Rotējošais fonds ir Ventspils bibliotēkas krājuma sastāvdaļa, kas pieejama novada bibliotēkās pēc noteikta grafika. Grāmatas tiek komplektētas kopās.

72. kopa