Informācijas pieejamību iedzīvotājiem Ventspils novadā nodrošina 13 vietējas nozīmes bibliotēkas – Ances pagasta bibliotēka, Jūrkalnes pagasta bibliotēka, Piltenes pilsētas bibliotēka, Popes pagasta bibliotēka, Puzes pagasta bibliotēka, Tārgales pagasta bibliotēka, Ugāles bibliotēka, Usmas pagasta bibliotēka, Užavas pagasta bibliotēka, Vārves pagasta bibliotēka, Vārves pagasta Zūru bibliotēka, Ziru pagasta bibliotēka, Zlēku pagasta bibliotēka.

 

JAUNĀKIE IZDEVUMI VENTSPILS NOVADA BIBLIOTĒKĀS

E-KATALOGA JAUNĀ VERSIJA