Bibliotekārās darbības sākums Ugālē datējams ar 1924. gada 24. augustu, kad vietējā Izglītības biedrība nodibināja pirmo bibliotēku. Pašu biedrības sanesto un sanagloto dēļu plauktos tika izvietoti pirmie 250 sējumi, kurus piešķīra Valsts Kultūras fonds.
Patreizējās – Ugāles bibliotēkas aizsākums ir 1948. gads Ventspilī, kad Ventspils apriņķa Izpildu komiteja nolēma atvērt apriņķa bibliotēku, vēlāk pārceļot to uz Ugāles pagasta kultūras namu. Līdz 2006. gadam bibliotēka veica Ventspils rajona metodiskā un konsultatīvā darba funkcijas.
2001. gada 30. novembris – Andrejdiena bibliotēkai ir lielā Jurģu diena. Apvienota ar Ugāles bērnu bibliotēku, tā pārcēlās uz plašām, gaišām telpām bērnudārza “Lācītis” ēkā pagasta centrā. Jaunajā mājvietā bibliotēka strauji attīstās. VVBIS projekta “Gaismas tīkls” ietvaros bibliotēka uzsāka pirmos automatizācijas soļus, un pašreiz visi bibliotekārie procesi notiek automatizēti bibliotēku informācijas sistēmā ALISE. Bibliotēkas krājums izvietots divos stāvos. Pirmajā stāvā ir daiļliteratūras un nozaru literatūras fonds, novadpētniecības krājums, datoru telpa pieaugušajiem ar 4 darbavietām. Otrajā stāvā ir zāle pasākumiem, klusā lasītava ar 1 datora darbavietu, bibliotēkas bērnu nodaļa ar 2 datoru darbavietām, atsevišķa telpa jauniešiem ar 2 datoru darbavietām.
Par bibliotēkas aktivitātēm skatīt: https://www.facebook.com/Ugāles-bibliotēka un http://www.draugiem.lv/ugalesbiblioteka/
Bibliotēkas virtuālās novadpētniecības kolekcijas skatīt: https://www.slideshare.net/ugalebib/presentations
Ugāles bibliotēka akreditēta vietējas nozīmes bibliotēkas statusā, akreditācijas termiņš – 28.11.2024.
Bibliotēkas vadītāja – Inese Rumpa.

Adrese: Bibliotēka, Bērnudārzs “Lācītis”, Ugāles pag., Ventspils novads, LV-3615
Tālrunis: 20254936 (LMT)
E-pasts: ugalebibl@gmail.com
ugales.biblioteka@ventspilsnd.lv

Uz 01.01.2024.
Iedzīvotāji – 1977
Lasītāji – 652
Izsniegums – 17317
Apmeklējumu skaits – 12304
Krājums – 14569

Pakalpojumi

Bibliotēkas bezmaksas pakalpojumi:

 • 3TD e-grāmatu bibliotēka
 • brīvpieejas grāmatu krājums
 • informācija par krājumu Ventspils reģiona kopkatalogā
 • 4 datoru un interneta izmantošana
 • bezvadu internets
 • datubāzes – www.letonika.lv, Lursoft laikrakstu bibliotēka
 • 56 nosaukumu preses izdevumi
 • tematiskās un novadpētniecības materiālu mapes
 • katra mēneša trešā ceturtdiena – Jauno grāmatu diena
 • literatūras un mākslas izstādes, tematiski pasākumi
 • uzziņas
 • konsultācijas un apmācības darbā ar informācijas tehnoloģijām un to resursiem
 • starpbibliotēku abonements

Bibliotēkas maksas pakalpojumi

 • kopēšana
 • datorizdruka
 • skenēšana
 • laminēšana

Darba laiks

Pirmdiena 12:00 – 19:00
Otrdiena 10:00 – 17:00
Trešdiena 09:00 – 17:00
Ceturtdiena 10:00 – 17:00
Piektdiena 09:00 – 17:00
Sestdiena Slēgts
 Svētdiena Slēgts

Katra mēneša pēdējā ceturtdiena – Spodrības diena. Bibliotēka slēgta!