Piltenes pilsētas bibliotēkas aizsākums rodams 1923. gadā, kad Latvijas Kultūras fonds piešķīra 435 grāmatu lielu fondu Piltenes Lauksaimniecības biedrības bibliotēkai. No 1933. gada bibliotēku pārņēma Piltenes pagasta padome. Ilgus gadus bibliotēka atradās Piltenes pilsētas Lielā ielā, bet no 2000. gada – Piltenes bērnudārza telpās.
Bibliotēkai ir abonements, lasītava, bērnu nodaļa. No 2008. gada grāmatu izsniegšana un saņemšana notiek automatizēti. Bibliotēkas krājumu veido plašs humanitāro zinātņu grāmatu klāsts, mākslas grāmatas, daiļliteratūra un bērnu literatūra.
Piltenes bibliotēka akreditēta vietējas nozīmes bibliotēkas statusā, akreditācijas termiņš – 28.11.2024.
Par bibliotēkas aktivitātēm skatīt: http://www.draugiem.lv/piltenes.biblioteka/; https://www.facebook.com/piltenesbiblioteka/
Bibliotēkas vadītāja – Antra Budre

Adrese: Maija iela 6, Piltene, Ventspils novads, LV-3620
Tālrunis: +371 25423839 (LMT)
E-pasts: piltenesbib@inbox.lv
piltenes.biblioteka@ventspilsnd.lv

Uz 01.01.2024.
Iedzīvotāji – 1413 (pilsēta un lauku teritorija)
Lasītāji – 375
Izsniegums – 7726
Apmeklējum skaits – 11177
Krājums – 11376

Bibliotēkas bezmaksas pakalpojumi

 • 3TD e-grāmatu bibliotēka
 • brīvpieejas grāmatu krājums
 • informācija par krājumu Ventspils reģiona kopkatalogā
 • 6 datoru un interneta izmantošana
 • bezvadu internets
 • datubāzes – www.letonika.lv, Lursoft laikrakstu bibliotēka
 • 55 nosaukumu preses izdevumi
 • bibliogrāfiskas uzziņas par dažādiem jautājumiem
 • novadpētniecības kartotēka
 • tematiskās mapes
 • laikrakstu “Piltenes Ziņas” un “Ventspils Novadnieks” komplekti
 • grāmatu izstādes, apskati, pasākumi
 • jaunieguvumu saraksti un apskati
 • starpbibliotēku abonements

Bibliotēkas maksas pakalpojumi

 • kopēšana
 • datorizdruka
 • skenēšana
 • laminēšana

Darba laiks

Pirmdiena 13:00 – 17:00
Otrdiena 10:00 – 17:00
Trešdiena 10:00 – 17:00
Ceturtdiena 10:00 – 18:00
Piektdiena 10:00 – 17:00
Sestdiena 10:00 – 14:00
 Svētdiena Slēgts

Katra mēneša pēdējā ceturtdiena – Spodrības diena. Bibliotēka slēgta!