses izdevumi
 • 5 datoru un interneta izmantošana
 • bezvadu internets
 • kopēšana, printēšana, skenēšana
 • datubāzes – www.letonika.lv, Lursoft laikrakstu bibliotēka
 • novadpētniecības materiāli
 • faktu uzskaites kartotēka “Ekskursija pa Anci”
 • tematiskas izgriezumu mapes no preses
 • jauno grāmatu dienas
 • izstādes
 • lasītāju interešu klubiņa “Dažādības” tematiski pasākumi
 • starpbibliotēku abonements

Bibliotēkas maksas pakalpojumi

 • kopēšana
 • datorizdruka
 • skenēšana

Darba laiks

Pirmdiena Slēgts
Otrdiena 09:30 – 13:00
13:30 – 18:00
Trešdiena 09:30 – 13:00
13:30 – 18:00
Ceturtdiena 09:30 – 13:00
13:30 – 18:00
Piektdiena 09:30 – 13:00
13:30 – 18:00
Sestdiena 10:00 – 14:00
 Svētdiena Slēgts

Katra mēneša pēdējā ceturtdiena – Spodrības diena. Bibliotēka slēgta!